Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

Oddelek za otroško kirurgijo

• Ukrepi COVID-19

 

Oddelek za otroško kirurgijo

Na Oddelku za otroško kirurgijo zdravimo otroke, ki potrebujejo kirurško oskrbo od rojstva do dopolnjenega 14. leta starosti. Trudimo se biti  otrokom in staršem prijazen oddelek. Vsi prostori in naprave na oddelku in v operacijskem bloku so prilagojeni starosti naših bolnikov, omogočamo jim igro v igralnici, na oddelku deluje tudi osnovna šola. Redno nas obiskujejo klovni, ki pričarajo nasmeh na še tako zaskrbljenem otroškem obrazu. Starši otrok do 6. leta starosti imajo zakonsko pravicodo brezplačnega bivanja ob otroku ves čas hospitalizacije. Staršem starejših otrok to omogočamo samoplačniško.

Kirurgi, ki zdravimo naše bolnike, smo usmerjeni  v otroško kirurgijo, pri delu na oddelku nam pomagata dva specialista pediatra. Medicinske sestre oddelka so posebej usposobljene za delo z malimi bolniki, ravno tako ostali specialisti, s katerimi sodelujemo (anesteziologi, radiologi, pediatri, psihologi, fizioterapevti).

Edini v Sloveniji operiramo novorojenčke s prirojenimi nepravilnostmi (v prsni in trebušni votlini, nevrokirurške, urološke) in otroke s tumorji ali kompleksnimi prirojenimi napakami. Edini v Sloveniji ambulantno in operativno obravnavamo otroke s sindromom kratkega črevesja. V vsakdanje delo vse bolj vpeljujemo minimalno invazivneendoskopske) posege. V primeru redkih in zahtevnih posegov se povezujemo izkušenimi strokovnjaki iz evropskih centrov.  Sestre na oddelku so usposobljene za učenje staršev kronično bolnih otrok  nege in oskrbe traheostome  in rokovanja z osrednjim venskim katetrom in respiratorji. Otroke, ki potrebujejo intenzivno terapijo, premestimo na Klinični oddelek za intenzivno terapijo otrok.

Letno opravimo več kot 8000 ambulantnih pregledov in bolnišnično zdravimo več kot 2000 otrok. Večina teh je operirana. Vsak dan, vse dni v letu obratuje urgentna otroška kirurška ambulanta. Vse več otrok operiramo v okviru enodnevne bolnišnične obravnave.

Naše kronične bolnike spremljamo tudi pooperativno in se trudimo, da njim in njihovim družinam omogočimo optimalno kakovost  življenja.

Informacije v zvezi z otroško srčno kirurgijo in z otroško kardiologijo

Starši in skrbniki otrok lahko za informacije in pojasnila v zvezi z zdravljenjem otrok s srčnimi boleznimi na Pediatrični kliniki pišete na elektronski naslov: info.otroskakardio@kclj.si.
Pojasnila bomo staršem ali skrbnikom posredovali pisno ali pa vas bomo osebno kontaktirali.

Za vsa ostala pojasnila v zvezi z otroško kardiologijo v Službi za kardiologijo na Pediatrični kliniki in z otroško srčno kirurgijo na Kirurški kliniki prosimo predstavnike medijev, da se obrnejo na Službo za odnose z javnostmi E: soj@kclj.si.

otrsrcna.jpg

VIZITKA VIZITKA
ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

urgenca.jpg
VODJA
Robert Kordič, dr. med.
T: 01/522 83 79
Fax: (01) 522 11 09
 
GL. MED. SESTRA
Marjanca Kovše, mag. zdr. nege
T: (01) 522 84 46
Fax: (01) 522 11 09