Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Oskrbovalne službe

 

Centralna sterilizacija

 

Služba za higieno prostorov in opreme

 

Služba za spremstvo bolnikov

 

Centralna kurirska in gospodinjska služba

 

Služba za splošne informacije

 

Služba za oskrbo s perilom

 

Služba za notranji transport

 

Oskrbovalne službe UKC Ljubljana

Oskrbovalne službe (OS) so ena izmed dejavnosti skupnega pomena v UKCL. Oskrbovalne službe sestavlja 7 enot: Centralna sterilizacija (CS), Služba za higieno prostorov in opreme (SHPO), Služba za spremstvo bolnikov (SSB), Centralna kurirska in gospodinjska služba (CKGS), Služba za splošne informacije (SSI), Služba za oskrbo s perilom (SOP), Upravljanje in vodenje (UV).

Za nemoteno delovanje UKCL je potrebno učinkovito delovanje vrste podpornih služb, med katere sodijo Oskrbovalne službe. Poslanstvo Oskrbovalnih služb je zagotavljanje kakovostnih storitev s hitrim odzivanjem na potrebe uporabnikov storitev in z uravnoteženim poslovanjem slediti potrebam zdravstvene dejavnosti. Da bi dosegli celovito kakovost zdravstvene oskrbe, je organizirana tako, da spodbuja povezovanje in sodelovanje med različnimi partnerji, različnimi ravnmi in skupinami ter je smotrna za bolnike, zdravnike, zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce. Sodeluje pri izobraževanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev, pri oblikovanju strokovnih kriterijev za potrebe nabave, predvsem pa se intenzivno vključuje v aktivnosti bolnišnične higiene in preprečevanje bolnišničnih okužb.

VIZITKA VIZITKA
OSKRBOVALNE SLUŽBE
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana

T: (01) 522 27 31

glavna_stavba_ukc.jpg
Glavna stavba UKC Ljubljana

VODJA (PO POOBLASTILU)

Tatjana Gjergek, dipl.m.s.
T: 01/522 27 31
 

Nives Čož Jug, vodja službe za administracijo
T: 01/522 21 77
 

Joži Grden, finančno računovodski delavec
T: 01/522 21 77