Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

Operacijski blok

• O nas

• Galerija

 

Operacijski blok

Operacijski blok je služba skupnega pomena za Kirurško kliniko, kjer se izvaja operativna dejavnost za paciente Kirurške klinike v okviru hospitalnih in ambulantnih obravnav. Dejavnost poteka v 8 operativnih enotah, skupno v 26 operacijskih dvoranah.

V enotah Operacijskega bloka je zagotovljeno izvajanje manj zahtevnih kot tudi najbolj zahtevnih invazivnih terapevtskih postopkov-programiranih ali nujnih operativnih posegov.

V Operacijskem bloku so zaposleni samo izvajalci zdravstvene nege, ki so zadolženi za vzpostavljanje in vzdrževanje maksimalno varnega okolja za paciente in neposredno sodelujejo pri operacijah v multidisciplinarnih kirurških timih.

Bolnišnična obravnava-operativa

Pacienti prihajajo iz 9 KO oddelkov Kirurške klinike in po potrebi tudi iz drugih strokovno organizacijskih enot UKCL in potrebujejo nujne ali programirane kirurške intervencije-operacije. V povprečju je na leto operiranih 18.000 pacientov.

Ambulantna obravnava-operativa

V ambulantni operativi so obravnavani pacienti KO za kirurške okužbe in KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline. V povprečju je na leto operiranih 14.500 pacientov.

Kje se nahajamo?

Operacijski blok se nahaja v glavni stavbi UKCL na Zaloški 7.

VIZITKA VIZITKA
OPERACIJSKI BLOK
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 47 49

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

GLAVNA MED. SESTRA:
Katarina
Katarina Pirnat, mag. zdr. nege
T: (01) 522 47 49