Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

KO za reprodukcijo

• Naročanje in obiski

• Neplodnost

• Preiskave

• Zdravljenje

• Operacije

• Zunajtelesna oploditev

• Samoplačniške storitve

• Najpogostejša vprašanja o kontracepciji

 

ZUNAJTELESNA OPLODITEV

Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo so metode, s katerimi se nadzoruje in pomaga ne samo pri oploditvi jajčne celice, ampak tudi pri prenosu spolnih celic, vgnezditvi in razvoju nosečnosti. Zunajtelesna oploditev je temeljna metoda oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero zaobidemo jajcevode, moške in ženske spolne celice pa združujemo zunaj telesa. Opravimo jo tedaj, ko so izčrpane vse ostale možnosti zdravljenja neplodnosti, oziroma ko operativno, zdravljenje z zdravili ali kombinirano zdravljenje ni možno ali ni uspešno. 

Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo

• Vnašanje semena partnerja v maternico – intrauterina inseminacija (IUI),
• vnašanje semena darovalca (donorja) v maternico (AID),
• zunajtelesna oploditev- in vitro fertilizacija (IVF) in prenos zarodkov (ET),
• zamrzovanje in odmrzovanje zarodkov (krioprezervacija),
• neposreden vnos spermija v jajčno celico – (ICSI),
• neposreden vnos izbranega spermija v jajčno celico – (IMSI ).

S postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko pomagamo tako pri ženski kakor tudi moški neplodnosti. Med ženske vzroke spadajo: endometrioza, neprehodni jajcevodi, motnje ovulacije (npr.sindrom policističnih jajčnikov neobčutljiv na zdravljenje z zdravili), kromosomske nepravilnosti in nepojasnjena neplodnost. Moškim lahko pomagamo v primeru semena slabše kakovosti (oligo-, asteno-, teratozoospermija), ko je seme brez prisotnih semenčic (azospermija), pri kromosomskih (genetskih) motnjah in nepojasnjeni neplodnosti.

Postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo opravljamo pri ženskah v starosti od 18. do 43. rojstnega dneva ter pri moških starejših od 18 let v skladu s slovensko zakonodajo.

POTEK

1. Spodbujanje jajčnikov s hormoni

Postopek zunajtelesne oploditve začnemo s spodbujanjem jajčnikov s hormoni hipofize (gonadotropini) z vsakodnevnimi injekcijami. S hormoni gonadotropini dosežemo rast in razvoj več foliklov hkrati in zrelost večih jajčnih celic (za razliko od spontanega ciklusa, ko raste in dozori ena sama celica). Obstaja več različnih protokolov za spodbujanje jajčnikov. Odmerek hormonov in vrsto protokola določi ginekolog, ki skrbi za postopek zunajtelesne oploditve ob upoštevanju predhodnjih izvidov in postopkov. Čezmerno odmerjanje hormonov lahko izzove hiperstimulacijo (pri 2-10% žensk). Le-ta je nevarnejša pri ženskah s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS) in pri mladih, suhih ženskah.

2. Ultrazvočna kontrola rasti foliklov in 3. zorenje jajčnih celic – stop injekcija

Z rednimi vaginalnimi ultrazvočnimi pregledi ugotavljamo število in rast foliklov, v katerih rastejo jajčne celice, ter ocenjujemo debelino maternične sluznice. Ko dosežejo rastoči folikli optimalno velikost, prejme ženska t.i. »stop injekcijo«, ki izzove dokončno dozorevanje jajčnih celic.

4. Ultrazvočno vodena punkcija jajčnikov & oddaja semena

Drugi dan po “stop injekciji” opravimo aspiracijo foliklov, s katero pridobimo jajčne celice. Vaš partner odda seme na ta dan.

5. Priprava jajčnih celic in semena v laboratoriju, oploditev in gojenje zarodkov

Tekočino, v kateri plavajo jajčne celice, prenesemo v epruvetah v laboratorij. V laboratoriju iz foliklove tekočine izoliramo jajčne celice (slika1), jih speremo z gojiščem in shranimo v inkubatorju. V inkubatorju vladajo podobni pogoji kot v telesu: 37 st. C, tema, vlaga in atmosfera s 6% CO2. Med tem časom v sosednjem prostoru partner odda seme, ki ga pregledamo in pripravimo za oploditev. Seme je različne kakovosti, zato ga najprej pregledamo in se odločimo za način priprave. Preprostejši način priprave semena je metoda swim up. Pri tej metodi v vzorec semena dodamo gojišče. Po približno 30-ih minutah najboljše semenčice priplavajo na vrh. Če gre za seme slabše kakovosti in bi priplavalo premalo semenčic, seme pripravimo s centrifugiranjem. Pripravljene semenčice potem kutiviramo z jajčno celico (klasična metoda zunajtelesne oploditve - in vitro fertilizacija – IVF) ali pa jih uporabimo za oploditev z metodo neposrednega vnosa semenčice v jajčno celico (ICSI).

