Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Kirurška klinika

 

Operacijski blok

• O nas

• Galerija

 

Operacijski blok

O nas

Z izgradnjo osrednje stavbe Kliničnega centra se je kirurška operativna dejavnost leta 1975 skoraj v celoti preselila iz starih oddelkov Kliničnih bolnic v centralno stavbo Kliničnega centra. Operacijske enote, ki so ostale na stari lokaciji so bile delno obnovljene. Operacijskemu bloku so se organizacijsko pridružile tudi operacijske enote na Polikliniki in v Bolnici dr. Petra Držaja.

Danes je Operacijski blok služba skupnega pomena za Kirurško kliniko, ki izvaja temeljno dejavnost na področju kirurgije in se izvaja na lokacijah:

  • Centralni operacijski blok v I. nadstropju DTS objekta KC Zaloška 7 (11 op sob)
  • Op. enota na Ginekološki kliniki Zaloška 7 (1 op soba za abdominalne op. posege)
  • Urgentni operacijski blok v pritličju DTS objekta KC Zaloška 7 (4 op sobe)
  • Operacijski prostori za plastično kirurgijo in opekline v I. in II. nadstropju glavne stavbe KC Zaloška 7 (2 op sobi)
  • Operacijski blok za otroško kirurgijo na Pediatrični kliniki na Bohoričevi 20 (3 op sobe)
  • Operacijske enote za travmatologijo in kirurške infekcije v I. nadstropju in v pritličju na Zaloški 2 (3 op sobe) – trenutno v prenovi -
  • Operacijski sobi na Polikliniki na Njegoševi 4 (2 op sobi)

Operacijske medicinske sestre sodelujejo pri vseh kirurških operativnih posegih, ki sodijo na sekundarni in terciarni nivo strokovnega področja Kirurške klinike in so opravljene v enotah Operacijskega bloka Kirurške klinike. Operacijska medicinska sestra je strokovnjak v operacijski zdravstveni negi, ki je usposobljena za delo na enem ali več področjih operativne dejavnosti in sodelovanje v multidisciplinarnem timu. S svojo strokovno usposobljenostjo in v skladu s strokovnimi priporočili in standardi uspešno izvajajo varno in kakovostno zdravstveno nego pri opravljanju nalog v operativni dejavnosti, sodelujejo pri najzahtevnejših operativnih posegih, ki jih izvajajo tako domači kot tuji vrhunski strokovnjaki ter ob tem uspešno uvajajo novosti, spremembe in izboljšave na področjih zagotavljanja kakovosti.

V sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Ljubljana izvajajo pedagoško delo v obliki izbirnega kliničnega usposabljanja – Osnove operacijske zdravstvene nege. Sodelujejo na področju izobraževanja in uvajajo novo zaposlene sodelavce v operativno dejavnost po predpisanem enoletnem programu usposabljanja.

Vključujejo se v raziskovalne naloge s področja zdravstvene nege, bolnišnične higiene in organizacije dela. Kot člani kirurških ekip sodelujejo pri uvajanju in razvijanju novih metod dela in kirurških operativnih tehnik in delujejo kot nosilci sistema kakovosti v svoji stroki. Sodelovanje in rezultati v strokovno raziskovalnih nalogah so tudi osnova predstavitvam strokovnih tem na strokovnih seminarjih in kongresih operacijskih medicinskih sester ter objavi strokovnih člankov v zbornikih in strokovnih revijah doma in tudi v tujini.

VIZITKA VIZITKA
OPERACIJSKI BLOK
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 47 49

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

GLAVNA MED. SESTRA:
Katarina
Katarina Pirnat, mag. zdr. nege
T: (01) 522 47 49