Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Naročanje in obiski

 

O nas

 

Navodila

 

Klinični inštitut za radiologijo

O nas

Na KIR več kot 260 zaposlenih opravlja delo na 6 lokacijah ter zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo 24 ur dnevno vse dni v letu.

Primarna skrb zaposlenih je radiološka oskrba pacientov.

KIR opravlja tudi znanstveno raziskovalno dejavnost glede na dogovorjene raziskovalne programe. Izobražujemo kader v okviru visokošolskega pred- in podiplomskega izobraževanja po programu MF in ZF. KIR je največja enota v Sloveniji za strokovno usposabljanje delavcev v radiološki stroki (radiologov, diplomiranih radioloških inženirjev, medicinskih sester ter ostalega kadra). V času specializacije smo mentorji specializantom radiologije in ostalih specialnosti, mentorji radiološkim inženirjem in preko ZZS vključeni v komisije za izpite in doktorate.

Skrbimo za brezhibno delovanje RTG aparatur in v sodelovanju z ZVD izvajamo fizikalne meritve. Sodelujemo z Ministrstvom za zdravje, Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji – za spremljanje prejete doze zaposlenih. Sledimo razvoju in s poglobljenim znanjem na področju radiološke tehnologije in dozimetrije povečujemo kakovost dela radioloških inženirjev v skladu z dobro radiološko prakso in kakovost radiološke obravnave bolnika ter zagotavljamo večjo varnost za zdravstveni tim, ki sodeluje pri preiskavi.

KIR izvaja tudi implementacijo novih medicinskih dosežkov na področju radiologije ter je temeljni nosilec razvoja radiološke stroke v Sloveniji.

VIZITKA VIZITKA
KLINIČNI INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 85 30

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Dimitrij
izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj, dr.med., svetnik
T: (01) 522 85 30
 
VODJA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV
Regina Klavžar, radiol.inž.
T: (01) 522 35 25