Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

KO za reprodukcijo

• Naročanje in obiski

• Neplodnost

• Preiskave

• Zdravljenje

• Operacije

• Zunajtelesna oploditev

• Samoplačniške storitve

• Najpogostejša vprašanja o kontracepciji

 

CENIK ZA SAMOPLAČNIKE: POSTOPEK ZUNAJTELESNE OPLODITVE

Cene so v EUR, brez DDV. V cene niso všteta zdravila, ki si jih priskrbite sami.

KLASIČNI POSTOPKI

1. KLASIČNI IVF POSTOPEK

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ 13,20/enoto
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka 85,24
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00
 • Skupaj 1.433,49

2. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ po potrebi 13,20/enoto
 • ICSI (mikromanipulacija) 228,82
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka 85,24
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00
 • Skupaj 1.662,31

3. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA) + IMSI

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ 13,20/enoto
 • ICSI (mikromanipulacija) 228,82
 • IMSI 457,64
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka 85,24
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00
 • Skupaj 2.119,95

4. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ZAMRZOVANJE ZARODKOV

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ 13,20/enoto
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka 85,24
 • Zamrzovanje zarodkov 112,12
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00
 • Skupaj 1.545,61

5. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)+ZAMRZOVANJE ZARODKOV

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ 13,20/enoto
 • ICSI (mikromanipulacija) 228,82
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka 85,24
 • Zamrzovanje zarodkov 112,12
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški  493,00
 • Skupaj  1.774,43

6. KLASIČNI IVF POSTOPEK + ICSI (MIKROMANIPULACIJA)+ IMSI+ZAMRZOVANJE ZARODKOV

 • Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka 100,00
 • IVF postopek 701,16
 • UZ 13,20/enoto
 • IMSI 457,64
 • ICSI (mikromanipulacija) 228,82
 • Priprava semena 54,09
 • Prenos zarodka  85,24
 • Zamrzovanje zarodkov 112,12
 • Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 493,00
 • Skupaj 2.232,07

SPONTANI POSTOPEK

 1. Pregled dokumentacije in načrtovanje postopka  100,00
 2. Spremljanje spontanega ciklusa, punkcija in oploditev 537,67
 3. UZ 13,20/enoto
 4. Priprava semena 54,09
 5. Prenos zarodka 85,24
 6. Drugi zdravstveni, administrativni in laboratorijski stroški 250,00
 7. Skupaj 1027,00

POSTOPEK ZAMRZOVANJA ZARODKOV

 1. Zamrzovanje zarodkov 112,12
 2. Skupaj 112,12

POSTOPEK ODMRZOVANJA

 1. Priprava bolnice 343,20
 2. Prenos zarodka 85,24
 3. Odmrzovanje 123,01
 4. Skupaj  551,45
VIZITKA VIZITKA
KO ZA REPRODUKCIJO

Šlajmerjeva 3
1000 Ljubljana

T: 01 522 62 63 (tajništvo)
vsak delovnik med 10. in 13. uro
stara_porodnisnica.jpg
Stara stavba Porodnišnice

PREDSTOJNICA
prof. dr. Eda Vrtačnik - Bokal, dr. med.
T: (01) 522 62 63
 
GL. MED. SESTRA
Andreja Peterlin, dipl. m. s.
T: (01) 522 62 63