Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za hematologijo

• Naročanje in obiski

• Specializirani hematološki laboratorij

• O nas

 

Specializirani hematološki laboratorij

Seznam preiskav se nahaja na spodnji povezavi in je dostopen z geslom zdravstvenga delavca:
https://lab.biarti.si/

Naročilnica za laboratorijske preiskave Specializiranega hematološkega laboratorija

Razumna privolitev za genetske analize in hranjenje vzorca

Navodila za odvzem in transport

 

KO za hematologijo - Specializirani hematološki laboratorij
 
     Specializirani hematološki laboratorij
Odgovorna oseba: izr.prof.dr. Helena Podgornik, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike  01 522 4854  helena.podgornik@kclj.si@kclj.si
Informacije: 01 522 4854  slh.koh@kclj.si
    LHH Laboratorij za hemostazo
Odgovorna oseba: as.dr. Martina Fink, univ.dipl.kem., spec.med.biok., spec.lab.med.genetike  01 522 4854  martina.fink@kclj.si
Informacije: 01 522 2440  slh.koh@kclj.si
    LMGH Laboratorij za molekularno genetiko

Odgovorna oseba:

dr. RH. Sandra Sućurović, mag. mol. biol.

 01 522 4854

sandra.sucurovic@kclj.si 

Informacije: 01 522 4854  slh.koh@kclj.si
    CIT Laboratorij za citologijo
Odgovorna oseba: Tadej Furlan, univ.dipl.mikrobiol.,  spec.med.biok.  01 522 4854   tadej.furlan@kclj.si
Informacije: 01 522 4854  slh.koh@kclj.si
    IMU Laboratorij za imunologijo
Odgovorna oseba: As.dr. Katarina Reberšek, mag.farm., spec.med.biok.  01 522 2333  katarina.rebersek@kclj.si
Informacije: 01 522 2333  slh.koh@kclj.si
    CTG Laboratorij za citogenetiko
Odgovorna oseba: Izr.prof.dr. Helena Podgornik, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.med.biok.  01 522 4854  helena.podgornik@kclj.si
Informacije: 01 522 3717  slh.koh@kclj.si