Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Ginekološka klinika

 

Porodnišnica Ljubljana - KO za perinatologijo

• Aktualno v porodnišnici

• Naročanje in obiski

• Šola za starše

• Video Šola za starše

• Ambulantna dejavnost

• Hospitalni oddelki

• Samoplačniške storitve

• Donacije

• O nas

• Galerija

 

Hospitalni oddelki

ODDELEK ZA PERINATALNO MEDICINO

Oddelek za perinatalno medicino ali oddelek E je v 4. nadstropju porodnišnice.  Zdravniki dopoldne, popoldne in ponoči pa nadzorni porodničarji skupaj z medicinskimi sestrami, babicami in zdravstvenimi tehniki obravnavajo in zdravijo bolne ali ogrožene nosečnice, za katere je namenjenih 29 postelj. Na oddelku je dnevni prostor s knjižnico in TV sprejemnikom, za krajšanje bivanja v porodnišnici. Hospitalizirane bolnice so nosečnice s kroničnimi boleznimi, kot je arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, obolenja različnih organskih sistemov; nosečnice z akutnimi obolenji, kot so uroinfekti, anemije, preeklampsija; nosečnice s plodovi, pri katerih smo s pomočjo ultrazvočnih in genetskih preiskav ugotovili nepravilnosti, zaradi katerih želimo ali moramo prekiniti nosečnost.

PORODNI BLOK

Porodni blok je jedro porodnišnice in se nahaja v 1. nadstropju KO za perinatologijo. Ima 9 porodnih sob z eno posteljo, 2 sobi z dvema posteljama in 2 operacijski dvorani. Je največji porodni blok v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Delo v porodnem bloku je timsko. Zdravniki ginekologi in porodničarji sodelujemo pri porodih z babicami, ki so razporejene v 4 babiške time, ki delajo v treh izmenah. Pri porodu ali po njem sodelujejo, če je to potrebno, tudi specialisti anesteziologi in neonatologi. V delovni proces so vključeni tudi specializanti, študenti/ke babištva ki se izobražujejo v naši ustanovi.  Porodničar opravi prvi pregled porodnice v porodnem bloku, z babico spremlja potek poroda, odkriva zaplete in jih rešuje, se odloča za operativno dokončanje poroda, po porodu pregleda posteljico in oskrbi porodne poškodbe. Ves čas skrbimo za dobro počutje in zdravje porodnic in novorojenčkov, trudimo se, da porodnice in partnerji sodelujejo z nami. Babice so strokovnjakinje, ki lahko nudijo pomoč pri doseganju telesnega, čustvenega, socialnega in duhovnega dobrega počutja.

 

ENOTA ZA INTENZIVNO PERINATALNO MEDICINO

Kadar porod ne napreduje dobro, če sta ogrožena porodnica ali otrok se odločimo za operativno dokončanje poroda, običajno nujni carski rez ali vaginalni operativni porod. Ob ustreznih indikacijah se za carski rez odločimo že pred porodom, v nosečnosti, takšen carski rez imenujemo elektivni carski rez. Otročnice po carskem rezu nadzorujemo v Enoti intenzivne nege z 8 posteljami in nato na oddelku otročnic A s 6 sobami in 16 posteljami. Na oddelku poskrbimo tudi za otročnice po vaginalnem porodu z zapleti zaradi osnovnih bolezni, bolezni pridobljenih v nosečnosti, med samim porodom ali v poporodnem obdobju. Tudi nosečnice, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje in nadzor, povratnice – otročnice, ki se vrnejo v porodnišnico zaradi težav v poporodnem obdobju in take, ki potrebujejo izolacijo, namestimo v EIN.

ODDELKI ZA PORODNIŠTVO IN OTROČNICE

Po porodu so otročnice razvrščene na tri oddelke B, C in D. Na vsakem je 10 sob s skupno 26 posteljami, šest triposteljnih, vsaka s svojim previjalnim pultom in štiri s po dvema posteljama in eno previjalno nišo. Dnevne vizite na oddelkih opravljata tako zdravnik ginekolog in porodničar ali specializant ginekologije in porodništva ter zdravnik pediater neonatolog. Na vsakem oddelku izvaja zdravstveno nego medicinske sestre – babice, tehniki zdravstvene nege ter diplomirane medicinske sestre, babice.  Sobivanje matere in otroka omogoča njuno povezovanje, spoznavanje, dobro počutje, hitrejše okrevanje, dojenje, ko otrok mleko ali samo mamo potrebuje. Skrb matere za novorojenčka tudi zmanjša možnost razvoja ali prenosa bolnišničnih okužb. Medicinske sestre, babice so materam na voljo 24 ur na dan, z zdravstveno vzgojnim delom naučijo otročnice, kako naj negujejo in hranijo svojega otroka, da lahko samozavestno zapustijo porodnišnico, kadar ni zapletov, tretji dan po porodu.

Prizadevamo si, da bi se otročnice in novorojenčki na oddelku počutili prijetno in bi od nas odhajali polni lepih spominov.

ODDELEK ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO NOVOROJENČKOV

Enota za intenzivno terapijo in nego novorojencev Porodnišnice Ljubljana, krajše EINT, je namenjena zdravljenju in negi prezgodaj rojenih ali bolnih otrok.

Rojstvo takšnega otroka je dogodek, ki je večinoma nepričakovan ter pri starših povzroči občutek nemoči, strah ali celo obup.

Vemo, da so prav prve minute in ure po rojstvu otroka izrednega pomena in so ključne za njegovo dobro v času zgodnjega otroštva in kasneje v življenju. To še toliko bolj velja za prezgodaj rojenega ali bolnega otroka.

Rojstvo teh otrok v dobro usposobljenem in opremljenem centru ter njihovo nadaljnje intenzivno zdravljenje v obdobju novorojenčka v veliki meri povečujejo možnost preživetja brez trajnih posledic.

Med bivanjem v enoti intenzivne terapije skrbi za otroke izkušeno bolnišnično osebje - pediatri, medicinske sestre, babice, fizioterapevtke,… Ob tem je vedno prisotna skrb, da otrok ves čas zdravljenja ohranja stik z materino bližino.

Naš oddelek se nahaja v prvem nadstropju porodnišnice. Poln je majhnih ljudi in velikih skrbi... A večina zgodb naših otrok ima srečen konec in veseli smo, da lahko pri tem pomagamo.

EINT1.jpg

EINT2.jpg

VIZITKA VIZITKA
PORODNIŠNICA LJUBLJANA - KO ZA PERINATOLOGIJO

Šlajmerjeva 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 60 04 (informacije) od ponedeljka do petka, od 6.30 do 16.30.

nova_porodnisnica.jpg
Nova stavba Porodnišnice

PREDSTOJNIK
mag. Gorazd Kavšek, dr. med., svetnik
T: 01/522 71 88
 
GL. MED. SESTRA
Urška
mag. Urška Vozelj, dipl. m. s.
T: (01) 522 61 05, (01) 522 71 87