Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

O nas

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Svetovalno socialna služba Ginekološke klinike

 

KO za ginekologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Porodnišnica Ljubljana - KO za perinatologijo

 

Svetovalno socialna služba

Socialne delavke se vključujejo v delo klinike kot strokovne sodelavke zdravstvenih služb:

  1. Ob sprejemu ženske v porodnišnico ali na ginekološke oddelke zaradi reševanja socialnih težav med potekom zdravljenja do zaključka hospitalizacije in pri povezovanju z zunanjimi službami še po odpustu pacientke.
  2. S svetovalnim razgovorom zaradi vodenja postopkov pri odločanju za umetno prekinitev nosečnosti ali sterilizacijo (moško in žensko).
  3. Pri sodelovanju na Komisiji I. stopnje za umetno prekinitev nosečnosti (UPN) in v Komisiji II. stopnje za UPN, ki je imenovana od RS, Ministrstva za zdravje.
  4. S socialnim svetovanjem pri postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo na Kliničnem oddelku za reprodukcijo ter pri Komisiji za strokovno etična vprašanja na GK Ljubljana.
  5. Pri informiranju pacientk/ov spremljamo izvajanje smernic Nacionalnega programa Republike Slovenije v socialnem varstvu ter uresničevanja reproduktivnih pravic kot izhajajo iz mednarodno priznanih akcijskih programov (Mednarodna konferenca o prebivalstvu in razvoju Kairo, 1994; Svetovna konferenca o ženskah, 1995), Ustave Republike Slovenije ter Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (U.L.SRS 11/1977).

Strokovno sodelovanje poteka tudi z ostalimi svetovalno socialnimi službami v drugih zdravstvenih ustanovah.

Kontaktni podatki in uradne ure

Lokacija Kontakt Uradne ure za stranke
Svetovalno socialna služba
Ginekološke klinike Ljubljana
Šlajmerjeva 3a
1000 Ljubljana

T: 01 522 61 32,
01 522 62 78,
01 522 62 79

Vsak delavnik: 8:00 14:00

V Svetovalno socialni službi smo strankam na voljo:

  • osebno: na lokaciji, zapisani v zgornji tabeli v času uradnih ur in
  • po telefonu: na kontaktnih tel. številkah v času uradnih ur.
  • po elektronski pošti: svet.soc.sluzba.gk@kclj.si

Kje se nahajamo?

Služba se nahaja na v stavbi stare babiške šole.

Kako do nas?

Do naše lokacije najlažje prispete z mestnim avtobusom št. 2, 11, 20 (postajališče Klinični center).

Če potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč.

V bližini se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

Samoplačniške storitve

Bolniški oddelek - enodnevna bolnišnica
Postopki umetne prekinitve nosečnost:
vsak delovni dan na tel. številki:
T: 01 522 62 78

VIZITKA VIZITKA
SVETOVALNO SOCIALNA SLUŽBA GINEKOLOŠKE KLINIKE
Šlajmerjeva 3a
1000 Ljubljana