Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

Center za geriatrično medicino

• Naročanje in obiski

• O nas

 

Center za geriatrično medicino

O nas

Ključna aktivnost Centra za geriatrično medicino Interne klinike UKC Ljubljana je izvajanje celovite geriatrične ocene in na njej temelječe oskrbe, katere namen je ohranjanje, povrnitev ali izboljšanje zdravja in samostojnosti akutno ali kronično bolnega krhkega starega človeka. Akutna bolezen ali pa sočasna prisotnost več kroničnih stanj, ki ogrozijo posameznikovo samostojnost, je od starosti neodvisna, vendar je največkrat prisotna pri posameznikih, starejših od 75 let.

Na Centru za geriatrično medicino vemo, da se posameznikova izjemnost z leti povečuje, še toliko bolj, če se letom pridružijo bolezni. Pozorni smo na dejstvo, da je težava, zaradi katere starejša oseba išče pomoč, pogosto odraz popuščanja najšibkejšega člena njenega zdravja in ne dejanski vzrok bolezni. Znamo prepoznati potrebe bolnih starih ljudi, ki se pogosto zelo razlikujejo od potreb tistih, ki jih je bolezen prizadela na višku njihovih življenjskih moči.

Zaradi različnosti bolezenskih znakov in potreb vsakega bolnega posameznika in njegove sorodnike ali skrbnike obravnavamo v interdisciplinarnem timu izkušenih zdravnikov specialistov, strokovnjakov zdravstvene nege in zdravstvenega izobraževanja, fizioterapije in klinične farmacije. Če je potrebno, v naš tim vključimo strokovnjake za prehrano in socialno delo. Pri vsakem bolniku načrtujemo in izvajamo individualno prilagojen načrt obravnave. Zaradi sistematičnega in strogo koordiniranega pristopa različnih strokovnjakov pri bolnikih v naši oskrbi prepoznamo in, na osnovi z dokazi podprte medicine, obravnavamo več stanj, kot na oddelkih, kjer se ne ukvarjajo z geriatrično medicino.

Naše ključne vrednote so spoštovanje posameznikove drugačnosti, njegovih vrednot, potreb, zasebnosti, strokovnost in varnost obravnave. Bolnikom in njihovim sorodnikom nismo zgolj partnerji pri povrnitvi zdravja in samostojnosti, temveč tudi zagovorniki v labirintu zdravstvenega in socialnega sistema.

Svojo dejavnost izvajamo v bolnišnici, v specialistični geriatrični ambulanti in v ambulanti za splošno in družinsko medicino.

Bolnišnična obravnava poteka v mirnih, svetlih, zračnih in prostornih sobah, kjer bivata sočasno največ dva bolnika. Vsaka soba ima veliko kopalnico in stranišče, prilagojeno potrebam starejših ljudi.

Bolnišnična obravnava pri nas najbolj koristi bolnim posameznikom, pri katerih je zaradi akutne bolezni prišlo do pomembnega upada sposobnosti samooskrbe in je zato ogrožena njihova sposobnost bivanja v dosedanjem okolju. Tipičen bolnik je oseba, ki je zaradi bolezni ''obležala''.

Za našo strokovno delo je značilno, da se obravnava ne zaključi ob odpustu iz bolnišnice. Če je potrebno, naš interdisciplinarni tim sledi posamezniku tudi po vrnitvi v njegovo domače okolje.

Vodilo naše ambulantne dejavnosti je, da svoj čas prilagodimo potrebam in posebnostim posameznika in da smo mu na voljo takrat, ko nas potrebuje.

V ambulanti za geriatrično medicino obravnavamo:

  • Starejše bolnike z več sočasnimi boleznimi ali stanji, še posebej, če so funkcionalno okrnjeni, po zaključeni nenadejani obravnavi na urgenci
  • Starejše bolnike, ki so pogosto obravnavani na urgenci, ali so pogosto zdravljeni v bolnišnici
  • Starejše bolnike, ki so v zadnjih 6 mesecih vsaj 2 krat nepojasnjeno padli, še posebej, če so se ob tem poškodovali
  • Starejše bolnike s sladkorno boleznijo ali osteoporozo
  • Starejše bolnike s številnimi sočasnimi boleznimi ali stanji, ki zahtevajo aktivno obravnavo
  • Starejše bolnike z novo odkrito rakavo boleznijo, katere zdravljenje bi moglo biti zelo zahtevno ali obremenjujoče
  • Starejše bolnike z nepojasnjenim upadom telesne mase ali zmogljivosti

Ambulanta splošne medicine

Na Centra za geriatrično medicino deluje ambulanta splošne medicine, v kateri izvajamo celostno zdravstveno varstvo starejših od 18 let, ki obsega preventivno dejavnost, odkrivanje in zdravljenje akutnih bolezni, obravnavo kroničnih bolezni ali stanj ter vodenje okrevanja po akutni bolezni ali poškodbi.

Dostop do zdravnika je zavarovancem omogočen brez napotnice v kolikor gre za posameznika, ki je se je opredelil za vodenje in spremljanje v naši ambulanti.

Zdravstveno oskrbo izvaja specialist splošne in družinske medicine, ki je usposobljen za primarno obravnavo težav odrasle populacije.

Izjemnost naše ambulante splošne medicine je v podpori ostalih specialistov Centra za geriatrično medicino in v ostalih strokovnjakih, ki delujejo v Bolnici dr.Petra Držaja (Klinični oddelek za hipertenzijo, Klinični oddelek za revmatologijo, Klinični inštitut za klinično biokemijo in Klinični inštitut za rentgenologijo).

VIZITKA VIZITKA
CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO
Vodnikova cesta 62, 1000 Ljubljana
T: (01) 522 55 49

F: (01) 522 56 29

bolnica_petra_drzaja.jpg
Bolnica dr. Petra Držaja

VODJA
Gregor
Gregor Veninšek, dr. med.
T: (01) 522 56 24
F: (01) 522 56 29
 
GL. MED. SESTRA
Ksenija Jevšnikar, dipl. m. s.
T: (01) 522 54 42, (01) 522 83 46
F: (01) 522 56 29