Metoda ICSI ali metoda neposrednega vnosa semenčice v jajčno celico je ena najpomembnejših metod za zdravljenje moške neplodnosti. Izvajamo jo pri moških, ki imajo slabo kakovost semena (malo spermijev, slabo gibljive spermije, spermije spremenjene oblike ali celo spermije, ki jih dobimo v testisu pri tistih moških, ki nimajo spermijev v izlivu). V tem primeru v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo pod posebnim invertnim mikroskopom v vsako jajčno celico vstavimo en spermij. Tako oplojene jajčne celice potem v gojišču za gojenje jajčnih celic inkubiramo v inkubatorju, tako kot ostale jajčne celice po klasičnem IVF-u.

Predstavili bi trenutno najnovejšo metodo IMSI, ki nam omogoča, da pred izvedbo metode ICSI pogledamo glave spermijev pri večji, 6000-kratni povečavi. Tako si prikažemo na glavah spermijev strukture, t.i. vakuole, ki jih doslej nismo videli pri 200 do 400-kratni povečavi  (slika 2). Raziskave kažejo, da spermiji z vakuolami v nižjih odstotkih oplodijo jajčne celice v primerjavi z semenčicami brez vakuol, vplivajo pa tudi na zarodke in nižajo možnost zanositve pri partnericah moških z najtežjimi oblikami neplodnosti. Gre za metodo, ki je trenutno še v raziskavi, vendar domnevamo, da bo izboljšala klinične rezultate metode ICSI pri najtežjih oblikah moške neplodnosti.

Sledi kultivacija tako pripravljenih jajčnih celic na posebnem gojišču v inkubatorju. Naslednje jutro pregledamo vse jajčne celice. 18 do 20 ur po oploditvi opazujemo, ali je prišlo do oploditve ali ne. Izločimo neoplojene, nepravilno oplojene ali degenerirane jajčne celice in v drugo gojišče prenesemo samo oplojene jajčne celice, pri katerih sta vidni 2 jedri (slika 3). Po 48-ih urah se razvije od 2 do 6 celični zarodek. Take zarodke pregledamo, ocenimo, fotografiramo ali skiciramo in jih prenesemo v novo gojišče za podaljšano gojenje, lahko pa jih že prenesemo v maternico. Četrti dan se razvije 16 celični zarodek, ki ga imenujemo morula. Peti dan se razvije blastocista. Blastocista ima votlinico, notranji skupek celic, iz katerih se razvije zarodek, in zunanjo plast celic, iz katerih se razvije posteljica. Podaljšano gojenje zarodkov do razvojne stopnje blastociste nam je omogočilo, da prenašamo v maternico samo kvalitetne zarodka in se s tem izognemo mnogoplodnim nosečnostim in zapletom v nosečnosti in pri porodu.

 

6. Prenos zarodka v maternico

Če se celice pravilno oplodijo in razvijajo, prenesemo v maternico po največ dva zarodka hkrati. Od leta 2008 prenašamo v maternico po en zarodek dobre kakovosti v prvih dveh postopkih oplodive z biomedicinsko pomočjo pri ženskah do 35. leta starosti. Prenos zarodka se lahko opravi drugi, tretji ali peti dan po punkciji jajčnika. Vsi zarodki se ne razvijajo z enako dinamiko, kar pa ni odločujoče za končni rezultat, saj se nadaljne delitve odvijajo v maternici.

Na dan prenosa zarodka mora biti prisoten z vami tudi vaš partner.

Če v postopku pridobimo več kot dva zarodka, lahko nadštevilne zarodke zamrznemo. Odmrznjene zarodke prenesemo kasneje v maternico v spontanem ali blago spodbujenem ciklusu. S tem se poveča možnost za nosečnost po enem postopku oziroma po eni punkciji.

7. Podpora lutealne faze
Rumeno telesce (ali več rumenih telesc po postopku spodbujanja ovulacije) proizvaja hormon progestagen, ki je potreben za pripravo sluznice maternice za vgnezditev zarodka. Po punkciji večih jajčnih celic je delovanje rumenega telesca pogosto nezadostna, zato z dodajanjem hormona progesterona v obliki vaginalet podpremo delovanje rumenega telesca. Progesteron je hormon, ki vzdržuje nosečnost in nima stranskih učinkov na plod. Z dajanjem začnemo dan po punkciji in nadaljujemo naslednjih 14 dni ali do menstruacije.

ADMINISTRATIVNA POT PARA V POSTOPKU ZUNAJTELESNE OPLODITVE

1. Naročanje

Na postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo se boste naročili v prvih dneh menstruacijskega ciklusa:

 • po telefonu (tel. številka 01 522 6112, 231 82 45),
 • elektronski pošti ( narocanje.reprodukcija@kclj.si) ali
 • osebno v Ambulanti za naročanje, ki se nahaja v pritličju, Šlajmerjeva 3 v Ljubljani, vsak delovnik med 10 in 14 uro.

