Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za nefrologijo

• Naročanje in obiski

• Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije KO za nefrologijo

Na Kliničnem oddelku za nefrologijo delujejo naslednje enote:

Sledite povezavam na posameznih enotah, da bi o enoti izvedeli več.

Hospitalni oddelek z enoto intenzivne nege

Na hospitalnem oddelku Kliničnega oddelka za nefrologijo (KON), ki je lociran v 8. nadstropju osrednje stavbe UKCL, zdravimo najzahtevnejše bolnike s področja nefrologije, elektrolitskih in acidobaznih motenj, zahtevne dializne paciente in paciente s presajeno ledvico. Oddelek ima 32 postelj, od tega 4 postelje za intenzivno nego.

Sprejemamo bolnike iz drugih bolnišnic in bolnike iz IPP. V zadnjem obdobju se zahtevnost bolnikov povečuje, preko 90 odstotkov vseh sprejemov sodi med urgentne sprejeme. Na hospitalnem oddelku so razvili tudi terciarni specialistični urinski laboratorij.

Na hospitalnem oddelku Kliničnega oddelka za nefrologijo (KON) v 8.nadstropju UKC Ljubljana izvajamo in zdravimo bolnike:

 • s primarnimi in sekundarnimi glomerulnimi boleznimi,
 • s sistemskimi boleznimi in ledvično prizadetostjo,
 • s tubulo-intersiticjskimi in žilnimi ledvičnimi boleznimi,
 • z intrinzično akutno ledvično okvaro,
 • s kronično ledvično boleznijo in njenimi zapleti,
 • z elektrolitskimi in acidobaznimi motnjami po presaditvi ledvice,
 • s presajeno ledvico z zapleti,
 • zdravimo zaplete pri bolnikih, zdravljenjih s hemodializo in peritonealno dializo,
 • pripravljamo bolnike na zdravljenje s presaditvijo ledvice, peritonealno dializo in hemodializo,
 • sprejemamo bolnike iz drugih bolnišnic na terciarno diagnostično in terapevtsko obravnavo,
 • sprejemamo akutno bolne bolnike iz IPP (internistične prve pomoči),
 • izvajamo invazivno diagnostiko z ledvično biopsijo in zdravimo najzahtevnejše bolnike s področja nefrologije,
 • izvajamo diagnostiko ledvične bolezni v terciarnem urinskem laboratoriju.

Nazaj na vrh

Nefrološka ambulanta

V nefrološki ambulanti zdravimo bolnike z ledvičnimi obolenji, ledvično odpovedjo in arterijsko hipertenzijo. Bolnika pripravimo tudi na nadomestno zdravljenje, če pride do končne ledvične odpovedi. Ambulantno izvajamo tudi vso terapijo renalne anemije. Letno obravnavamo približno 3800 bolnikov in opravimo 7800 pregledov.

Zdravimo:

 • primarna in sekundarna ledvična obolenja kot so glomerulonefritisi, tubulo-intersticijski nefritisi, vaskulitisi, hipertenzivno in diabetično bolezen ledvic,
 • kronično ledvično bolezen in zaplete kot so ledvična anemija, kostna bolezen, elektrolitske motnje, presnovna acidoza,
 • ledvične kamne,
 • sekundarno arterijsko hipertenzijo zaradi renovaskularne in parenhimske ledvične bolezni.

Izvajamo naslednje diagnostične in terapevtske postopke:

 • 24-urno merjenje krvnega tlaka,
 • pacienta seznanimo o možnostih nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi,
 • pacienta pripravimo na nadomestno kronično ledvično zdravljenje s hemodializo ali peritonealno dializo,
 • pacienta pripravimo na presaditev ledvice, na ledvično biopsijo,
 • transfuzijo krvi v primeru ogrožujoče ledvične anemije,
 • dietno svetovanje v celotnem preddializnem obdobju.

Ob vsakem pregledu pacient prejme zdravniški izvid z mnenjem in navodili za načrtovane preiskave. Po prejemu vseh izvidov pošljemo dodatno ali končno mnenje.

Nazaj na vrh

Center za akutno in komplicirano dializo

Center za akutno in komplicirano dializo je največji dializni center v državi, ki izvaja kronične in akutne hemodializne in aferezne procedure pri ambulantnih in hospitalnih bolnikih. Vse procedure izvajamo tako v samem centru kot v številnih dislociranih intenzivnih enotah UKCL ter Onkološkega inštituta, 24 ur dnevno vse dni v tednu. Smo edini center v državi, kjer izvajamo hemodializne in plazmaferezne procedure pri kritično bolnih novorojenčkih in majhnih otrocih. V centru imamo ločene prostore za HBV, HCV in anti HIV pozitivne bolnike, ločeno dializiramo tudi MRSA, ESBL pozitivni bolniki.

