Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

 

KO za nefrologijo

 

Klinični oddelek za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Paliativna oskrba otrok

 

KJE SE NAHAJAMO?

Večina oddelkov se nahaja v novi stavbi Pediatrične klinike (Bohoričeva 20), le Služba za specialno laboratorijsko dejavnost se nahaja v stari stavbi Pediatrične klinike (Vrazov trg 2) in Ambulanta za avtizem otrok v prostorih bivše Mestne otroške bolnišnice na Ulici stare pravde 4.

Redke bolezni

V Priporočilu o evropskem ukrepanju na področju redkih bolezni, ki ga je izdal Svet Evropske unije, so pozvali vse države članice EU k usmerjeni in organizirani obravnavi redkih bolezni.

redke-bolezni-pop.jpg

Ena od oblik pomoči bolnikom so informacijske kontaktne točke in linije pomoči, ki v državah EU poskušajo bolnikom, pa tudi medicinskemu osebju, družinam in drugim deležnikom pomagati z usmerjenimi informacijami na področju redkih bolezni. V Pediatrični kliniki zagotavljamo možnost telefonskega ali elektronskega stika s koordinatorjem za redke bolezni. Ustanovitev Nacionalne kontaktne točke za redke bolezni je podprlo Ministrstvo za zdravje.

Informacije in vprašanja lahko posredujete na telefonsko številko E: 080 88 45, vsak delovni dan od 11.00 do 15.00, ali po elektronski pošti redke.bolezni@kclj.si.

Kako se naročite, kako na obisk?

Zaradi izrazito povečanega števila okužb dihal so obiski na Pediatrični kliniki omejeni na eno zdravo odraslo osebo oz. enega spremljevalca pri hospitaliziranem otroku.

Prav tako vas prosimo, da otroka na specialistični pregled pripelje in spremlja ena zdrava odrasla oseba, razen v izjemnih primerih, ko tega otrokovo stanje ne dopušča.

V sprejemni ambulanti in čakalnici je zaradi preprečevanja prenosov okužb dihal priporočeno ves čas nositi masko, ki jo lahko dobite pri informatorju na vhodu v PeK ali v ambulantah.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje,
Vodstvo Pediatrične klinike, 19. januar 2024

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih. Za obiskovalce smo pripravili zloženko s koristnimi napotki.

V bolnišnici delujeta Bolnišnična šola Ledina in bolnišnični oddelek vrtca Vodmat. Bolnišnična šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke in mladostnike (osnovna in srednja šola) na Pediatrični kliniki in na ostalih otroških oddelkih UKCL. Za podrobnejše informacije o Bolnišnični šoli sledite spodnji povezavi: Bolnišnična šola.

Samoplačniške storitve

Pediatrična klinika izvaja diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Posamezni oddelki izvajajo tudi samoplačniške storitve po predhodnem dogovoru, če to omogočajo kadrovske in prostorske zmogljivosti. Samoplačniških storitev NE izvajamo za osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji.

E: uprava.pk@kclj.si

VIZITKA VIZITKA
STROKOVNI DIREKTOR
Marko
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
T: 01 522 92 24
Fax: 01 522 93 57
 
POSLOVNI DIREKTOR
Teodor
Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
 
GL. MED. SESTRA
Anita
mag. Anita Štih, viš.med.ses., univ.dipl.org
T: (01) 522 3700
Fax: (01) 522 93 57