Ob tem boste prejeli datum za administrativni začetek postopka, ki je običajno okoli 22. dneva menstruacijskega ciklusa. S postopkom OBMP se  prične na 2. dan m.c. (kratki protokol) oziroma na 22. dan m.c. v primeru dolgega protokola.V primeru prenosa zarodkov brez terapije se par zglasi 10. dan menstruacijskega ciklusa, ob stimuliranem ciklusus s Estrofemom pa 12. dan.

2.  Prvi pregled v Ambulanti za IVF

Prvi pregled je namenjen pregledu dokumentacije, podpisovanju dokumentov, spoznavanju protokola in učenju dajanja zdravil. Ambulanti za IVF  se nahaja v pritličju Stare porodnišnice.

Ob pregledu vas bo medicinska sestra identificira in od vas pridobila:

 • izpisek e-napotnice, na kateri je napisana terapija lečečega specialista za obravnavo neplodnosti,
 • sklep Strokovno posvetovalnega telesa »Odobritev postopka zunajtelesne oploditve« (obr. OBMP 25/2012) ob prvem postopku OBMP,
 • izvide testov spolno prenosljivih bolezni (prvi izvid je lahko star največ 3 mesece, ponovni izvidi pa največ 2 leti,
 • sveže izvide specialistov v primeru kroničnih bolezni katerega od partnerjev,
 • izvid brisa PAP, starega največ 3 leta oz. skladno s smernicami,
 • izvide predhodnih dogodkov, ki bi lahko bili pomembni za postopek OBMP (porodi, splavi),
 • izvide predhodnjih postopkov OBMP, ki so bili delani v drugih centrih.

Ob vpisu  boste izpolnili in podpisali dokumente, ki jih je prejeli  na posvetu pri Strokovno posvetovalnem telesu centra za OBMP:

 • Odobritev postopka zunajtelesne oploditve (obr.OBMP 25/2012),
 • Obrazec OBMP ambulantni del (obr.OBMP 23/2012),
 • Vprašalnik o zdravstvenem stanju (obr. OBMP 11/2012),
 • Obveščeni pristanek na postopek (obr. OBMP 08/2012), ki ga podpišeta oba

Dodatno boste  prejeli še:

 • Pisna navodila za pacientke o poteku postopka (nav. OBMP 01/2013) (nav.OBMP 03/2013) (nav. OBMP 02/2013) ali (nav.OBMP 04/2013) ali (nav. OBMP 05/2013),
 • Izjavo o posredovanju podatkov o postopku OBMP (obr. OBMP 09/2013)
 • Izjavo o predhodnih postopkih OBMP v Sloveniji (obr. OBMP 10/13)
 • Obrazec o izzidu postopka OBMP (obr. OBMP 15/2013)
 • Navodilo za oddajo semena (nav.OBMP 06/2013)

Medicinska sestra vas  bo sezanila, da je med postopkom nujna prisotnost partnerja na dan aspiracije foliklov in na dan prenosa zarodka. V primeru, da to ni mogoče, morate prinesti overjeno pooblastilo od notarja ali upravne enote.

3. Administrativni sprejem,  Šlajmerjeva 3

Preverili bomo veljavnost zdravstvene kartice, veljavnost napotnice, osebne podatke, telefonsko številko.

FOLIKULOMETRIJE

Ultrazvočni pregledi ali folikulometrije so  pomemben del postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. S pomočjo ultrazvočne sonde spremljamo odziv jajčnikov na zdravila (slika 1), ki jih prejemate, in merimo debelino maternične sluznice. Ginekolog, ki opravlja ultrazvočni pregled, vam glede na odziv pove, kakšno je nadaljnje zdravljenje in kdaj je potrebna naslednja ultrazvočna preiskava. Nato vam na Oddeleku za OBMP sestre podrobno svetujejo po zdravnikovih navodilih.

 

Kje in kdaj izvajamo ultrazvočne preglede?

Ultrazvočne preglede pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo opravljamo vsakodnevno od 7.30 ure na Kliničnem oddelku za reprodukcijo v Ultrazvočni ambulanti. V času postopka za pregled posebne napotnice ne potrebujete, saj so ultrazvočni pregledi del postopka. Ob zadnjem ultrazvočnem pregledu, ko bomo potrdili nosečnost, pa boste potrebovali novo napotnico (na kar vas bomo še posebej opozorili). Prosimo vas, da na preglede prihajate ob naročeni uri. S seboj prinesite načrt zdravljenja, ki ga dobite ob sprejemu v postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo.

ASPIRACIJA FOLIKLOV

Ultrazvočno vodena aspiracija foliklov (punkcija foliklov) je postopek, s katerim pridobimo jajčne celice, ki so dozorele v foliklih. Izvajamo jo drugi dan po stop injekciji.

Naša navodila

 • na Oddelek za OBMP pridite pol ure pred predvidenim posegom,
 • s seboj morate imeti veljaven dokument z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit). Za punkcijo napotnice ne potrebujete, saj je le-ta del postopka,
 • prinesete lahko svojo spalno srajco, kopalni plašč in natikače (sicer jih dobite pri nas);
 • na ta dan bo vaš partner oddal seme; s seboj mora imeti veljaven dokument z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit).

