Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dispečerska služba zdravstva

 

Kako delujemo

 

Dispečerska služba zdravstva

Začetek operativnega delovanja samostojnega Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana je predviden v aprilu 2018. Dokončna vzpostavitev Dispečerske službe zdravstva je predvidena do konca leta 2019, časovni roki pa so odvisni od postopkov javnega naročanja za zagotovitev prostorskih in tehnoloških pogojev, kot sta vzpostavitev enotnega sistema radijskih zvez za potrebe zdravstva in celovita informacijska rešitev. Po Pravilniku o dispečerski službi zdravstva bo nacionalno službo zdravstva upravljal Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Namen vzpostavitve dispečerske službe v zdravstvu

Namen ustanovitve dispečerske službe v zdravstvu je:

  • zagotovili enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na območju celotne države,
  • izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih,
  • racionalizirati delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in
  • izboljšati pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč.

Značilnosti delovanja dispečerske službe

Dispečerska služba zdravstva bo:

  • delovala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu,
  • sprejemala nujne klice z zdravstvenega področja, to je klic v sili: 112, naročanje prevozov pacientov: 1994 in eNaročanje,
  • spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči in ekip izvajalcev nenujnih prevozov,
  • vodila bo evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP.

Predvidoma bo dispečerska služba zdravstva usmerjala najbližje mobilne enote na kraj dogodka po vnaprej določenih kriterijih - odposlana bo najbližja mobilna enota nujne medicinske pomoči, ne glede na občino, v kateri je do dogodka prišlo. Odločitev o najprimernejši ekipi za izvoz bo prav tako sprejel zdravstveni dispečer na podlagi analize klica in ocene konkretne situacije v skladu z odločitvenim modelom »Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč«.

Kako do nas?

Dispečerska služba zdravstva se nahaja na naslovu Ulica stare pravde 4, Ljubljana (bivša mestna otroška bolnica).

Dispečerski center zdravstva Ljubljana v 2019 deluje v prostorih Reševalne postaje UKC Ljubljana na naslovu Zaloška cesta 25, Ljubljana.

Dispečerski center zdravstva Maribor deluje na Trgu Leona Štuklja 10 v Mariboru.

VIZITKA VIZITKA
DISPEČERSKA SLUŽBA ZDRAVSTVA

Dispečerska služba zdravstva
Ulica stare pravde 4,
1000 Ljubljana

T: 01 5221211
E: dsz@kclj.si
DISPEČERSKA SLUŽBA ZDRAVSTVA, VODJA
as. Andrej Fink, MSHS (ZDA)
T: (01) 522 83 97
 
DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA, VODJA
Denis Gorjup, mag. zdr. nege
T: 01 522 83 96
Zaloška 25, Ljubljana
 
DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA MARIBOR, VODJA
Miha Brezovnik, mag. vzg. in men. v zdr.
T: 08 2010 011
Trg Leona Štuklja 10, Maribor