Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Okužba z virusom varičele zostra in njeno preprečevanje

 

Zdravstvena obravnava infekcijskih bolezni pri razseljenih osebah iz Ukrajine-laična javnost

 

Cepljenje proti COVID19

 

Koronavirus COVID19

 

Samoplačniško testiranje COVID19

 

Naročanje in obiski

 

HIV

 

Naročanje

Na pregled v specialistični ambulatni dejavnosti se lahko naročite na več načinov:

  • po pošti: na naslov UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana pošljite napotno listino in pripišite vaše kontaktne podatke.
  • po telefonu: nas lahko pokličete vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro in med 13.00 in 14.45 uro na št. 01 522 26 22, izven tega časa pa na št. 01 522 37 10.
  • po e pošti: skenirano napotno listino pošljite na elektronski naslov narocanje.kibvs@kclj.si .

 Za pregled potrebujete:

  • obvestilo o izdani e-napotnici,
  • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
  • izvide opravljenih preiskav
  • in drugo pomembnejšo zdravstveno dokumentacijo.

Pregled

Po zaključenem pregledu boste izvide opravljenih preiskav in zdravniško mnenje prejeli po pošti na Vaš naslov ali osebno v roke po pregledu.

 

Obiski

ODDELKI ZA ODRASLE

 

Obiski na bolniških oddelkih za odrasle so možni vsak dan med 14.30 in 17.00. Na obisk lahko istočasno prideta največ dve zdravi odrasli osebi. V primeru želje po obisku otrok se je potrebno predhodno dogovoriti z oddelčnim osebjem.

 

Informacije o zdravstvenem stanju lahko dobite od ponedeljka do petka med 14.30 in 15.00 osebno ali po telefonu (01/522 3710, 01/522 4210). Na telefon se javi informator/ka, ki  vas bo vezal/a na ustrezen oddelek.

 

ODDELKI ZA OTROKE

Obiski na bolniških oddelkih za otroke so možni vsak dan med 14.30 in 17.00. Na obisk lahko istočasno prideta največ dve zdravi odrasli osebi. V primeru želje po obisku otrok, se je potrebno predhodno dogovoriti z oddelčnim osebjem.

Informacije o zdravstvenem stanju dobijo starši spremljevalci v času vizite v bolniški sobi. Sicer pa od ponedeljka do petka med 14.30 in 15.00 osebno ali po telefonu (01/522 3710, 01/522 4210). Na telefon se javi informator/ka, ki  vas bo vezal/a na ustrezen oddelek.

Otroci, sprejeti na kliniko: Otroci do dopolnjenega 15. leta starosti imajo pravico do sobivanja enega od staršev ali skrbnikov. Sicer je lahko pri vseh otrocih ves čas hospitalizacije prisoten en zdrav starš oz. skrbnik.

 

OPAZOVALNICE URGENTNE AMBULANTE ZA ODRASLE

 

Obiski v opazovalnici urgentne ambulante za odrasle so vsak dan med 16.00 in 17.00. Obiski so zaradi prostorske stiske omejeni na eno zdravo osebo za 15 minut. Informacije o zdravstvenem stanju lahko dobite na telefon 01/522 4475 od ponedeljka do petka v času med 14.30 in 15.00.

 

ODDELEK INTENZIVNE TERAPIJE

 

Obiski v enoti intenzivne terapije so vsak dan med 15.00 in 16.00. Na obisk lahko istočasno prideta največ dve zdravi osebi za 30 minut. Informacije o zdravstvenem stanju hospitaliziranega bolnika daje lečeči zdravnik po telefonu med 13.00 in 15.30. V prej omenjenem času lečeči zdravnik pokliče na telefonsko številko svojca/osebe, ki je ob sprejemu navedena kot kontaktna oseba. Osebno je možno dobiti informacije v času obiskov le po predhodnem dogovoru.

 

Oddelek intenzivne terapije deluje na dveh lokacijah:

 

Lokacija A (KIBVS EIT): UKC Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Japljeva 2, 1000 LJUBLJANA, pritličje oddelek I.

 

Lokacija B (KIBVS EIT DTS): UKC Ljubljana, Zaloška 7, glavna stavba, DTS, hala D, 2. nadstropje. Dostop preko vzhodnega dvigala ali stopnišča za DTS  (povezovalni hodnik do pediatrije).

 

Informacijo o tem, na kateri lokaciji leži posamezni bolnik, dobite pri informatorju v glavni avli UKCL in/ali pri informatorju Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Japljevi 2.

 

Obiskovalce naprošamo, naj na obiske ne prihajajo bolni, ker s tem ogrožajo zdravje vseh pacientov na oddelkih. Istočasno naprošamo obiskovalce, da v času obiska na oddelku nosijo maske in da si dosledno razkužujejo roke ob prihodu na oddelek oziroma bolniško sobo in tudi ob odhodu iz bolniške sobe.

 

S 5. 6. 2024 je  Urgentna ambulanta za odrasle  in otroke pričela delovati na novi lokaciji v stavbi nekdanjega ZVD. Vhod za bolnike in reševalce je iz Korytkove ulice (dohodna rampa za pokretne paciente, dvigalo heliporta za reševalni prevoz). Vhod iz hodnika UKC je izključno za bolnike v spremstvu reševalcev ali spremljevalnega osebja UKC.


V primeru napotitve bolnika s sumom na zelo kužno bolezen, je potrebna predhodna najava na telefonsko številko 01/522 8116.

V spodnjem seznamu izberite ambulanto ali oddelek, kjer se želite naročiti oz. želite obiskati svoje bližnje:

Pomembne informacije

Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacienta ter  nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg oziroma paciente, ki so pri nas hospitalizirani. Če obiskujete vaše bližnje, si preberite Navodila in priporočila za obiskovalce.

Če zaradi nepredvidljivega in neodložljivega dogodka ne morete priti na naročeni pregled, nas o tem nemudoma obvestite po telefonu oziroma se v treh dneh opravičite in dodelili vam bomo drug termin, saj sicer po nepotrebnem podaljšujete čakalno dobo drugim pacientom.

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

Japljeva 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 10 (informator)
T: (01) 522 42 10

preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2

PREDSTOJNIK

izr. prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.
T: (01) 522 2110
 
GL. MED. SESTRA

Jolanda Munih , prof.zdr.vzg.
T: (01) 522 41 11