Opis ultrazvočno vodene aspiracije foliklov

Pol ure pred posegom prejmete protibolečinska zdravila in zdravila za umiritev. Povabimo vas v operacijsko sobo po razporedu*, kjer vas še enkrat identificiramo na osnovi osebnega dokumenta s sliko.  Po zdravnikovem navodilu se namestite na ginekološko mizo in poskušate sprostiti. Dolgoletne izkušnje nam pravijo, da je poseg malo boleč, če je ženska nanj psihično pripravljena, sproščena in sledi našim navodilom. Zdravnik umije zunanje spolovilo s fiziološko raztopino in v nožnico injicira lokalni anestetik. Nato si ogleda maternico in jajčnike s pomočjo ultrazvočne sonde in s tanko iglo pod nadzorom ultrazvoka aspirira (»izprazni«) čim več foliklov na eni in nato še na drugi strani (slika 1 in 2). Epruvete, napolnjene s tekočino iz foliklov, sproti odnašamo v laboratorij, ki je neposredno ob operacijski sobi. Embriologi  pregledajo pod mikroskopom foliklovo tekočino in izolirajo jajčne celice.

Po končanem postopku vas pospremimo v opazovalnico, kjer ostanete vsaj pol ure. Ob odpustu izveste končno število pridobljenih jajčnih celic in prejmete pisna in ustna navodila o nadaljnjem zdravljenju in postopku ter datum in uro, ko bomo opravili predviden prenos zarodkov.  V primeru prekomernega odziva jajčnika z morebitnim razvojem sindroma ovarijske hiperstimulacije zamrznemo vse zarodke in prenos izvedemo v kasnejšem času.

V primeru morebitnih predhodnih operacij, številnih foliklov, subjektivnih težav ali drugega vam poseg opravimo v analgosedaciji v sodelovanju z anestezisti (po predhodnem dogovoru v času folikulometrije). Zaradi časovne občutljivosti določenih laboratorijskih postopkov lahko pride do spremembe razporeda. Zagotavljamo vam, da  bodo vsi posegi narejeni v okviru strokovnih kriterijev Kliničnega oddelka za reprodukcijo.

Navodila ob odpustu

Upravljanje vozila 12 ur po posegu ni dovoljeno. Na dan punkcije jajčnikov vam svetujemo, da niste doma sami in da dan ali dva počivate. Do prenosa zarodkov v maternico vam pripada bolniška odsotnost.

Če se pred odhodom domov ne počutite dobro, nas na to opozorite. Če se stanje doma slabša, se je potrebno vrniti v bolnišnico, kjer vas bomo opazovali ali izjemoma tudi operirali. V dopoldanskem času se oglasite na Oddelku za OBMP Kliničnega oddelka za reprodukcijo, popoldne in zvečer pa pri dežurnem ginekologu na ginekološki urgenci v Kliničnem centru oziroma v najbližji urgentni ginekološki ordinaciji.

Zapleti ob aspiraciji foliklov

Ker je pridobivanje jajčnih celic invaziven poseg, so ob tem možni tudi različni zapleti. Najpogostejši zaplet je rahla krvavitev iz nožnice, ki spontano preneha ter blaga bolečina v trebuhu. Ker je ob posegu možna tudi poškodba jajčnika oziroma žilja v trebušni votlini, lahko izjemoma pride do krvavitve v trebušno votlino in s tem do močnejših bolečin. Redek zaplet je tudi vnetje v medenici.

Če se pred odhodom domov ne počutite dobro, nas na to opozorite. Če se stanje slabša doma, se je potrebno čim prej vrniti v najbližjo bolnišnico, kjer vas bomo opazovali ali izjemoma tudi operirali.

Sicer svetujemo, da dan ali dva po punkciji predvsem počivate, se izogibate sunkovitim gibom in spolnim odnosom in se ne kopate v stoječih vodah.

Težave, pri katerih potrebujete takojšen pregled

 • močna krvavitev iz nožnice (več kot pri menstruaciji)
 • hude bolečine v trebuhu (hujše kot so menstrualni krči)
 • podaljšana slabost, omotica, vrtoglavica, nizek krvni tlak
 • bruhanje, povišana telesna temperatura (nad 38 st.C) in/ali mrzlica

Zaradi prekomernega odziva jajčnikov na prejeta zdravila se lahko pri vas razvije t.i. sindrom hiperstimulacije jajčnikov. Sindrom hiperstimulacije jajčnikov je redek zaplet postopka zunajtelesne oploditve, ki ga je težko predvideti. V takem primeru se za prenos zarodka v spodbujenem ciklusu ne odločimo, saj lahko nosečnost še dodatno poslabša zdravstveno stanje ženske. Vse zarodke dobre kakovosti zamrznemo in jih prenesemo v sledečih ciklusih. Pacientkam svetujemo relativni počitek, izogibanje naporom in spolnim odnosom ter dobro hidracijo (2,5 l vode na dan).

