Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

• Naročanje in obiski

 

O Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni

Dejavnost

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni je vrhunska ustanova in edina učna baza za endokrinologijo in specialne probleme diabetesa v Sloveniji in je primerljiva s podobnimi ustanovami v Evropi. Na sekundarni in terciarni ravni obravnavamo vso endokrinološko kazuistiko, vključno z osteoporozo, na področju diabetesa pa prav tako na sekundarni in na terciarni ravni bolnike z diabetesom. Zaradi trenutne organiziranosti UKC oz. Interne klinike pa imamo hospitaliziranih tudi precej splošno internističnih bolnikov. Kot edini v Sloveniji obravnavamo bolnike z endokrinološkimi boleznimi (z izjemo tiroloških bolnikov) in diabetesom, ki potrebujejo terciarno obdelavo (dokončno opredeljevanje in terapevtski postopku pri bolnikih z boleznimi hipofize, nadledvičnic, hormonskimi tumorji pankreasa itd.). V popoldanskem času imamo organizirano tudi samoplačniško dejavnost.

Raziskovalno delo 

KO s svojimi raziskovalci sestavlja jedro programske skupine z naslovom »Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah«. Program financira AARS in je eden najuspešnejših v Sloveniji. V letu 2007 je bilo v sklopu programskega raziskovanja objavljenih 11 člankov v mednarodnih revijah SCI z IF.

Zaposleni 

Predstojnik:
prof. dr. Andrej Janež, dr. med.
andrej.janez@kclj.si
T: (01) 522 35 64
Fax: (01) 522 93 59

Glavna medicinska sestra:
Barbara Žargaj, dipl. m. s. 
barbara.zargaj@kclj.si 
T: (01) 522 47 56
Fax: (01) 522 27 38

 

 • vodja endokrinološkega oddelka: prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.
 • vodja diabetološkega oddelka: doc. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
 • vodja endokrinoloških ambulant: doc. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
 • vodja diabetoloških ambulant: dr. sci. Marjeta Tomažič, dr. med.
   
 • glavna medicinska sestra KO: Barbara Žargaj, dipl. m. s.
 • Nadzorna medicinska sestra endokrinološkega oddelka: Vlasta Hočevar, dipl. m. s.
 • Nadzorna medicinska sestra diabetološkega oddelka: Dragica Dundovič, dipl. m. s
 • Nadzorna medicinska sestra endokrinoloških ambulant: Elizabeta Stepanovič, dipl. m. s.
 • Nadzorna medicinska sestra diabetoloških ambulant: Melita Cajhen, prof. zdr. vzg.,univ. dipl.teol. 
VIZITKA VIZITKA
KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI
Zaloška 7
1000 Ljubljana
T: (01) 522 50 50 (Telefonska centrala UKCL)
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
prof. dr. Andrej Janež, dr. med.
T: (01) 522 35 64
Fax: (01) 522 93 59
 
GL. MED. SESTRA
Barbara Žargaj, dipl. m. s.
T: 01) 522 47 56
Fax:(01) 522 93 59
 
BV_CerfOznake_EN15224_B