Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 

RAZISKAVA MNENJA PACIENTOV

 
  Študentsko delo v UKC Ljubljana 18.9.2020

Zaradi pričakovanega povečanega števila Covid-19 pozitivnih pacientov in posledično povečanega priliva le-teh v osredjo bolnišnico vabimo k delu preko študentskega servisa študente študijskih programov zdravstvena nega in babištvo.

Delo obsega: pomoč pri postopkih in posegih na področju zdravstvene nege, na različnih oddelkih v bolnišnici (kjer ni Covid pozitivnih pacientov), spremstvo pacientov, pomoč na vstopnih točkah v bolnišnico in druge naloge po navodilu delodajalca.

Pogoj: opravljen prvi letnik študija študijskega programa zdravstvena nega ali babištvo

Urna postavka: 6,5 EUR/uro/bruto.

Trenutno pripravljamo seznam študentov, ki bi se lahko na podlagi našega poziva vključili v delo.

Prošnje za delo pošljite v tajništvo glavne medicinske sestre UKC Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: zdenka.mrak@kclj.si.

Lep pozdrav,

Zdenka Mrak

glavna medicinska sestra UKC Ljubljana