V redkih primerih je potrebna hospitalizacija, spremljanje in zdravljenje žensk.

 • Izrazita napihnjenost,
 • močno pridobivanje telesne teže (>1kg/dan) ali povečanje obsega trebuha,
 • hujše bolečine v trebuhu,
 • bruhanje, driska,
 • zmanjšano izločanje urina,
 • težko dihanje.

V primeru opisanih težav svetujemo kontrolo na Oddelku za OBMP Kliničnega oddelka za reprodukcijo, Šlajmerjeva 3, Ljubljana v delovnem času, izven delovnega časa v urgentni ginekološki ambulanti UKC Ljubljana (soba 32) oziroma v najbližji urgentni ginekološki ambulanti.

PRENOS ZARODKOV

Zarodke prenašamo (embrio transfer) v maternico tretji ali peti dan po aspiraciji foliklov (natančen dan in uro boste izvedili ob odpustu po punkciji). Koliko zarodkov bomo prenesli, je odvisno od več dejavnikov (kakovost in število pridobljenih zarodkov, starost žene, število neuspelih postopkov) in določeno po strokovnih kriterijih Kliničnega oddelka za reprodukcijo. V maternico prenesemo največ dva zarodka hkrati.

Naša navodila:

 • na Oddelek za OBMP pridite pol ure pred predvidenim posegom,
 • s seboj morate imeti veljaven dokument z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit). Za prenos zarodkov napotnice ne potrebujete, saj je le-ta del postopka,
 • prinesete lahko svojo spalno srajco, kopalni plašč in natikače (sicer jih dobite pri nas),
 • z vami mora biti tudi vaš partner z veljavnim dokumentom z osebno sliko (osebna izkaznica ali potni list ali vozniški izpit).

Opis prenosa zarodkov:

Pred posegom vas seznanimo s kvaliteto zarodkov, ki smo jih vzgojili in z morebitnimi možnostmi zamrzovanja le-teh. Nato vas po razporedu* povabimo v operacijsko sobo, kjer vas še enkrat identificiramo. Po zdravnikovem navodilu se namestite na ginekološko mizo. Preko tankega katetra, ki ga vstavimo v maternico, prenesemo en ali dva zarodka.

Navodila ob odpustu:

Ležanje po posegu ni potrebno, vendar svetujemo tri dni bolniške odsotnosti in prejemanje vaginalet ali vaginalnega gela za lutealno podporo. V primeru težav se oglasite na  Oddelku za OBMP Kliničnega oddelka za reprodukcijo (dopoldne) ali pri dežurnem ginekologu na ginekološki urgenci v Kliničnem centru oziroma v najbližji urgentni ginekološki ordinaciji (popoldne, zvečer) .

Po prenosu zarodkov so zapleti izjemno redki. Zaradi časovne občutljivosti določenih laboratorijskih postopkov lahko pride do spremembe razporeda. Zagotavljamo vam, da  bodo vsi posegi narejeni v okviru strokovnih kriterijev Kliničnega oddelka za reprodukcijo.

NAVODILA o zdravilih

V postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo je večina zdravil v obliki ampul in peresnikov. Bolnice si jih dajejo vsakodnevno v obliki podkožnih injekcij ob natančno določenih urah. Verjamemo, da je tak način zdravljenja za vas novost. Upamo, da boste s pomočjo naslednjih navodil pridobili znanje osnov apliciranja podkožnih injekcij, ki ste jih prejeli ustno in praktično ob začetku postopka oploditve z biomedicinsko pomočjo. Še vedno pa lahko ob kakršnem koli dvomu povprašate sestre na Oddelku za OBMO, ki vam bodo z veseljem pomagale.

Podkožna injekcija – navodila za pripravo in vbrizganje

ZAMRZOVANJE

S postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo lahko vzgojimo več zarodkov. Ker prenašamo v maternico le enega ali dva, lahko druge zarodke, ki so dobre kvalitete, shranimo za kasnejše postopke z zamrzovanjem. Prav tako lahko zamrzujemo zarodke tedaj,  ko se iz določenih vzrokov (hiperstimulacija jajčnikov, akutna bolezen) prenosa zarodkov ne da izvesti v tekočem ciklusu ali pred kemoterapevtskim zdravljenjem pri rakavih boleznih v plodnem obdobju.

Zarodki so zamrznjeni v tekočem dušiku pri temperaturi -196 stopinj Celzija za dobo 5 let. Ker pri tako nizki temperaturi ne poteka noben biološki proces, so zarodki po odmrzovanju v takem stanju, kot so bili pred zamrzovanjem. S tem omogočimo ženskam, ki imajo več kakovostnih zarodkov, hranjenje njihovega genetskega materiala za naslednjič.

Zarodke hranimo v naši banki zarodkov v posebnih termično izoliranih posodah. Shranjeni so v točno določenem zaporedju v posebnih tulcih, ki so natančno označeni. Vsi ti podatki so vpisani v knjigi in v računalniku, tako da lahko kadarkoli najdemo katerikoli shranjen zarodek.