Center zagotavlja žilne pristope za hemodializo in aferezo: vstavitve jugularnih in femoralnih začasnih in trajnih katetrov ter kirurške konstrukcije, rekonstrukcije in reševanje tromboziranih arteriovenskih fistul in graftov pri dializnih in transplantiranih bolnikih ter bolnikih v napredovali fazi kronične ledvične bolezni.

V Centru je v vseh dializnih sobah na voljo brezplačni brezžični internet.

Nazaj na vrh

Center za Dializo na Zaloški

V centru za Dializo Zaloška izvajamo kronično ambulantno hemodializo bolnikov, ki prihajajo od doma ali so hospitalizirani na katerem koli oddelku Kliničnega centra

Dejavnost Centra za akutno in komplicirano dializo:

 • kronična bikarbonatna hemodializa, on- line hemodiafiltracija, on-line visokovolumska hemofiltracija,
 • izolirana dializa nosilcev virusa hepatitisa B in C, HIV in kolonizirani z MRSA, ESBL,
 • enoigelna hemodializa,
 • heparinska, citratna, prostaciklinska in brezheparinska hemodializa,
 • celonočna hemodializa,
 • dnevna hemodializa nosečnic,
 • turistična hemodializa,
 • akutne, najzahtevnejše, intermitentne in kontinuirne hemodialize/ hemofiltracije odraslih in otrok, s Heparinom, minimalnim Heparinom, prostaciklinom in citratom kot antikoagulantom,
 • aferezne metode zdravljenja: membranska plazmafereza, imunska adsorpcija, LDL afereza,
 • vstavljanje začasnih in trajnih dializnih katetrov,
 • konstrukcije nativnih AV fistul in graftov in skrb za njihovo delovanje.

Terapevtska membranska afereza, LDL afereza in imunska adsorpcija

V okviru Centra za akutno in komplicirano dializo opravljamo:

 • membransko terapevtsko plazmaferezo in imunsko adsorpcijo za zdravljenje, imunskih bolezni lastnih in transplantiranih ledvic in drugih organov in nekaterih presnovnih bolezni (npr. huda hipertrigliceridemija, hiperholesterolemija),
 • LDL aferezo pri hudih dislipidemijah,
 • opravljamo akutne in kronične afereze, LDL afereze in imunske adsorpcije pri odraslih, otrocih in novorojenčkih,
 • zdravljenje je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Hemodializni katetri

Pod ultrazvočno kontrolo vstavljamo začasne in trajne- tunelizirane hemodializne katetre v jugularno in femoralno veno kroničnim hemodializnim bolnikom.

Vstavljamo tudi hemodializne katetre akutnim odraslim bolnikom in otrokom, v jugularno, femoralno ali subklavijsko veno.

Zdravimo njihove zaplete, jih po potrebi zamenjamo ali vstavimo na novo.

Vsi katetri so polnjeni s citratom, v primeru slabšega delovanja katetra pa občasno uporabljamo rekombinantno zdravilo za raztapljanje strdkov.

AV fistule in grafti

Konstruiramo nativne arteriovenske fistule za bolnike, ki se zdravijo s kronično hemodializo ali aferezo. Konstruiramo AV fistule tudi za ne dializne paciente, ki potrebujejo trajni pristop do žil zaradi infuzij ali krvnih odvzemov. S tem lahko ohranjamo dragocene lastne vene.

AV graft na rokah ali stegnu konstruiramo, ko zmanjka lastnih ven za konstrukcijo nativnih AV fistul. Operacije izvajajmo nefrologi, izkušeni v konstrukciji žilnih pristopov za hemodiaizo. Zagotavljamo AV fistule in grafte pri odraslih in otrocih. Operacije potekajo večinoma v lokalni anesteziji, po potrebi tudi v splošni anesteziji.

Zdravimo komplikacije arteriovenskih fistul, npr. tromboze, stenoze, anevrizme itn. Dostop do zdravljenja pri trombozah je možen takoj ali v nekaj dneh.

Nazaj na vrh

Center za dializo Stare pravde 4 ( »Mestna otroška bolnica (MOB)«)

Dializni center v prekrasnem ambientu pod ljubljanskim gradom je namenjen dobro rehabilitiranim hemodializnim bolnikom.

