Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

 

KO za gastroenterologijo

 

KO za kardiologijo

 

KO za hematologijo

 

KO za hipertenzijo

 

KO za intenzivno interno medicino

 

KO za nefrologijo

 

KO za pljučne bolezni in alergije

 

KO za revmatologijo

 

KO za žilne bolezni

 

Center za geriatrično medicino

 

Center za klinično toksikologijo in farmakologijo

 

Internistična prva pomoč

 

Interna klinika

Interna klinika je vrhunska ustanova na področju interne medicine. Na področju bolnišnične in ambulantne dejavnosti ohranja integralno obravnavo internističnega bolnika, na ožjih strokovnih področjih pa se posveča obravnavi bolnikov z boleznimi, ki sodijo v okvir posamezne specialne veje interne medicine. Interna klinika obsega dejavnosti 10 kliničnih oddelkov, 2 centrov ter Oddelka urgentne interne medicine, ki vključuje Internistično prvo pomoč in bolniški Oddelek urgentne interne medicine.

Interna klinika tako pokriva naslednja področja:

Kako se naročite, kako na obisk?

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih.

Kje se nahajamo?

Večina dejavnosti poteka v glavni stavbi UKCL (Zaloška 7, Ljubljana), poleg tega pa še na Polikliniki (Njegoševa 4, Ljubljana), v stavbi za gastroenterologijo (Japljeva 2, Ljubljana) ter v bolnišnici dr. Petra Držaja (Vodnikova 62, Ljubljana), kjer so nastanjene dejavnosti KO za hipertenzijo, KO za revmatologijo in Center za geriatrično medicino.

VIZITKA VIZITKA
INTERNA KLINIKA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

STROKOVNI DIREKTOR
Zlatko
prof. dr. Zlatko Fras, dr.med.
T: (01) 522 25 62
Fax:(01) 522 31 18
 
POSLOVNA DIREKTORICA

Tina Zalokar, univ.dipl.prav.
T: 01 522 2442
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Roš, dipl.m.s.
T: (01) 522 28 92
Fax:(01) 522 31 18