Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

• Pogled naprej

• Laparoskopska odstranitev tumorja

 

Slavnostno in zavzeto ob 50-letnici KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo

Na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo zdravimo bolne in poškodovane otroke iz vse Slovenije. Sestavljen je iz dveh oddelkov:

  • Oddelka za otroško kirurgijo in
  • Oddelka za intenzivno terapijo otrok.

Na tem kliničnem oddelku opravljamo transport kritično bolnih otrok iz vse Slovenije po načelu evakuacija k sebi, vse dni v tednu, 24 ur na dan. Operativni program opravljamo za osrednjo slovensko regijo, razen tega je pri nas koncentrirana vsa neonatalna kirurgija.

Edini v Sloveniji skrbimo tudi za otroke s sindromom kratkega črevesja, ki so na popolni parenteralni prehrani, in za otroke, ki potrebujejo umetno ventilacijo na domu. Na Oddelku intenzivne terapije otrok omogočamo umetno podporo otroškim vitalnim organom, ki odpovedujejo. Edini v Sloveniji nudimo zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), podporo delovanja ledvic ter najbolj zahteven hemodinamski in nevrološki monitoring. Na leto na kliničnem oddelku bolnišnično zdravimo več kot 2600 otrok, s transportom po načelu evakuacija k sebi prepeljemo več kot 220 dojenčkov in opravimo več kot 6600 ambulantnih pregledov. Na Oddelku za intenzivno terapijo otrok letno zdravimo več kot 600 najhuje bolnih otrok v Sloveniji.

Med slavnostno akademijo ob 50-letnici oddelka smo se ozrli na prehojeno pot, zaposleni in vodstvo pa izražamo prepričanje, da v Sloveniji potrebujemo enovit in celovit program znotraj UKC Ljubljana še v naslednjih destletjih.

Video je ponujen pod licenco Priznanje avtorstva - Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca, Univerzitetni klinični center Ljubljana. 

 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO KIRURGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO
Bohoričeva 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 48 29

pediatrija.jpg
Stavba Pediatrične klinike

PREDSTOJNIK
Matjaz
izr. prof. dr. Matjaz Veselko, dr. med., svetnik
T: (01) 522 48 29
Fax: (01) 522 22 42
 
GL. MED. SESTRA
Zvezdana Pratneker, dipl. m. s.
T: 01 522 37 42, 01 522 29 84
Fax: 01 522 24 67
 
BV_CerfOznake_EN15224_B