Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

O nas

 

Služba za medicinske dejavnosti skupnega pomena

 

Svetovalno socialna služba Ginekološke klinike

 

KO za ginekologijo

 

KO za reprodukcijo

 

Porodnišnica Ljubljana - KO za perinatologijo

 

Poslanstvo Ginekološke klinike

Zaposleni na Ginekološki kliniki v Ljubljani (v nadaljevanju GK) ponujamo pacientom in drugim uporabnikom najkakovostnejšo raven zdravstvenih storitev in celostno obravnavo pacientov. S svojim znanjem in prizadevanjem zadovoljujemo njihove potrebe ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Zaposlenim in študentom na GK dajemo dostop do takih informacij in dela, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja, osebni strokovni razvoj ter izvajanje raziskovalno pedagoškega dela.

Vrednote

V delovni kulturi naše klinike so v ospredju naslednje vrednote:

 1. profesionalnost,
 2. strokovnost,
 3. medsebojno sodelovanje ,
 4. zaupanje,
 5. spoštovanje,
 6. ustvarjalnost,
 7. požrtvovalnost.

Za uspešno delo na kliniki si prizadevamo za mirno, prijazno in kulturno delovno vzdušje, ustvarjalno okolje, medsebojno vzpodbujanje in zaupanje, realne cilje, brezpogojno izmenjevanje znanja, izkušenj in idej, doslednost, podporo nadrejenim in nadrejenih.

Cilji – vizija

Naši cilji so usmerjeni v izboljšanje kakovosti dela na vseh ravneh z namenom oblikovanja vrhunske strokovne obravnave v kulturnem in prijaznem okolju.

Vizija GK je ostati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po ponudbi in strokovnem znanju na področju medicine ter zdravstvene in babiške nege in oskrbe enakovredna podobnim ustanovam v razvitem svetu.

Zavezujemo se k izpolnjevanju zahtev, določenih z mednarodnim standardom ISO 9001, in nenehnemu izboljševanju učinkovitosti delovanja sistema vodenja kakovosti.

Zastavili smo si naslednje smernice delovanja:

 • nenehno izboljševanje zadovoljstva pacientov, medicinskega in nemedicinskega osebja,
 • uvajanje najnovejših dosežkov s področja medicinske znanosti,
 • usposabljanje vrhunskih strokovnjakov za diagnostiko, zdravljenje in nego pacientov,
 • zagotavljanje odličnih zdravstvenih storitev za paciente in optimalnih delovnih pogojev za osebje.
VIZITKA VIZITKA
GINEKOLOŠKA KLINIKA
Šlajmerjeva 3 in Zaloška 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR

redni prof. dr. Borut Kobal, dr. med.
T: (01) 522 62 01
Fax:(01) 522 61 30
 
POSLOVNI DIREKTOR
Peter
mag. Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon. (UN)
T: (01) 522 60 07
Fax:(01) 522 61 30
 
GL. MED. SESTRA
Milica
Milica Puklavec Arnuš, dipl. m.s.
T: (01) 522 86 57