Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Naročanje in obiski

 

Navodila

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

Naročanje

Tu lahko najdete podatke, ki jih boste potrebovali, ko k nam pridete na pregled ali na poseg:

  • kontaktne podatke in
  • podatke o naročanju.

V Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo UKCL sprejemamo v Ambulanto za medicinsko rehabilitacijo vse bolnike z ustrezno napotnico po predhodnem vpisu v čakalno knjigo.

Rehabilitacijska obravnava v inštitutu je namenjena poškodovancem po svežih poškodbah (največ 4 mesece po poškodbi), bolnikom po svežih operativnih posegih in v primeru, da fiziater ob pregledu presodi, da je v okviru programa potrebna hidroterapija.

Ambulanta za medicinsko rehabilitacijo

V ambulanti se lahko se naročite na prvi pregled preden pričnete z medicinsko rehabilitacijo.

Lokacija Kontakt

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Glavna stavba UKCL, klet 1
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 36 81
F: 01 522 27 90
E: narocanje.imr(at)kclj.si

Naročanje

  • Osebno: V sprejemni pisarni vsak delovni dan od 7.30 do 15.00 ure. S seboj prinesite napotnico ali potrdilo o izdani e-napotnici in kartico zdravstvenega zavarovanja.
  • Po pošti: Napotnico ali potrdilo o izdani e-napotnici pošljite po pošti na naslov, zapisan v zgornji tabeli. Priložite svojo telefonsko številko. Po pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda.
  • Po telefonu: Naročite se lahko vsak delovni dan od 13.00 ure do 15.00 ure na kontaktno tel. številko. Prosimo, da ob telefonskem klicu pripravite vse potrebne podatke (ZZZS št. pacienta in številko e-napotnice).
  • Po e-pošti: Na kontaktni elektronski naslov pošljite napotnico oziroma potrdilo o izdani e-napotnici. V primeru, da pošljete samo številko e-napotnice, obvezno napišite ZZZS št.pacienta. Po navadni pošti boste obveščeni o datumu in uri vašega pregleda.
  • OPOZORILO: Vsebina elektronske pošte na poti med pošiljateljem in naslovnikom ni varovana!  

Dodatne informacije

Na rehabilitacijsko obravnavo v Inštitutu za medicinsko rehabilitacijo (IMR) ste lahko sprejeti le po predhodnem pregledu pri fiziatru v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo. Delovnih nalogov za fizioterapijo ne sprejemamo, potrebna je napotnica.

Sprejemamo e-napotnice s pravilno oznako VZS:

  • 2315 P fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) – prvi pregled,
  • 2315 K fiziatrično rehabilitacijska obravnava (sekundarna raven) – kontrolni pregled.

Po sklepu Razširjenega strokovnega kolegija za fizikalno in rehabilitacijsko medicino na področju rehabilitacije ne obstajajo urgentna ali nujna stanja. V kolikor boste dostavili v IMR napotnico z oznako stopnje NUJNO, bo napotnico triažiral zdravnik in na podlagi strokovnih kriterijev bo stopnja nujnosti spremenjena.

O spremembi stopnje nujnosti in datumu pregleda boste tako vi kot napotni zdravnik obveščeni po pošti.

Vabimo vas tudi, da si na strani z navodili ogledate navodila in vaje, ki so za vaše zdravstveno stanje primerna.

 
Ambulantna medicinska rehabilitacija

V Ambulantni medicinski rehabilitaciji se naročite po tem, ko ste prvi pregled že opravili v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo.

 

Lokacija Kontakt

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo
Glavna stavba UKCL, klet 1
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 36 81

Naročanje
Naročanje pacientov na ambulantno medicinsko rehabilitacijo je vezano na pregled v Ambulanti za medicinsko rehabilitacijo.

Pacient prejme navodilo pacientom: Obravnava bolnikov v ambulantni medicinski rehabilitaciji (NP IMR 01), pri izvajanju hidroterapije pacient prejme navodilo pacientom: Higienski in bazenski red terapevtskega bazena (NP IMR 02). Vsa navodila dobi bolnik pred pričetkom obravnave v ambulantni medicinski rehabilitaciji.

Vabimo vas tudi, da si na strani navodil ogledate navodila in vaje, ki so za vaše zdravstveno stanje primerna.

Dodatne informacije

Delovna terapija
Pri svojem delu delovni terapevt uporablja različne pristope, proces dela pa je enak. Sestavljajo ga štiri faze in sicer zbiranje in analiza podatkov o bolniku, temu sledi načrtovanje in priprava terapevtskega programa, obravnava ter ocena izidov obravnave. V okviru delovne terapije se bolniku izdelajo tudi opornice, ki potrebujejo individualno izdelavo in niso dostopne v prosti prodaji.

Elektroterapija, mehanoterapija, laser in UZ
V okviru elektroterapije se uporabljajo različne oblike električnega toka s ciljem zmanjšati bolečino, pospešiti celjenje ran, krepiti oslabele mišice in stimulirati denervirane mišice. V okviru mehanoterapije se uporabljajo različni vleki oziroma trakcije, uporabljamo tudi dinamične opornice, ki omogočajo kontinuirano relaksirano gibanje sklepov. Izvajamo terapijo z UZ (dinamični in statični) ter terapijo z Laserjem.

Kineziterapija
Gibanje oz. odmerjena telesna dejavnost pod strokovnim vodstvom pospešuje zdravljenje, saj ugodno vpliva na odpravljanje okvare in vsestransko izboljšuje bolnikove sposobnosti. Poleg tega utrjuje njegovo samozavest in zaupanje v uspešnost obravnave. Vrsto kineziterapije se izbere individualno glede na težave, ki jih bolnik ima.

Fizioterapija limfedema
Bolniku nudimo kompleksno obravnavo limfedema (posebej limfedema zgornjih udov po radikalni odstranitvi dojk), ki vključuje aparaturno obravnavo, ročno limfno drenažo, kineziterapijo, učenje povijanja in uporabe kompresijskih oblačil).

Hidroterapija
Pri hidroterapiji se izvajajo terapije v bazenih, kopelih in podvodne masaže.

Rehabilitacija roke
Izvajamo zgodnjo rehabilitacijsko obravnavo po poškodbi ali operativnem posegu na roki.

 
 

Dodatne informacije

Če zaradi nepredvidljivega in neodložljivega dogodka ne morete priti na naročeni pregled, nas o tem nemudoma obvestite po telefonu oziroma se v treh dneh opravičite in dodelili vam bomo drug termin, saj sicer po nepotrebnem podaljšujete čakalno dobo drugim pacientom.

Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacientov  ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg.

VIZITKA VIZITKA
INŠTITUT ZA MEDICINSKO REHABILITACIJO

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

E: narocanje.imr@kclj.si

T: (01) 522 36 81 (avtomatski telefonski odzivnik od 7.30-13.00 ure)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana
PREDSTOJNICA
Nataša
doc. dr. Nataša Kos, dr. med.
 
VODJA FIZIOTERAPEVTOV IN DELOVNIH TERAPEVTOV
Adrijana Marc, dipl. fiziot.