Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Naročanje in obiski

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

KI za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) se ukvarja z zdravjem delavcev in prebivalcev v tistem življenjskem okolju, kjer je prisoten sovpliv delovnega okolja. Glavna področja dela inštituta predstavljajo poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti, ergonomija in fiziologija dela, varnost in zdravje v prometu, industrijska toksikologija in industrijska higiena, epidemiologija delovnega okolja, psihologija in humanizacija dela, promocija zdravja v delovnem okolju ter medicina športa.

V okviru KIMDPŠ deluje več različnih centrov:

 • Center za poklicne bolezni in ocenjevanje delazmožnosti,
 • Center za zdravje in varnost v prometu,
 • Center za ergonomijo in fiziologijo dela,
 • Center za psihologijo,
 • Center za medicino športa in
 • Center za promocijo zdravja.

Kako se naročite?

Za naročanje na KIMDPŠ lahko uporabite več načinov, vsi so predstavljeni na strani Naročanje in obiski.

Kje se nahajamo?

Naš klinični inštitut se nahaja na dveh lokacijah in sicer v stavbi Kliničenga inštituta za medicino dela, prometa in športa na Poljanskem nasipu 58 in v stavbi Zdravstvenega doma Ljubljana na Metelkovi.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

1. Stavba KIMDPŠ

 • Center za psihologijo dela, prometa in športa
 • Center za promocijo zdravja pri delu
 • Center za pokl. bol. in ocenjevanje delazmožnosti
 • Center za zdravje in varnost v prometu
 • Center za ergonomijo in fiziologijo dela

2. Stavba ZD Ljubljana Metelkova

 • Center za medicino športa

Kako do nas?

Do naše lokacije najlažje prispete z mestnim avtobusom št. 2, 9, 11, 20, 25 (postajališče Klinični center), v bližini je tudi postajališče Hrvatski trg (št. 5).

Če potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali pa prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč.

V bližini se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana

T: (01) 522 43 34

kimdps_poljanska.jpg
Lokacija KIMDPŠ
PREDSTOJNICA
Metoda
prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr. med.
T: (01) 522 43 34
 
POSLOVNI DIREKTOR
mag. Maja Kotar, univ. dipl. ekon.
T: 01/522 42 45
 
BV_CerfOznake_EN15224_B