Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za hematologijo

• Naročanje in obiski

• Specializirani hematološki laboratorij

• O nas

 

O nas

Osebje KO za hematologijo zagotavlja v Sloveniji največjo raven zdravstvene oskrbe, raziskovanja, razvoja, pedagoškega dela in uveljavljanja novega znanja na naslednjih področjih:

  • najbolj zahtevni postopki ugotavljanja (diagnostike) in zdravljenja bolezni celic bele vrste (levkemije, maligni limfomi, aplastična anemija),
  • bolezni celic rdeče vrste (vse vrste anemij)
  • in bolezni hemostaze, tako prirojene kot pridobljene.

Sem sodijo najbolj zahtevni timski načini zdravljenja, kot so vse vrste presaditev krvotvornih matičnih celic.

Izmed vseh strok v interni medicini imamo izrazito največji delež napotitev bolnikov iz celotne države k nam (okoli 30 % v ambulanti, 70 % v bolnišnici). KO za hematologijo je tesno povezana na področju zdravljenja, izobraževanja in raziskovalnega dela z Republiškim zavodom za transfuzijo krvi, Onkološkim inštitutom in Mikrobiološkim inštitutom na MF.

Specialni laboratorij KO za hematologijo opravlja najzahtevnejše preiskave za celotno državo (hematologija, hemostaza, citogenetika in molekularna genetika in imunohematologja).

Razen tega posredujemo pridobljena znanja in usposobljenosti na strokovnih sestankih za zdravnike, medicinske sestre in delavce v laboratoriju.

Na KO za hematologijo redno poteka 6 mednarodnih raziskav inovativnih zdravil iz področja klinične hematologije. KO za hematologijo ima en raziskovalni projekt skupaj s kolegi iz Onkološkega inštituta in Inštituta Jožef Štefan. SCI kazalce na število zaposlenih imamo med največjimi v klinični medicini v državi in nesporno tudi v svetovnem merilu.

Iz področja klinične in laboratorijske hematologije in interne medicine vodimo pedagoške procese na Medicinski fakulteti, Fakulteti za farmacijo in Visoki šoli za zdravstvo.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA HEMATOLOGIJO

Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 31 39
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK

prof. dr. Samo Zver, dr. med.
T: (01) 522 31 35
 
GL. MED. SESTRA
Alenka
Alenka Dobrovoljc, dipl.m.s.
T: (01) 522 47 46
Fax:(01) 522 27 22