Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

O nas

 

O Lekarni UKC Ljubljana

Ključne dejavnosti Lekarne UKC Ljubljana so izvajanje bolnišnične lekarniške dejavnosti vključno z dejavnostjo klinične farmacije, izvajanje javne lekarniške službe, izvajanje dejavnosti izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja farmacevtskih strokovnih delavcev za vse stopnje izobrazbe ter znanstveno raziskovalno delo.

Na nekaterih oddelkih izvajamo dejavnost klinične farmacije, v okviru katere sodelujemo pri odkrivanju in preprečevanju neželenih učinkov zdravil in napak pri uporabi zdravil, izboljšanju varnosti pri rokovanju z zdravili ter optimiziranju terapije za izboljšanje kliničnih, terapevtskih in humanističnih izidov zdravljenja.

Lekarna sodeluje pri izvajanju kliničnih študij z zdravili. Študijska zdravila naroča, prevzema, shranjuje in izdaja osebje v lekarni. Lekarna lahko študijska zdravila tudi pripravlja za uporabo ali jih celo izdeluje in izvaja randomizacijo. Poleg tega lekarna izvaja raziskave s področja klinične farmacije ter oblikovanja in preskušanja zdravil.

Izobraževanje in usposabljanje izvajamo za dijake srednjih farmacevtskih šol, za domače in tuje študente farmacije, specializante po programih specializacij iz klinične farmacije, lekarniške farmacije, oblikovanja zdravil in preskušanja zdravil ter za tuje in domače strokovnjake posameznike, za katere programe izobraževanja in usposabljanja individualno prilagodimo glede na njihove potrebe. Različna predavanja in delavnice organiziramo sami ali v sodelovanju z drugimi organizacijami za zaposlene in za udeležence iz drugih zdravstvenih ustanov.

Poslanstvo 

  • Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki ob pravem času in v pravem odmerku za bolnike na oddelkih bolnišnice.
  • Priprava različnih farmacevtskih oblik, vključno s sterilnimi pripravki.
  • Informiranje bolnikov in zdravstvenega osebja o zdravilih in s tem vplivanje na boljše izide zdravljenja.
  • Promocija varovanja zdravja.
  • Nenehna skrb za napredek bolnišnične farmacije v Sloveniji.

Osnovno poslanstvo lekarne je pravo zdravilo, ob pravem času, v pravem odmerku, pravemu pacientu. Posebna pozornost se v zadnjem času namenja individualni terapiji, s katero prilagajamo obliko in odmerke zdravil ter režim dajanja zdravila potrebam posameznega bolnika. Tako podpiramo moderne pristope v farmakoterapiji, ki vodijo k boljšim izidom zdravljenja z zdravili, zmanjšujejo neželene učinke zdravil in zaplete, povezane z zdravili.

Le kakovostna zdravila ob upoštevanju vseh parametrov bodo bolniku koristila, podprla delo drugih zdravstvenih delavcev v procesu zdravljenja in privedla do želenih izidov zdravljenja. Hkrati pa omogočajo tudi racionalno uporabo zdravil, ki vpliva na racionalizacijo stroškov za zdravila v bolnišnici.

Vizija

Z odličnimi storitvami v procesih preskrbe in uporabe zdravil smo nepogrešljivi člen zdravstvenega tima pri zdravljenju pacientov v UKC Ljubljana. 

Vodila in cilji

Če želimo farmacevtski strokovni delavci v procesu zdravljenja enakovredno sodelovati v timu zdravstvenih delavcev, se moramo nenehno strokovno izobraževati in izpopolnjevati ter iskati nove poti za boljšo skrb za pacienta. Naši pristopi morajo voditi v smer individualne preskrbe pacientov na oddelkih, tako na področju peroralne terapije (uvedba sistema unit dose v prihodnosti) kot tudi na področju priprave parenteralne terapije, kjer želimo zagotavljati pravilno pripravo posameznih odmerkov v aseptičnih pogojih, kar je naloga farmacevta in ne negovalnega osebja.

Na področju nabave zdravil skrbimo za racionalne zaloge zdravil ter sodelujemo pri pripravi javnih razpisov za zdravila.

Na področju priprave citostatične terapije in popolne parenteralne prehrane je lekarna uvedla pripravo po centraliziranem postopku, kjer se pripravke pripravlja v validiranem okolju v aseptičnih pogojih, kar zagotavlja možnost priprave kakovostnega zdravila in racionalizacijo pri pripravi.

Distribucija zdravil posameznemu pacientu zahteva podporo tudi z vidika informacijskih tehnologij, kar pomeni, da bo zdravnik predpisoval terapijo neposredno v informacijski sistem, ki bo kompatibilen z računalniškim sistemom lekarne, na osnovi katerega se bodo zdravila pripravila v lekarni za točno določenega pacienta. S tem bo olajšano delo negovalnega osebja, zmanjšana bo tudi nevarnost nepravilne priprave zdravil zaradi uporabe medsebojno zamenljivih zdravil in zaradi drugih napak.

Z uvajanjem dela kliničnih farmacevtov se spreminja tudi delo na oddelkih. Klinični farmacevti sodelujejo v timu zdravnik – negovalno osebje – farmacevt. Pregledajo predpisano terapijo, preverijo možne interakcije, predlagajo spremembe. Idealno stanje bi bilo, da bi klinične farmacevte imeli na vseh oddelkih; s tem bi se optimizirala terapija posameznih pacientov, zmanjšalo bi se število, pogostnost in resnost stranskih učinkov zdravil, prav tako pa pričakujemo tudi zmanjšano porabo zdravil.

Napake pri zdravljenju z zdravili predstavljajo vedno večji problem in farmacevti lahko na tem področju aktivno sodelujemo. Učinkovit sistem za prijavljanje in sledenje napak pri zdravljenju z zdravili pripomore k zmanjševanju števila napak, ki so lahko tudi usodne za pacienta. Zato je vizija lekarne naravnana tudi na področje vzpostavitve sistema za preprečevanje napak pri zdravljenju z zdravili.

VIZITKA VIZITKA
LEKARNA UKC LJUBLJANA
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA
Liljana
mag. Liljana Zwittnig Čop , mag. farm., spec.
T: (01) 522 23 58
Fax: 01/ 432 43 41