Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Okužba z virusom varičele zostra in njeno preprečevanje

 

Zdravstvena obravnava infekcijskih bolezni pri razseljenih osebah iz Ukrajine-laična javnost

 

Cepljenje proti COVID19

 

Koronavirus COVID19

 

Samoplačniško testiranje COVID19

 

Naročanje in obiski

 

HIV

 

Spoštovani,

na strokovnem srečanju OKUŽBA Z VIRUSOM VARIČELE ZOSTRA IN NJENO PREPREČEVANJE, ki je pod okriljem Združenja za infektologijo pri SZD, Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana ter Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo Medicinske fakultete UL v Ljubljani potekalo 4. oktobra 2022 na Zdravniški zbornici v Ljubljani, smo opozorili na zaplete okužbe z virusom varičele zostra (VZV) pri otrocih in odraslih ter poudarili pomen njenega preprečevanja oziroma pravočasne uvedbe ustreznega zdravljenja imunsko zadostnih oseb in še posebej oseb z imunsko pomanjkljivostjo.

Veliko pozornosti smo namenili indikacijam za aktivno imunizacijo otrok in odraslih proti noricam, kot tudi pomenu aktivne imunizacije odraslih proti pasovcu in predstavili novosti na tem področju.

O vseh predstavljenih temah smo izdali zbornik prispevkov, ki ga objavljamo tudi na spletu. Želimo si, da Vam pričujoče gradivo osveži in izpopolni znanje o okužbah z VZV  ter Vas s predstavljenimi novostmi spodbudi  k dograjevanju obravnave bolnikov v povezavi s temi okužbami.


Za organizacijski odbor:
Prof. dr. Mojca Matičič, dr. med.
As. dr. Mojca Rožič, dr. med.

 

PRILOGA:

Zbornik strokovnega izobraževanja
 

Posodobljeno: 07.11.2022
VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

Japljeva 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 10 (informator)
T: (01) 522 42 10

preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2

PREDSTOJNICA
izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
T: (01) 522 37 10
 
GL. MED. SESTRA
Jolanda Munih , prof.zdr.vzg.
T: (01) 522 41 11