Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Odvzem vzorcev

 

Navodila za paciente

 

Naročanje

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

KI za klinično kemijo in biokemijo (KIKKB) opravlja laboratorijsko diagnostično zdravstveno dejavnost  in je nacionalna strokovna referenčna ustanova. Izvaja osnovne in specialne hematološke, biokemijske in imunološke laboratorijske preiskave za potrebe zdravstvene dejavnosti UKCL ter drugih uporabnikov. 

KIKKB izvaja tudi specialne laboratorijske preiskave za slovenske športnike po programih njihove priprave.  

Kako do odvzema vzorcev?

Odvzem vzorcev lahko opravite na različnih lokacijah, več podatkov o tem lahko najdete na strani Odvzem vzorcev.

Kje se nahajamo?

KIKKB se nahaja na štirih lokacijah in sicer

  • v glavni stavbi UKCL (Zaloška 7),
  • na Polikliniki (Njegoševa 4),
  • v Bolnici Petra Držaja (Vodnikova 62) in
  • v stavbi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja (Japljeva 2). 

Odvzem vzorcev pa lahko opravite na dveh lokacijah in sicer na Polikliniki (Njegoševa 4) in v Bolnici Petra Držaja (Vodnikova 62).

Kako do nas?

Do našega kliničnega inštituta najlažje prispete z mestnim avtobusom. Do glavne stavbe UKC Ljubljana se lahko pripeljete z avtobusom št. 9, 25 (postajališče Poliklinika), v bližini sta tudi postajališča Hrvatski trg (št. 5) in Klinični center (št. 2, 11, 20). Do Bolnice Petra Držaja vozi avtobus št. 7 (postajališče Bolnica Petra Držaja), v bližini je tudi postajališče Kino Šiška (št. 1, 3, 5, 8, 22, 25, 60).

Če do glavne stavbe UKC Ljubljana potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč. V bližini Bolnice Petra Držaja se nahaja plačljivo parkirišče trg Prekomorskih brigad.

V bližini glavne stavbe UKC Ljubljana se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat).

V okolici glavne stavbe UKCL se na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ. V bližini Bolnice Petra Držaja pa se postajališče sistema BicikeLJ nahaja ob avtobusnem postajališču Kino Šiška.

Reševanje pritožb

V UKCL in KIKKB namenjamo veliko pozornosti zadovoljstvu svojih uporabnikov.

Pritožbe sprejemajo vsi zaposleni in jih posredujejo v reševanje ustrezni osebi na kliniki/oddelku.

Na oglasni deski v čakalnici je obešen plakat z obvestilom pacientom glede možnih načinov vložitve pritožbe po uradni poti.

Vsaka pritožba, ki prispe v Urad za pritožbe in pohvale v UKC Ljubljana se obravnava skladno z Zakonom o pacientovih pravicah.

Varovanje zaupnosti podatkov

KIKKB ima v skladu s politiko UKC Ljubljana vzpostavljen način vzdrževanja zaupnosti vseh podatkov, ki se nanašajo na opravljene storitve in rezultate preiskav.

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA KLINIČNO KEMIJO IN BIOKEMIJO

Njegoševa 4
1000 Ljubljana

T: (01) 522 24 37
T: (01) 522 24 45 (naročanje dihalnih testov)
T: (01) 522 13 77 (administracija)

poliklinika.JPG
Stavba Poliklinike

PREDSTOJNIK

prof.dr. Darko Černe, mag. farm., spec. med. biokem.
T: (01) 522 24 37
 
POSLOVNA DIREKTORICA KIR, KNM, KIKKB
Simona
mag. Simona Potočnik, univ.dipl.ekon.
T: 01 522 21 48