Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

KO za torakalno kirurgijo

• Naročanje in obiski

• Navodila

• Ukrepi COVID-19

 

KO za torakalno kirurgijo

Navodila in informacije

Na KO za torakalno kirurgijo se trudimo, da bi vaša zdravstvena obravnava potekala hitro in brez težav. V ta namen smo za različna zdravljenja zbrali nekaj navodil o posegih, ki jih opravljamo. Vabimo vas, da si pred in po operaciji preberete ustrezne dokumente.

Navodila

Navodila pred posegi

Navodila po posegih

Informacije

Informacije o posegih in zdravstvenih stanjih

Informacije za svojce

VIZITKA VIZITKA
KO ZA TORAKALNO KIRURGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 39 68 (tajništvo)
T: (01) 522 21 64 (naročanje)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Tomaž
doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med.
T: (01) 522 39 68
 
GL. MED. SESTRA
Bojana
Bojana Smrke Kumer, dipl.m.s., univ.dipl.org