Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Okužba z virusom varičele zostra in njeno preprečevanje

 

Zdravstvena obravnava infekcijskih bolezni pri razseljenih osebah iz Ukrajine-laična javnost

 

Cepljenje proti COVID19

 

Koronavirus COVID19

 

Samoplačniško testiranje COVID19

 

Naročanje in obiski

 

HIV

 

Obravnavo okužb z virusoma hepatitisa B in C ter HIV pri razseljenih osebah iz Ukrajine

Okužbe s HIV, virusom hepatitisa B, virusom hepatitisa C
 

Okužbe z virusom HIV ter virusoma hepatitisa B (HBV) in hepatitisa C (HCV) lahko vrsto let potekajo brez bolezenskih znakov in se jih okuženi sploh ne zaveda, ali pa so simptomi in znaki neznačilni. Brez ustreznega medicinskega ukrepanja lahko sčasoma pride do življenjsko ogrožajočih stanj. Okužijo se tisti, ki so bili kadarkoli v življenju izpostavljeni kakršnemukoli tveganju za okužbo oziroma sodijo v skupine z velikim tveganjem za okužbo. V Sloveniji so na voljo vse možnosti za odkrivanje okuženih s HIV, HBV in HCV, njihovo ustrezno medicinsko obravnavo in zdravljenje z najsodobnejšimi zdravili.

V Ukrajini vse tri okužbe predstavljajo pomemben javnozdravstveni problem. Osebe z že potrjeno diagnozo okužbe s HIV ali/in hepatitisa B oz. C, ki so že v Ukrajini prejemale ustrezno zdravljenje, morajo le-tega nadaljevati glede na priporočene smernice. Ker pa vse tri okužbe lahko potekajo vrsto let brezsimptomno, jih je potrebno aktivno iskati in v primeru potrjene okužbe tudi ustrezno ukrepati.

V ta namen smo pripravili uporabniku prijazen vprašalnik za razseljene osebe iz Ukrajine, ki so pribežale v Slovenijo. Namenjen je le za njihovo lastno uporabo in jim bo služil kot vodnik za morebitno nadaljnje ukrepanje in medicinsko oskrbo glede na dobljene odgovore.

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKCL
Nacionalna ekspertna skupina za virusne hepatitise

UVOD ANGL (PDF)
UVOD UKR (PDF)

Priloge:
- Vprašalnik glede morebitne okužbe s HIV, HBV, HCV v slovenskem jeziku
- Vprašalnik glede morebitne okužbe s HIV, HBV, HCV v angleškem jeziku
- Vprašalnik glede morebitne okužbe s HIV, HBV, HCV v ukrajinskem jeziku

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA

Japljeva 2
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 10 (informator)
T: (01) 522 42 10

preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2

PREDSTOJNICA
izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
T: (01) 522 37 10
 
GL. MED. SESTRA
Jolanda Munih , prof.zdr.vzg.
T: (01) 522 41 11