 • Opravljamo bikarbonatno hemodializo in on-line hemodiafiltracijo, s Heparinom ali citratom.
 • Pacientom je na voljo je 5 enoposteljnih sob v katerih se bolnik dializira sam, v vsaki sobi je televizor.
 • Ena dializna soba je namenjena 5 bolnikom, vsem je na voljo televizija.
 • V vseh bolniških sobah je na voljo je brezplačni brezžični internet.
 • Pri bolnikih so med hemodializo lahko prisotni svojci.
 • Bolniki se lahko na hemodializo pripeljejo z lastnim osebnim avtomobilom, omogočeno jim je brezplačno parkiranje.

Hemodializa poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 7. do 19. ure.

Nazaj na vrh

Center za kronično hemodializo Leonišče

V našem centru izvajamo kronično ambulantno hemodializo pacientov ki prihajajo od doma. Naša stavba se nahaja neposredno ob Zaloški cesti, okolje v katerem se nahajamo, pa pacientom zagotavlja mir in sproščenost ko so na dializi.

Izvajamo naslednje vrste hemodialize:

 • bikarbonatno hemodializo,
 • komplicirano bikarbonatno hemodializo: enoigelno, z minimalnim Heparinom, brez Heparina,
 • citratno hemodializo,
 • bikarbonatno on-line hemodiafiltracijo,
 • turistično hemodializo.

V okviru dialize deluje ambulanta za dializne paciente. Pacientom nudimo tudi dietno svetovanje.

Med dializo je pacientom omogočeno gledanje televizije. Dializa deluje vsak dan od 6:30 do 19:30.
 

Nazaj na vrh

Center za peritonealno dializo

V Centru za peritonealno dializo zdravimo paciente s peritonealno dializo kot obliko nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi. V Centru izvajamo pripravo na to obliko zdravljenja in vodimo paciente skozi celotno zdravljenje, ki ga izvajajo sami na domu. K nam prihajajo na redne preglede, običajno enkrat mesečno ali prej ob kakršnihkoli zapletih, povezanih s peritonealno dializo.

Peritonealna dializa (PD) je ena od oblik nadomestnega zdravljenja ledvic, ki jo bolnik sam ali s pomočjo svojcev izvaja na domu. Pravimo ji tudi »trebušna dializa«, ker postopek odstranjevanja odpadnih snovi in odvečne tekočine iz telesa v dializno raztopino poteka v trebušni votlini preko trebušne membrane (peritoneja). PD izvaja bolnik sam ali s pomočjo svojcev doma. Z izvajanje PD bolnik potrebuje kateter (cevko), vstavljeno v trebušno votlino, preko katerega menja izrabljeno dializno raztopino s svežo.

Zdravnik nefrolog napoti pacienta na predstavitev možnosti nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi s peritonealno dializo. Za informiranje pacient potrebuje napotnico. Medicinska sestra na PD pacienta in svojce informira o zdravljenju s PD.

Nazaj na vrh

Oddelek za ultrazvok

Na oddelku za ultrazvok izvajamo specializirano diagnostično dejavnost za potrebe ambulant, oddelkov in intenzivnih enot v sklopu UKCL in drugih dializnih centrov.

Na Oddelku za ultrazvok izvajamo:

 • specializirano ultrazvočno in Dopplersko diagnostiko sečil, transplantirane ledvice, žilnih pristopov za hemodializo, peritonealnega katetra ter ultrazvočne preiskave srca za nefrološke paciente,
 • ultrazvočno vodene biopsije nativnih in transplantiranih ledvic, vključno z najbolj zahtevnimi in tveganimi,
 • Dopplersko diagnostiko transplantirane ledvice v zgodnjem pooperativnem obdobju,
 • integralno obravnavo v zvezi z žilnimi pristopi za dializo,
 • koordinacijo kirurške dejavnosti Centra za akutno in komplicirano dializo: ob pregledu ožilja bolnik sočasno dobi tudi datum operativnega posega, če je ta potreben, glede na klinično urgenco,
 • oblikovanje ekspertnih mnenj glede posegov na ledvičnih arterijah.

Nazaj na vrh

Center za transplantacijo ledvic

Center za transplantacijo ledvic (TX) je edini tovrstni center v državi. V Centru za transplantacijo ledvic pripravljamo paciente s končno ledvično odpovedjo za vključitev na čakalno listo za transplantacijo ledvice in ledvice in trebušne slinavke (pankreasa). Paciente vodimo ves čas, ko so na čakalni listi in po transplantaciji.

Nazaj na vrh

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEFROLOGIJO
Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 31 21
T: (01) 522 89 65 (Nefrološka ambulanta)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Miha Arnol, dr.med.
T: (01) 522 31 21
 
GL. MED. SESTRA
Milica
Milica Podobnik, viš. med. ses.
T: (01) 522 29 96
T: (01) 522 72 29
Fax:(01) 522 24 08