Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Naročanje in obiski

 

Navodila

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

Naročanje

Tu lahko najdete podatke, ki jih boste potrebovali, ko k nam pridete na pregled ali na poseg:

 • kontaktne podatke in
 • podatke o naročanju.

V Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo UKCL sprejemamo v Ambulanto za medicinsko rehabilitacijo vse bolnike z ustrezno napotnico po predhodnem vpisu v čakalno knjigo.

Rehabilitacijska obravnava v inštitutu je namenjena poškodovancem po svežih poškodbah (največ 4 mesece po poškodbi), bolnikom po svežih operativnih posegih in v primeru, da fiziater ob pregledu presodi, da je v okviru programa potrebna hidroterapija.

Število obiskov v okviru obravnave v IMR je omejeno:

 • kinezioterapija – maksimalno 15 obiskov;
 • protibolečinska terapija in ostale oblike fizikalne terapije – maksimalno 10 obiskov.

Vsi bolniki s kroničnimi težavami so po pregledu v ambulanti IMR -ja napoteni z ustrezno predpisano fizioterapevtsko obravnavo v zdravstvene domove!

Če niste prepričani, kako bi se naročili ali imate dodatna vprašanja, pokličite na T: 01 522 36 81 med 8. in 14. uro.

 

Ambulanta za medicinsko rehabilitacijo

V ambulanti se lahko se naročite na prvi pregled preden pričnete z medicinsko rehabilitacijo.

Lokacija Kontakt

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Glavna stavba UKCL, klet 1
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 36 81
F: 01 522 27 90
E: maja.zorc@kclj.si

Naročanje

 • Osebno: V sprejemni pisarni vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure. S seboj prinesite napotnico in kartico zdravstvenega zavarovanja.
 • Po pošti: Napotnico pošljite po pošti na naslov, zapisan v zgornji tabeli. Priložite svojo telefonsko številko. Po pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda.
 • Po telefonu: Naročite se lahko vsak delovni dan od 11. do 15. ure na kontaktno tel. številko. Napotnico morate dostaviti v petih delovnih dneh, v nasprotnem primeru boste izbrisani iz čakalnega seznama. Po telefaxu: napotnico pošljite na telefax številko, zapisano v zgornji tabeli (F). Prosimo, priložite svojo telefonsko številko. Napotnico morate dostaviti v petih delovnih dneh, v nasprotnem primeru boste izbrisani iz čakalnega seznama. Po pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda.
 • Po e-pošti: Na kontaktni elektronski naslov pošljite skenirano napotnico (obe strani). Po navadni pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda. Napotnico morate dostaviti v petih delovnih dneh, v nasprotnem primeru boste izbrisani iz čakalnega seznama.
  OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana!  

Dodatne informacije

Na rehabilitacijsko obravnavo v Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo (IMR) ste lahko sprejeti le po predhodnem pregledu pri fiziatru v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo. Delovnih nalogov za fizioterapijo ne sprejemamo, potrebna je napotnica.

Sprejemamo e-napotnice s pravilno oznako VZS:

 • 2315 P fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) – prvi pregled,
 • 2315 K fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) – kontrolni pregled.

Nujnih pregledov v rehabilitaciji po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ni. V primeru, da se oglasite v IMR-ju z napotnico, ki ima oznako NUJNO, se opravi triažni pregled in na podlagi tega določi datum za pregled v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo.

Direktnega naročanja z delovnim nalogom v ambulantni medicinski rehabilitaciji NI. Delovnih nalogov v IMR-ju ne sprejemamo.

Vabimo vas tudi, da si na strani z navodili ogledate navodila in vaje, ki so za vaše zdravstveno stanje primerna.

 
Ambulantna medicinska rehabilitacija

V Ambulantni medicinski rehabilitaciji se naročite po tem, ko ste prvi pregled že opravili v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo.

 

Lokacija Kontakt

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Glavna stavba UKCL, klet 1
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 36 81

Naročanje
Naročanje pacientov na ambulantno medicinsko rehabilitacijo je vezano na pregled v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo.

Pacient prejme navodilo pacientom: Obravnava bolnikov v ambulantni medicinski rehabilitaciji (NP IMR 01), pri izvajanju hidroterapije pacient prejme navodilo pacientom: Higienski in bazenski red terapevtskega bazena (NP IMR 02). Vsa navodila dobi bolnik pred pričetkom obravnave v ambulantni medicinski rehabilitaciji.

Vabimo vas tudi, da si na strani navodil ogledate navodila in vaje, ki so za vaše zdravstveno stanje primerna.

Dodatne informacije

Delovna terapija
Pri svojem delu delovni terapevt uporablja različne pristope, proces dela pa je enak. Sestavljajo ga štiri faze in sicer zbiranje in analiza podatkov o bolniku, temu sledi načrtovanje in priprava terapevtskega programa, obravnava ter ocena izidov obravnave. V okviru delovne terapije se bolniku izdelajo tudi opornice, ki potrebujejo individualno izdelavo in niso dostopne v prosti prodaji.

Elektroterapija, mehanoterapija, laser in UZ
V okviru elektroterapije se uporabljajo različne oblike električnega toka s ciljem zmanjšati bolečino, pospešiti celjenje ran, krepiti oslabele mišice in stimulirati denervirane mišice. V okviru mehanoterapije se uporabljajo različni vleki oziroma trakcije, uporabljamo tudi dinamične opornice, ki omogočajo kontinuirano relaksirano gibanje sklepov. Izvajamo terapijo z UZ (dinamični in statični) ter terapijo z Laserjem.

Kineziterapija
Gibanje oz. odmerjena telesna dejavnost pod strokovnim vodstvom pospešuje zdravljenje, saj ugodno vpliva na odpravljanje okvare in vsestransko izboljšuje bolnikove sposobnosti. Poleg tega utrjuje njegovo samozavest in zaupanje v uspešnost obravnave. Vrsto kineziterapije se izbere individualno glede na težave, ki jih bolnik ima.

Fizioterapija limfedema
Bolniku nudimo kompleksno obravnavo limfedema (posebej limfedema zgornjih udov po radikalni odstranitvi dojk), ki vključuje aparaturno obravnavo, ročno limfno drenažo, kineziterapijo, učenje povijanja in uporabe kompresijskih oblačil).

Hidroterapija
Pri hidroterapiji se izvajajo terapije v bazenih, kopelih in podvodne masaže.

Rehabilitacija roke
Izvajamo zgodnjo rehabilitacijsko obravnavo po poškodbi ali operativnem posegu na roki.

 
 

Dodatne informacije

Če zaradi nepredvidljivega in neodložljivega dogodka ne morete priti na naročeni pregled, nas o tem nemudoma obvestite po telefonu oziroma se v treh dneh opravičite in dodelili vam bomo drug termin, saj sicer po nepotrebnem podaljšujete čakalno dobo drugim pacientom.

Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacientov  ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg.

VIZITKA VIZITKA
INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 36 81

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana
PREDSTOJNICA
Nataša
doc. dr. Nataša Kos, dr. med.
T: (01) 522 23 81
 
VODJA FIZIOTERAPEVTOV
Milena Klopčič, dipl. fiziot.
T: (01) 522 36 82
 
POSLOVNA DIREKTORICA
mag. Maja Kotar, univ. dipl. ekon.
T: (01) 522 42 45
Fax: (01) 522 24 94
 
OBVESTILA OBVESTILA