Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Nevrološka klinika

 

KI za klinično nevrofiziologijo

• Naročanje in obiski

• Informacije o boleznih

 

KI za klinično nevrofiziologijo

Naročanje

Tu lahko najdete podatke, ki jih boste potrebovali, ko k nam pridete na pregled ali na poseg:

  • kontaktne podatke in
  • podatke o naročanju.

Če niste prepričani, kako bi se naročili ali imate dodatna vprašanja, pokličite na kontaktno telefonsko številko inštituta v času naročanja. 

KI za klinično nevrofiziologijo
Lokacija Kontakt

KI za klinično nevrofiziologijo
Glavna stavba UKCL, pritličje
Zaloška 7
1000 Ljubljana

T: 01 522 15 00
01 522 15 17 (naročanje)
E: narocanje.ikn(at)kclj.si

Naročanje
Osebno: ob ponedeljkih med 8. in 18. uro ter od torka do petka med 8. in 15. uro.
Po pošti: Potrdilo o izdani e-napotnici pošljite na naslov: UKCL, Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo, Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
Po telefonu: ob ponedeljkih med 12. in 16. uro ter od torka do petka med 8.30 in 12.30 uro na zgoraj navedeni telefonski številki. Pripravite podatke z vašega potrdila o izdani e-napotnici: ZZZS številko pacienta in številko e-Napotnice.
Po e-pošti: potrdilo o izdani e- napotnici nam posredujte na zgoraj navedeni elektronski naslov.
E-naročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Veljavnost napotne listine

  • Nujno: še naslednji dan po izdaji.
  • Zelo hitro: 7 dni od izdaje.
  • Hitro in redno: 21 dni od izdaje.

Odjava termina
Pacient lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom , se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

Pacientovi objektivni razlogi, iz katerih je dopustna poznejša odpoved termina, so:

  • nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana,
  • nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana,
  • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

Če pacient odsotnost opraviči, mu pooblaščena oseba za čakalni seznam določi prvi prosti termin, upoštevajoč stopnjo nujnosti.  Za pacienta, ki odpove termin, omejitve glede najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo.   

Dodatne informacije
V petih delovnih dneh od prejema vaše zahteve za pregled vam bomo sporočili datum in uro preiskave. Predvidoma vas bomo pregledali ob uri, ko ste na pregled naročeni. Nekaterim preiskavam - npr. klinični nevrološki in elektromiografski - ne moremo natančno predvideti trajanja in zato boste nemara morali tudi počakati. V tem primeru vas vljudno prosimo za razumevanje.

 
 

Pomembne informacije

Svetujemo vam, da si pred obiskom naših klinik preberete pravice in dolžnosti pacientov  ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg  oziroma paciente, ki so pri nas hospitalizirani. Če obiskujete vaše bližnje, si preberite Navodila in priporočila za obiskovalce.

VIZITKA VIZITKA
KI ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 15 00 (Informacije in sprejem)

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

PREDSTOJNIK
Blaž
doc.dr. Blaž Koritnik, dr. med.
T: 01 522 15 01
Fax: 01 522 22 93
 
GL. MED. SESTRA
Suzana
Suzana Justin Srebernjak, viš. fiziot.
T: 01 522 15 16
Fax: 01 522 15 33