Ker se vsi zarodki ne razvijajo enako hitro, lahko dobre zarodke ob vaši privolitvi zamrzujemo tudi šesti dan po punkciji jajčnikov. O eventuelni zamrznitvi in številu zamrznjenih zarodkov vas obvestimo pisno.

Zarodke lahko zamrzujemo za dobo 5 let,v primeru eventuelnega podaljšanja pa podate vlogo za podaljšanje zamrzovanja zarodkov na Državno komisijo za OBMP Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Poleg zamrzovanja zarodkov smo pred leti začeli tudi z zamrzovanjem jajčnih celic in jajčnega tkiva. Zamrzovanje jajčnih celic je zelo pomembno za bolnice pred zdravljenjem raka in za ženske, ki jim grozi zgodnja odpoved jajčnikov. S tem lahko pred zdravljenjem, dokler še jajčniki funkcionirajo, shranimo njihov genetski potencial za kasneje.

USPEŠNOST

Celotna skupina Kliničnega oddelka za reprodukcijo se trudi in zavzema za vsak neploden par in je ponosna na vsako nosečnost, ki je dosežena z našo pomočjo. Tako smo bili v letu 2010 ponosni kar 468 krat, saj smo dosegli 468 nosečnosti (402 nosečnosti na sveže zarodke in 66 nosečnosti na odmrznjene zarodke).

Stopnja zanositve na prenos zarodka je tako 33%. Naši rezultati so primerljivi z evropskimi rezultati.

 Uspešnost postopkov je zraven drugih dejavnikov najbolj odvisna od starosti ženske:

 • v skupini žensk  do 35. leta je zanosilo 33% žensk
 • v skupini žensk od 35 do 38. leta je zanosilo 28% žensk
 • v skupini žensk  od 38 do 43. leta zanosilo 13% žensk

Capture

Graf prikazuje stopnjo zanositve (%) na prenos zarodkov glede na starost žene.

Zarodke smo odmrznili v 242 postopkih odmrzovanja. Odmrznjene zarodke smo prenesli v 226 (93 %) postopkih odmrzovanja. Dosegli smo  29 % zanositev na prenos zarodkov.

Uspešni smo tudi v postopkih predimplantacijske genetske diagnostike (PGD) in postopkih oploditve z doniranim semenom in jajčnimi celicami.

NAVODILO ZA POSTOPEK INSEMINACIJE (IUI)

1. Naročanje na postopek inseminacije

Za postopek inseminacije (v nadaljevanju IUI) se naročite prve dni menstruacije po prejemu vabila na tel. št.: 01 522 6074 med 8.30 in 11.00 uro.

2. Zdravila, s katerimi stimuliramo jajčnike

V postopku IUI uporabljamo za stimuliranje jajčnikov spodaj navedena zdravila:

tablete Letrozol (Letrozol Teva, Femara)

 • od 3. –  7. dneva menstruacije
 • prvi UZ je 12. dan menstruacijskega ciklusa

tablete Clomid

 • od 5.-9. dneva menstruacijskega ciklusa
 • prvi UZ je 12. dan menstruacijskega ciklusa

ali injekcije (Menopur, Puregon, Gonal F)

 • od 2.–7. dneva oz. od 5.-7.dneva menstruacije
 • prvi UZ je 8. dan menstrualnega ciklus

Zdravnik, ki vas zdravi, bo izbral vrsto zdravila.

3. Ultrazvočni pregledi

Izvajajo se ob 7.45 uri v Stari porodnišnici (Šlajmerjeva 3) v Ultrazvočni ambulanti. Za pregled potrebujete  napotnico in obrazec za IUI, ki ju dobite pri zdravniku v Leonišču (Šlajmerjeva 2). Pred vsakim ultrazvočnim pregledom se vpišete  v Sprejemni pisarni Kliničnega oddelka za reprodukcijo v Stari porodnišnici, kjer boste prejeli nadaljnja navodila in zdravila.

Ginekološke ambulante v Leonišču so ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprte. V teh dneh izvajamo ultrazvočne preiskave v Stari porodnišnici ob 7.30 brez predhodnjega vpisa v Sprejemni pisarni.

4. »Stop« injekcija (HCG)

S »stop« injekcijo sprožimo ovulacijo. Dobili jo boste po navodilu zdravnika, ki je opravil ultrazvočno preiskavo rodil.

5. Inseminacija

Dva dni po »stop« injekciji se med 10.30 in 11.00 uro opravi inseminacija. Za inseminacijo se javite v Sprejemni pisarni v Leonišču, kjer  se vpišete za sobo 105. Ta dan se vaš partner ob 8.30 uri javi v Leonišču v  sobi 101 za oddajo semena (priporočamo 2 – 3 dnevno pavzo od zadnjega izliva) – predhoden vpis v Sprejemni pisarni zanj ni potreben.

6. Nosečnost

V primeru, da ne dobite menstruacije, se 17. dan po inseminaciji oglasite v Leonišču v Sprejemni pisarni za sobo 105 za preiskavo krvi (test nosečnosti).

