Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Dispečerska služba zdravstva

 

Kako delujemo

 

Dispečerska služba zdravstva

Zdravstveni dispečerji v dveh dispečerskih centrih zdravstva sprejemajo klice za potrebe nujne medicinske pomoči. Tekom sprejema klica vam zdravstveni dispečer zastavi različna vprašanja, na podlagi katerih s pomočjo orodja Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč triažira klic in določi ustrezen odziv nujne medicinske pomoči. Že med sprejemom klica zdravstveni dispečer v urgentnih primerih aktivira ustrezno ekipo nujne medicinske pomoči, ostane s kličočim na vezi ter daje ustrezna navodila z oskrbo pacienta ali izvajanje ustrezne prve pomoči do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči na kraj intervencije.

Po Pravilniku o dispečerski službi zdravstva nacionalno službo zdravstva upravljal Univerzitetni klinični center Ljubljana.
 

Namen vzpostavitve dispečerske službe v zdravstvu

Namen ustanovitve dispečerske službe v zdravstvu je:

  • zagotovili enako dostopnost do nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov na območju celotne države,
  • izboljšati kakovost storitev nujne medicinske pomoči ter posledično izboljšati dolgoročno preživetje in kakovost preživetja v primerih izven bolnišničnega zastoja srca in drugih življenje ogrožajočih stanjih,
  • racionalizirati delovanje nujne medicinske pomoči, nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov pacientov in
  • izboljšati pripravljenost zdravstva za delovanje v primeru posebnih oziroma izrednih dogodkov, npr. množičnih nesreč.

Značilnosti delovanja dispečerske službe

Dispečerska služba zdravstva bo:

  • delovala neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu,
  • sprejemala nujne klice z zdravstvenega področja, to je klic v sili: 112, naročanje prevozov pacientov: 1994 in eNaročanje,
  • spremljala, razporejala in koordinirala delovanje vseh mobilnih enot nujne medicinske pomoči, ekip helikopterske nujne medicinske pomoči in ekip izvajalcev nenujnih prevozov,
  • vodila bo evidenco razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov, ki so vključeni v mrežo NMP.

Dispečerska služba zdravstva usmerja najbližje mobilne enote na kraj dogodka po vnaprej določenih kriterijih - odposlana je najbližja mobilna enota nujne medicinske pomoči, ne glede na občino, v kateri je do dogodka prišlo. Odločitev o najprimernejši ekipi za izvoz bo prav tako sprejel zdravstveni dispečer na podlagi analize klica in ocene konkretne situacije v skladu z odločitvenim modelom »Slovenski indeks za nujno medicinsko pomoč«.

Kako do nas?

Dispečerska služba zdravstva se nahaja na naslovu Ulica stare pravde 4, Ljubljana (bivša mestna otroška bolnica).

Dispečerski center zdravstva Ljubljana od konca aprila 2020 deluje v prostorih UKC Ljubljana na naslovu Bohoričeva 4, Ljubljana.

Dispečerski center zdravstva Maribor deluje na Trgu Leona Štuklja 10 v Mariboru.

VIZITKA VIZITKA
DISPEČERSKA SLUŽBA ZDRAVSTVA

Dispečerska služba zdravstva
Ulica stare pravde 4,
1000 Ljubljana

T: 01 5221211
E: dsz@kclj.si
DISPEČERSKA SLUŽBA ZDRAVSTVA, VODJA
as. Andrej Fink, MSHS (ZDA)
T: (01) 522 83 97
 
DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA, VODJA
Saša Bevc (po pooblastilu), dipl.zn.
T: 01 522 83 96
Zaloška 25, Ljubljana
 
DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA MARIBOR, VODJA
Miha Brezovnik, mag. vzg. in men. v zdr.
T: 08 2010 011
Trg Leona Štuklja 10, Maribor