Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Naročanje in obiski

 

Navodila

 

O nas

 

Klinika za nuklearno medicino

O nas

Dejavnost Klinike za nuklearno medicino poteka na treh lokacijah. Večino diagnostičnih pregledov, ki vključujejo slikanje s planarno gama kamero, SPECT/CT slikanje in PET/CT slikanje opravimo na Oddelku za nuklearno medicinsko diagnostiko v pritličju Univerzitetnega kliničnega centra. Tam se nahaja tudi Oddelek za radiofarmacijo in klinično radiokemijo. Aplikacijo ambulantnih odmerkov I-131 in nekatere diagnostične preiskave izvajamo v ambulanti Oddelka za bolezni ščitnice na Polikliniki, hospitalna terapija pa poteka na Hospitalnem oddelku Oddelka za bolezni ščitnice v tretjem nadstropju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Klinika za nuklearno medicino izvaja postopke v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2008 (številka certifikata SL17371Q) na področju nuklearne medicine, slikovne diagnostike in terapije, bolezni ščitnice, radiofarmacije in specialnega kliničnega laboratorija.

Oddelek za nuklearno-medicinsko diagnostiko

Na Oddelku za nuklearno medicinsko diagnostiko uporabljamo za odkrivanje bolezni radioaktivne snovi v zelo majhnih odmerkih. Radioaktivna snov je kemično vezana na zdravilno snov - takšna zdravila imenujemo radiofarmaki.

Radiofarmaki se po injiciranju nabirajo v različnih telesnih organih ali bolnih tkivih sorazmerno z delovanjem izbranih organov. Pri nuklearno-medicinskih preiskavah zaznavamo radioaktivno sevanje s posebnimi vrstami detektorjev - gama kamerami, SPECT ali PET sistemi in tako proučujemo nepravilnosti v delovanju organov ali bolnih tkiv v telesu. To je pomembna razlika od ultrazvočnih, rentgenskih in magnetnoresonančnih preiskav, s katerimi prikazujemo strukturo organov.

Zaradi prejetega odmerka radioaktivne snovi je pacient izpostavljen radioaktivnemu sevanju. Doza sevanja, ki jo pacient prejme, pa je majhna in je primerljiva s prejeto dozo sevanja pri rentgenski preiskavi. Po zaključeni nuklearno medicinski preiskavi je pacient še nekoliko radioaktiven, vendar v splošnem ne predstavlja nikakršne nevarnosti za svoje bližnje ali za medicinsko osebje. Radioaktivna snov s časom razpada in najkasneje dan po preiskavi pacient ne seva več.

Preiskave

Na Oddelku za nuklearno-medicinsko diagnostiko opravljamo naslednje diagnostične preiskave:

 • PET-CT FDG preiskave:
  • preiskava telesa
  • preiskava možganov
  • preiskava miokarda
 • PET-CT holin
 • CT angiografija
 • scintigrafske preiskave srca:
  • perfuzijska scintigrafija miokarda z obremenitvijo
  • perfuzijska scintigrafija miokarda - ocena viabilnosti
  • scintigrafska ocena simpatične inervacije miokarda (123I MIBG)
  • PET-CT miokarda
 • scintigrafske preiskave skeleta:
  • scintigrafija skeleta
  • scintigrafija kostnega mozga
 • scintigrafija pljuč
 • scintigrafske preiskave ledvic:
  • sekvenčna (dinamična) scintigrafija ledvic
  • statična scintigrafija ledvic
  • klirens 51Cr EDTA
 • scintigrafske preiskave endokrinih žlez:
  • scintigrafija ščitnice
  • scintigrafija obščitnic
  • scintigrafija skorje nadledvičnih žlez
  • scintigrafija sredice nadledvičnih žlez
 • scintigrafske preiskave prebavil:
  • scintigrafija slinavk (radioizotopska sialografija)
  • scintigrafija želodčne sluznice- Meckelov divertikel
  • scintigrafija jeter in žolčevodov (IDA) scintigrafija jeter z označenimi eritrociti
  • scintigrafsko določanje izvora krvavitve v prebavilih
 • Scintigrafske preiskave centralnega živčnega sistema:
  • perfuzijska scintigrafija možganov (ECD ali HMPAO)
  • scintigrafija dopaminskega prenašalca (DATscan)
 • scintigrafija z označenimi levkociti
 • scintigrafija somatostatinskih receptorjev
 • radioizotopska limfografijo
 • nekatere druge redkejše scintigrafske preiskave

Z odprtimi viri sevanja izvajamo naslednje terapevtske postopke:

 • radioizotopsko sinoviortezo in
 • radionuklidno peptidno terapijo.

Oddelek za bolezni ščitnice

Oddelek sestavljata dve podenoti:

 • Ambulanta za bolezni ščitnice in
 • Hospitalni oddelek.

Ambulanta za bolezni ščitnice je vstopna točka za obravnavo pacientov s težavami z žlezo ščitnico, na hospitalnem oddelku pa izvajamo zdravljenje bolnikov z boleznimi ščitnice, ki najpogosteje vključuje zdravljenje z radioaktivnim jodom.

Oddelek za radiofarmacijo in klinično radiokemijo

Radiokemijski laboratorij - sprejem, tel.: 01/ 522 4784
Radiokemijski laboratorij - sprejem, Poliklinika, tel.: 01/ 522 3764

Oddelek za radiofarmacijo in klinično radiokemijo strokovno pokriva dve področji.

V okviru radiofarmacije poteka priprava radiofarmakov in kontrola njihove kakovosti.

Radiofarmaki, ki se za ugotavljanje bolezni uporabljajo za scintigrafijo (slikanje) so zdravila, ki jih označimo z radioaktivnim izotopom. Po injiciranju radiofarmaka le ta potuje po telesu, mi pa njegovo potovanje spremljamo z gama kamero, pri čemer izkoriščamo radioaktivno naravo zdravila. Sam radiofarmak kot zdravilo nima učinka. Največkrat so radiofarmaki v obliki injekcij, ki so zaradi zaščite pred sevanjem obložene s posebno svinčeno zaščito.

Pri izbiri radioaktivnih izotopov za označevanje izberemo takšne radioaktivne izotope, ki za preiskovance niso škodljivi, hitro razpadejo in prav tako niso nevarni za okolico, zato lahko gre preiskovanec takoj po končani preiskavi domov.

V okviru klinične radiokemije izvajamo določitve hormonov in nekaterih drugih analitov v telesnih tekočinah preiskovancev. Skupno pri vseh metodah, ki jih uporabljamo za določevanje je, da temeljijo na uporabi radioaktivnih izotopov ali pa so bile zgodovinsko gledano razvite iz takih metod. V veliki meri sodobne metode, ki jih uporabljamo, ne temeljijo več na radioaktivnih izotopih.

VIZITKA VIZITKA
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 50 50
nuklearna.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNICA
Katja
izr.prof.dr. Katja Zaletel, dr.med.
 
GL. MED. SESTRA
Jerica
Jerica Zrimšek, dipl.m.s.
T: (01) 522 39 37, (01) 522 86 83