Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Interna klinika

 

KO za pljučne bolezni in alergije

• Naročanje in obiski

• O nas

 

KO za pljučne bolezni in alergije

Dejavnost

Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo pokriva celovito pnevmološko obravnavo bolnikov, je odgovoren za razvoj in uvajanje novih dejavnosti, ki do sedaj še niso bile vpeljane v Kliničnem centru niti drugod po Sloveniji. V KO za pljučne bolezni in alergije je možno multidisciplinarno obravnavati bolnike v sodelovanju z drugimi klinikami v Ljubljani. KO omogoča predoperativne diagnostične postopke, ki se lažje usmerjajo in prilagajajo terapevtskim potrebam tudi drugih strok, če sta ti dve službi v stalnem in neposrednem stiku. Na KO za pljučne bolezni in alergijo je možna takojšnja invazivna diagnostična obravnava okužb pri bolniku z zmanjšanim imunskim odgovorom, kateri bolniki so hospitalizirani po drugih klinikah UKC in je hitra diagnostika pri njih življenjsko važna.

Diagnostična interventna bronhologija

Invazivna diagnostična in terapevtska interventna bronhologija se izvaja bolj varno, v neposredni bližini in s sodelovanjem Kliničnega oddelka za torakalno kirurgijo. Izvajamo endoskopsko preiskavo pljuč z upogljivim in rigidnim bronhoskopom, endobronhialni ultrazvok, argonplazmo, elektrikavter, krioterapijo in možnost vstavljanja endobronhialnih stentov. Možna je transtorakalna biopsijska aspiracija sprememb v pljučih in v mediastinumu. Možna je takojšnja invazivna endoskopska diagnostika okužb spodnjih dihal pri bolnikih z zmanjšanim imunskim odgovorom zaradi bolezni ali zaradi zdravljenja z imunosupresivnimi zdravili. Prvi v Sloveniji smo uvedli ultrazvočno endoskopsko preiskavo endobronhialnega sistema za natančnejšo peribronhialno aspiracijsko punkcijo lezij mediastinalnih bezgavk. V letu 2007 smo tudi bili vključeni v mednarodni projekt zgodnjega odkrivanja raka pljuč s fluorescenčno in spektralno bronhoskopijo v sodelovanju BC Cancer Agency, Vankouver, Kanada.

Bolezni porebernice: 

Izvajamo diagnostične probatorne in izpraznilne punkcije plevralnega izliva, slepo igelno biopsijo porebernice, ultrazvočno punkcijo plevralnega izliva.

Transplantacije pljuč: 

Izbira kandidatov zanjo, priprava na poseg, uvrščanje na listo in strokovno sodelovanje z drugimi centri za transplantacije in s kliniko AKH na Dunaju, vodenje bolnikov s presajenimi pljuči takoj po posegu. To dejavnost vodimo edini v Sloveniji.

Konziliarna služba: 

Izvajamo pulmološko konziliarno službo za vse klinike in klinične oddelke drugih strok v Univerzitetnem kliničnem centru.

Diagnostika in zdravljenje pljučne hipertenzije: 

ustanovljen je tim za odkrivanje in zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo skupaj s Kliničnim oddelokom za kardiologijo.

Ambulantna dejavnost: 

Za bolnike s pljunčimi boleznimi na polikliniki izvjamo vsak dan. Imamo organizirano šolo za astmatike in trajno zdravljenje s kisikom na domu. Ugotavljamo alergije zgornjih in spodnjih dihalnih poti, tudi v sodelovanju z drugimi klinikami in izvajamo hiposenzibilizacijo na pelode in hišno pršico.

Hospitalni del: 

Na hospitalnem oddelku obravnavamo akutne bolnike in terciarne bolnike iz ljubljanske regije kot tudi iz drugih regij Slovenije. Obravnavamo bolnike s sumom na pljučnega raka, izpeljemo celotno diagnostiko in pripravimo bolnika za kirurško ali onkološko zdravljenje, diagnostično obravnavamo bolnike z mediastinalnim tumorjem, bolnike s sistemskimi boleznimi veziva s soprizadetostjo pljuč, pljučno sarkoidozo, bolnike s pljučno hipertenzijo, astmo, cistično fibrozo, bolnike s kronično obstruktivno boleznijo pljuč, okužbe dihal in zdravljenje okužb bolnikov z zmanjšanim imunskim odgovorom, bolnike z boleznimi porebernice.  

VIZITKA VIZITKA
KO ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE

Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 28 26
F: (01) 522 23 47

poliklinika.JPG
Poliklinika na Njegoševi 4

PREDSTOJNIK
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.
T: (01) 522 28 26
 
GL. MED. SESTRA
Gordana Šmerc, dipl. m. s.
T: (01) 522 23 29
Fax: (01) 522 23 47