Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dermatovenerološka klinika

 

Naročanje in obiski

 

Dermatovenerološka klinika

Naročanje in obiski

Tu lahko najdete podatke, ki jih boste potrebovali, ko pridete na pregled, na poseg ali pa obiskujete svoje bližnje na Dermatovenerološki kliniki:

 • kontaktne podatke ter
 • podatke o naročanju in obiskih.

Če iščete dodatne informacije, ki jih ne najdete na naših straneh, pokličite številko informatorja: 01 522 41 41 vsak delovni dan od 7. do 19. ure.

Ambulantna dejavnost

V ambulantno dejavnost na Dermatovenerološki kliniki spadajo naslednje ambulante:

 • dermatološka ambulanta,
 • otroška ambulanta,
 • flebološka ambulanta UZ DUPLEX,
 • ambulanta za limfedeme,
 • ambulanta za poklicna obolenja kože,
 • dermatoonkološka ambulanta,
 • ambulanta za spolno prenosljive bolezni in
 • dermatokirurška ambulanta.
Lokacija Kontakt

Dermatovenerološka klinika
Zaloška 2
1000 Ljubljana

T: 01 522 41 41
E: derma.narocanje@kclj.si

Naročanje

 • Osebno: Naročite se lahko vsak delovni dan od 8. do 12. ure ter torek in sreda še od 14. do 15. ure (v času šolskih in poletnih počitnic ter med prazniki je naročanje po telefonu oteženo).
 • Nabiralnik: Napotnico oddate v nabiralnik, ki se nahaja nasproti sprejemne pisarne vsak dan med 8. in 20. uro. Datum pregleda prejmete po poština naslov, ki je na napotnici.
 • Po pošti: Napotnico pošljite po pošti na naslov, zapisan v zgornji tabeli s pripisom "Naročanje". Datum prejmete po pošti na naslov, ki je na napotnici.
 • Po telefonu: naročanje preko telefona vsak delovni dan med 13. in 14. uro.
 • Po e-pošti: na kontaktni elektronski naslov pošljite skenirano napotnico oz. potrdilo o izdani e-napotnici. Prosimo vas, da v roku 5 dni od prejema naše elektronske pošte po navadni pošti pošljete originalno napotnico, na katero na prvi strani spodaj dopišite datum, uro in ambulanto pregleda iz poslanega obvestila. Pripišite tudi svojo kontaktno številko (mobilni telefon). V kolikor nam boste posredovali tudi potrdilo o e-napotnici, prav tako napišite podatke o datumu in uri pregleda ter kontaktno številko (mobilni telefon). Kuverto pošljite na naslov, zapisan v zgornji tabeli s pripisom "za naročanje".
 • OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana!
 
 
HOSPITALNA DEJAVNOST
 
Hospitalni oddelek

Preden obiščete vaše bližnje, vas prosimo, da si preberete Navodila in priporočila za obiskovalce.

Lokacija Kontakt Obiski

Dermatovenerološka klinika
Zaloška 2, 1. nadstropje
1000 Ljubljana

T: 01 522 52 84 (sestrski prostor) Vsak dan:
 15:00 - 19:00
 
Otroški hospitalni oddelek

Preden obiščete vaše bližnje, vas prosimo, da si preberete Navodila in priporočila za obiskovalce.

Lokacija Kontakt Obiski

Dermatovenerološka klinika
Zaloška 2, 1. nadstropje
1000 Ljubljana

T: 01 522 41 48
(oddelčna med. sestra),
01 522 27 26
(sestrski prostor)
Vsak dan:
 00:00 - 24:00
 
 

Pomembne informacije

V primeru, da iz opravičljivih razlogov ne morete priti na pregled, je potrebno v roku 14 dni svojo odsotnost pisno opravičiti in priložiti dokazila (bolniški list, službena odsotnost,…). Prejeli boste ponovni termin za pregled.
(Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah – Uradni list št. 63 z dne 3.8.2010 – 12. člen).

Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacientov  ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg  oziroma paciente, ki so pri nas hospitalizirani. Če obiskujete vaše bližnje, si preberite Navodila in priporočila za obiskovalce.

VIZITKA VIZITKA
DERMATOVENEROLOŠKA KLINIKA
Zaloška cesta 2, Ljubljana

E: derma.narocanje@kclj.si
T: 01 522 41 41 (Informator)
F: 01 522 43 33

derma.JPG
Stavba Dermatovenerološke klinike
PREDSTOJNICA
Tanja
prim.asist. Tanja Planinšek Ručigaj, dr. med.,svetnica
 
GL. MED. SESTRA
Anita
Anita Jelen, mag.zdr.nege
 
OBVESTILA OBVESTILA