Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Urgenca

 

Interna klinika

 

Pediatrična klinika

 

Nevrološka klinika

 

Kirurška klinika

 

Ginekološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Stomatološka klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za genomsko medicino

 

Negovalna bolnišnica

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Oskrbovalne službe

 

Služba za socialne zadeve

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Dispečerska služba zdravstva

 

Reševalna postaja

 

Medicinski simulacijski center

V UKC Ljubljana je bil 29.07.2011 uradno odprt Medicinski simulacijski center (MSC). To je multidisciplinarni center, namenjen za različne oblike usposabljanja zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov) s pomočjo visoko tehnološko razvite lutke, ki omogoča simulacijo celostne obravnave pacienta kakor tudi učenje in urjenje veščin medicinskega osebja tako za individualno kot tudi za timsko delo. Nudi tudi učenje in utrjevanje učinkovitega komuniciranja pri delu znotraj tima in med timi pri izvajanju različnih postopkov zdravljenja.

Center ima operacijsko dvorano in sobo za intenzivno zdravljenje, ki sta opremljeni enako kot v dejanski klinični praksi, po potrebi pa jih lahko tudi preuredimo za simulacijo drugih delovnih okolij, kot npr. ambulanta ali oddelčna soba. Vsaka od teh sob ima še svoj nadzorni prostor (kabino) za vodenje (moderiranje) poteka scenarijev učenja.

V sklopu centra sta tudi dve učilnici, opremljeni s sodobno avdiovizualno in računalniško opremo, shrambe za potrošnji material in opremo, garderoba in pisarna. Dogodke, ki se odvijajo v delovnih prostorih simulacijskega centra, lahko tudi snemamo in neposredno prenašamo na ekran v veliko predavalnico UKCL.

Z eno »odraslo« in eno »otroško« (6 let star otrok) lutko firme CAE Healthcare (www.caehealthcare.com) v povezavi z računalnikom in opremo v operacijski dvorani in sobi za intenzivno zdravljenje lahko simuliramo praktično vse klinične situacije, s katerimi se srečujemo v klinični praksi. To so internistična in kirurška urgentna stanja, stanja v anesteziologiji in intenzivni medicini, porodništvu in ginekologiji, pediatriji, nevrologiji in ostalih medicinskih področjih.

Modele zgornje okončine za učenje uvajanja intravenske kanile in vzpostavljanja intravenske poti, za UZ uvajanje osrednjega venskega katetra, vadbo kateterizacije mehurja, spinalne in epiduralne anestezije, vzdrževanje dihalne poti in bronhoskopijo. Modele spodnje okončine za UZ diagnostiko velikih žil z možnostjo prepoznave globoke venske tromboze in model za vadbo koordinacije roka-oko pri uporabi UZ diagnostike žile in živcev (www.bluephantom.com).Poleg omenjene lutke imamo še naslednje učne modele:

  • Štiri lutke AMBU za temeljne postopke oživljanja in dve lutki za dodatne postopke oživljanja (www.ambu.com).
  • Lutko Noelle za simulacijo poroda in zapletov ob njem (www.gaumard.com).
  • Naš zaposleni projektni sodelavec je izdelal pelvitrainer za vadbo laparoskopskih kirurških tehnik.
  • Simulator Simbionix za vadbo laparoskopskih tehnik s področja ginekologije, abdominalne kirurgije in urologije (www.simbionix.com).

Center je namenjen za usposabljanje zaposlenih v UKCL pa tudi medicinskega osebja drugih ustanov iz Slovenije in tujine. Po dogovoru lahko zmožnosti centra za izobraževalne namene (npr. predstavitev zdravil in medicinske opreme) najamejo tudi druge ustanove in podjetja. Na željo naročnika lahko vsebinsko pripravimo učne scenarije in jih tudi izvajamo. Prijave sprejemamo po e-pošti ali po telefonu.

Aktivnosti v 2013 (PDF)

Kje se nahajamo?

Medicinsko simulacijski center se nahaja v kleti glavne stavke UKCL na Zaloški 7.

VIZITKA VIZITKA
MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTER
Glavna stavba UKCL, I. klet
Zaloška 7
1000 Ljubljana
glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA
prof. dr. Vesna Novak-Jankovič , dr.med.
T: (01) 522 88 11
 
MEDICINSKA SESTRA
Zorica Kardoš, diplomirana medicinska sestra
T: (01) 522 88 10
 
PROJEKTNI SODELAVEC:
Andrej Brlan
T: (01) 522 72 48