Nekatera zdravila (Letrozol, Femara, Letrazol Teva) se na podlagi kliničnih raziskav uporabljajo tudi za spodbujanje ovulacije, čeprav za to niso registrirana.

DAROVANJE SPOLNIH CELIC

OBMP z darovanimi spolnimi celicami

Za oploditev z biomedicinsko pomočjo z darovanimi spolnimi celicami se odločamo pri tistih maloštevilnih neplodnih parih, pri katerih zaradi bolezni moškega ali ženske z nobenim postopkom ni mogoče pridobiti semenskih ali jajčnih celic, ali pa sta partnerja nosilca hudih dednih bolezni. Po naših ocenah je parov, ki potrebujejo darovane spolne celice približno 5% vseh, ki potrebujejo OBMP.

Po Zakonu o zdravljenju neplodnosti in postopkih OBMP so v Sloveniji postopki z darovanimi spolnimi celicami dovoljeni le iz zdravstveno utemeljenih razlogov. Iz zdravstveno utemeljenih razlogov je dovoljeno tako darovanje semenskih kot tudi jajčnih celic. Vsaj eden od roditeljev mora biti otrokov genetski roditelj. Uporaba obojih semenskih in jajčnih celic za eno nosečnost kot tudi darovanje zarodkov ni dovoljeno.

Če je neploden moški, se za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) z darovanimi semenskimi celicami odločamo v primeru:
• če je moten prenos semenčic iz mod oz. nadmodka v sečnico zaradi zapore kjerkoli na tej poti in ovire ne moremo operativno odstraniti in semena ne dobimo s punkcijo ali biopsijo mod ali nadmodka,
• če je moten vnos semenčic v nožnico zaradi prirojene anomalije penisa, motenj pri ejakulaciji (odsotnost ejakulacije ali t.i. retrogradna ejakulacija) ali impotence in semena ne dobimo s punkcijo ali biopsijo mod ali nadmodka.

Če je neplodna ženska, se za OBMP z darovanimi jajčnimi celicami odločamo v primeru:
• če njeni jajčniki ne delujejo zaradi prezgodnje odpovedi jajčnikov pred 40. letom starosti. Najpogosteje gre za nepojasnjeno odpoved, razlogi pa so lahko tudi genetski (Turnerjev sindrom, gonadna disgeneza,…), imunološki (DiGeorgeov sindrom,…), avtoimuni ali zaradi zdravljenja (kirurška odstranitev jajčnikov, kemoterapija, radioterapija).
• če njeni jajčniki ne delujejo zaradi sindroma neodzivnih jajčnikov.

Za oploditev z darovanimi spolnimi celicami se lahko odločimo tudi v primeru, če sta partnerja nosilca genetskih bolezni ali kromosomskih nepravilnosti in obstaja velika verjetnost, da se bo otrok rodil s hudo dedno boleznijo.

V Sloveniji so prejemnice darovanih celic lahko le ženske v rodni dobi. Postopek OBMP je omogočen ženskam do 43. leta starosti, ki so poročene ali imajo zunajzakonskega partnerja.
_____________________________________________________________________________________________________________

Pravni vidik darovanja spolnih celic

Darovalke in darovalci morajo biti ob odločitvi za darovanje brez pomislekov in morajo biti pripravljeni odreči se vsem pravicam do otroka. Prejemnica jajčne ali semenske celice in njen partner sta starša otroka in imata vse običajne starševske pravice in dolžnosti. Mati otroka je ženska, ki otroka rodi, oče otroka pa je njen partner.

Darovanje je popolnoma anonimno. Identiteta darovalk ali darovalcev kakor tudi identiteta prejemnega para je strogo varovana. Identiteta darovalk in darovalcev mora ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki so bili spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v izjemnih zdravstvenih okoliščinah smemo v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere zdravstveno pomembne podatke darovalke ali darovalca, ne pa tudi njene/njegove identitete. Na primer v primeru, da ima otrok levkemijo in za preživetje potrebuje presaditev kostnega mozga, bi lahko darovalko ali darovalca anonimno prosili za darovanje kostnega mozga, vendar ne bi bila dolžna pomagati.

Za darovane spolne celice ni dovoljeno prejemati plačila ali kake druge koristi. Spolne celice enega darovalca ali darovalke se lahko uporabijo za rojstvo otrok v največ dveh družinah.

_______________________________________________________________________________________________________________
Informacije o darovanju spolnih celic

Vsem osebam, ki se odločijo za darovanje spolnih celic, ponudimo natančne informacije o postopku darovanja spolnih celic. Darujejo lahko samo osebe, ki ta postopek razumejo. Vsem darovalkam in darovalcem pred postopkom razložimo darovanje tudi z etičnega, moralnega ter pravnega vidika.

Za informacije ali za neobvezen posvet o darovanju spolnih celic lahko pokličete na tel. št. Kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC v Ljubljani: 01-522-6074 od 9h do 12h od ponedeljka do petka.

