Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok

• Naročanje in obiski

• Navodila

• O nas

 

KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

O nas

Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKCL Ljubljana je vodilna strokovna institucija za anesteziologijo in intenzivno terapijo v Republiki Sloveniji.

Z več kot 300 zaposlenimi zagotavljamo med ostalimi dejavnostmi približno 35-40.000 anestezij letno. Oddelek je največji Klinični oddelek v okviru UKC Ljubljana.

Pridobitev certifikatov kakovosti

V letu 2015 je naš klinični oddelek pridobil dva certifikata kakovosti:

Predmet presoje so bili procesi na vseh oddelkih in dejavnostih KO za anesteziologijo, ki jih ta izvaja za potrebe celotnega UKC Ljubljana. To vključuje Center za intenzivno terapijo, Anesteziologijo, Respiratorno fizioterapijo, Raziskovalno dejavnost in Spremstvo v sekundarnih helikopterskih prevozih.

Obseg dela

Naše vsakdanje delovne obveznosti so:

 • pokrivanje anestezioloških dejavnosti na 49-52 deloviščih na dan
 • zagotavljanje zdravljenja bolnikov  na Oddelku  za intenzivno terapijo (CIT - 20 postelj) in na Opeklinskem oddelku intenzivno zdravljenje vseh opeklin ter intenzivno zdravljenje bolnikov na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in ožilja (KVIT = 12 postelj).
 • zagotavljanje respiratorne fizioterapije na vseh kliničnih oddelkih Kirurške klinike, na ORL kliniki in občasno na kliničnih oddelkih Interne klinike.
 • delo v Ambulanti za terapijo kronične bolečine in delo na področju akutnega zdravljenja pooperativne bolečine.
 • delo v preanestezijskih ambulantah,
 • helikopterski medicinski transporti življenjsko ogroženih bolnikov,
 • izvajanje reanimacij za ves UKC,
 • praktični pouk specializantov naše stroke za slovenske bolnišnice in tujino
 • praktični pouk specializantov ter specialistov ostalih specialističnih strok iz Slovenije in tujine,
 • izvajanje izpitov za specialistični nivo
 • praktični pouk zdravstvene nege s področja anestezije za zdravstvene tehnike in medicinske sestre s področja kirurških klinik in zdravstvenih ustanov v Sloveniji ter reševalce iz Reševalne postaje KC ter ostalih reševalnih postaj
 • delo za Medicinsko fakulteto (2 izredni profesorici,  7 docentov in 10 asistentov),
 • delo v strokovnih komisijah na nivoju UKC in na republiškem nivoju (komisija za transplantacijsko dejavnost, komisija za preprečevanje bolnišničnih okužb, komisija za antibiotike, komisija za ugotavljanje stanja intenzivnih enot, ipd.).
 • donorska in eksplantacijska dejavnost,
 • implantacijska dejavnost na področju ledvic, jeter, srca in pljuč.


Edini v Sloveniji pa opravljamo še:

 • anesteziološko obravnavo in oskrbo vseh nedonošenčkov in novorojenčkov, ki rabijo kirurško obravnavo
 • anestezijo in intenzivno terapijo vseh bolnikov s transplantacijo ledvic, jeter, srca in pljuč
 • anesteziološko obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi napakami
 • koordinacijo operativne dejavnosti

Naši zdravniki so vključeni v znanstveno-raziskovalno delo in v okviru tega tudi v številne raziskovalne projekte in objavljajo svoje prispevke v domači in tuji strokovni literaturi.

Že vrsto let smo priznani kot Evropski učni center na področju svoje stroke v sklopu ESA (European Society of Anaesthesiology) in UMS (Union Europeenne des medecins specialistes).

Smo nosilci certifikata »Certificate of Accreditation of a European Centre for training of anaesthesiologists« za obdobje od 4. 6. 2010 do 4. 6. 2015.
Smo tudi sopodpisniki Helsinške deklaracije o varnosti bolnika med anestezijo.

Vodstvo UKCL Ljubljana  nam je,  kot oddelku z več kot 200 zaposlenimi, leta 2008 podelilo nagrado za vodenje kakovosti.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK

Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Peter
doc. dr. Peter Poredoš, dr. med.
T: (01) 522 22 34
 
GL. MED. SESTRA
Irena
Irena Buček Hajdarević , dipl.m.s.
T: (01) 522 8201