Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Nevrološka klinika

 

KO za bolezni živčevja

• Izobraževanja za bolnike

 
Preiskave likvorja
 
Zdravljenje multiple skleroze
 
Multipla skleroza in COVID19
 

Izobraževanja za bolnike

V KO za bolezni živčevja Nevrološke klinike smo s sodelavci pripravili kratke izobraževalne vsebine, ki posredujejo osnovne informacije o boleznih živčevja.  Izobraževalni material je pripravljen za bolnike in njihovo svojce in predstavlja avtorsko delo v lasti UKC Ljubljana.

  1. Preiskave likvorja
  2. Zdravljenje multiple skleroze
  3. Multipla skleroza in COVID19 
  4. Smernice zdravljenja multiple skleroze in COVID19  za strokovno javnost
     

Kontaktna oseba:

Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med.
Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
E: uros.rot@kclj.si

VIZITKA VIZITKA
KO ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA
Zaloška cesta 2
1000 Ljubljana
nevroloska.jpg
Stavba Nevrološke klinike na Zaloški 2

PREDSTOJNIK
izr. prof. Uroš Rot, dr. med.
T: (01) 522 28 64
Fax: (01) 522 22 08
 
STROKOVNI VODJA ZDRAVSTVENE NEGE
Robert Rajnar, mag. zdr. nege
T: (01) 522 30 84