_______________________________________________________________________________________________________________
Darovanje semenskih celic

Če razmišljate, da bi darovali semenske celice, nas pokličite na tel. št. 01-522-6074 in se dogovorite za posvet pri nas. Sprejel vas bo zdravnik androlog, ki vam bo pojasnil postopek in odgovoril na vsa vaša vprašanja. Če se boste odločili za darovanje, vam bo zdravnik zastavil nekaj vprašanj v zvezi z vašimi zdravstveno pomembnimi podatki. Po zdravniškem pregledu vam bomo odvzeli kri za določitev vaše krvne skupine in izključitev možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb. Po oddaji semena bomo v androloškem laboratoriju pregledali vaše seme. Če bodo izvidi ugodni, vas bomo zaprosili za darovanje semena.

Za darovanje boste oddali vzorec semena, ki ga bomo zamrznili in shranili na kliniki. Po šestih mesecih bomo zaradi izključitve možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb ponovno pregledali vašo kri. Če bodo rezultati ugodni, bo vaše seme lahko uporabljeno za oploditev z biomedicinsko pomočjo.

Darovanje spolnih celic je popolnoma anonimno. Vaša identiteta, kakor tudi identiteta prejemnice semenskih celic, ne smeta biti razkriti. Po zakonu mora vaša identiteta ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki bodo spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v nekaterih izjemnih zdravstvenih okoliščinah bi zdravnik smel v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere vaše zdravstveno pomembne podatke, ne pa vaše identitete.

Za darovane spolnih celic ni dovoljeno dajati ali prejemati plačil ali kakšnih drugih koristi. Povrnemo vam le potne stroške.

Če se boste odločili z darovanjem pomagati neplodnemu paru, ki brez darovanih semenskih celic ne more priti do svojega otroka, morate po zakonu tudi vi kot darovalec spolnih celic podpisati Izjavo darovalca semena o prostovoljni privolitvi po pojasnilu.
_______________________________________________________________________________________________________________
Darovanje jajčnih celic

Če razmišljate, da bi darovali jajčne celice, nas pokličite na tel št.: 01-522-6074 in se dogovorite za posvet pri nas. Sprejela vas bo zdravnica ginekologinja, ki vam bo pojasnila postopek darovanja in odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če se boste odločili za darovanje, vam bo zdravnica zastavila nekaj vprašanj v zvezi z vašimi zdravstveno pomembnimi podatki. Po zdravniškem pregledu vam bomo odvzeli kri za določitev vaše krvne skupine in izključitev možnosti prenosa spolno prenosljivih okužb. Če bodo izvidi ugodni, vas bomo zaprosili za darovanje jajčnih celic.

Jajčno celico lahko odvzamemo v ciklusu, ki ga spodbujamo s pomočjo zdravil. Dozorevanje jajčnih celic opazujemo s pomočjo ultrazvočnih preiskav. Jajčne celice odvzamemo z nebolečo ultrazvočno vodeno punkcijo skozi nožnico v lokalni anesteziji. Jajčne celice nato oplodimo s semenom partnerja neplodne ženske. Zarodke zamrznemo in shranimo zamrznjene v posebnih zbiralnikih. Zarodke prenesemo v maternico prejemnice, nadštevilne zarodke pa zamrznemo.

Darovanje spolnih celic je popolnoma anonimno. Vaša identiteta in identiteta prejemnice jajčnih celic ne smeta biti razkriti. Po zakonu mora vaša identiteta ostati varovana skrivnost tudi za otroke, ki so bili spočeti s pomočjo darovanih spolnih celic. Le v nekaterih izjemnih zdravstvenih okoliščinah bi zdravnik smel v interesu otrokovega zdravja razkriti nekatere vaše zdravstveno pomembne podatke, ne pa tudi vaše identitete.

Za darovane spolne celice ni dovoljeno dajati ali sprejemati plačil ali kakšnih drugih koristi. Povrnemo vam le potne stroške.

Če se boste odločili z darovanjem pomagati neplodnemu paru, ki brez darovane jajčne celice ne more priti do svojega otroka, morate po zakonu tudi vi kot darovalka spolnih celic podpisati Izjavo darovalke jajčnih celic o prostovoljni privolitvi po pojasnilu.

______________________________________________________________________________________________________________
Naši rezultati postopkov OBMP z darovanimi spolnimi celicami

Od leta 2001 do leta 2017 smo pridobili 139 darovalcev semenskih celic. V postopke je bilo vključenih 286 prejemnih parov. Do sedaj se je po OBMP z darovanim semenom v postopkih s prenosom »svežih« ali »odmrznjenih« zarodkov rodilo že 217 otrok 159 prejemnim parom.

Od leta 2001 do leta 2017 smo pridobili 66 darovalk jajčnih celic. V postopke je bilo vključenih 113 prejemnih parov. Do sedaj se je po OBMP z darovanimi jajčnimi celicami v postopkih s prenosom »svežih« ali »odmrznjenih« zarodkov rodilo 21 otrok 18 prejemnim parom.