Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

 

KO za nefrologijo

 

Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je osrednja ustanova v Republiki Sloveniji za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti

Pediatrično kliniko sestavlja: 

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo je del Kirurške klinike. Za podrobnejše informacije o oddelku sledite spodnji povezavi.
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo >>

Opomba: V bolnišnici delujeta Bolnišnična šola Ledina in bolnišnični oddelek vrtca Vodmat. Bolnišnična šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke in mladostnike (osnovna in srednja šola) na Pediatrični kliniki in na ostalih otroških oddelkih UKCL. Za podrobnejše informacije o Bolnišnični šoli sledite spodnji povezavi: Bolnišnična šola.

Kako se naročite, kako na obisk?

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih. Za obiskovalce smo pripravili zloženko s koristnimi napotki.

KJE SE NAHAJAMO?

Večina oddelkov se nahaja v novi stavbi Pediatrične klinike (Bohoričeva 20), le Služba za specialno laboratorijsko dejavnost se nahaja v stari stavbi Pediatrične klinike (Vrazov trg 2) in Ambulanta za avtizem otrok v prostorih bivše Mestne otroške bolnišnice na Ulici stare pravde 4.

Samoplačniške storitve

Pediatrična klinika izvaja diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Posamezni oddelki izvajajo tudi samoplačniške storitve po predhodnem dogovoru, če to omogočajo kadrovske in prostorske zmogljivosti. Samoplačniških storitev NE izvajamo za osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji.

E: uprava.pk@kclj.si

VIZITKA VIZITKA
PEDIATRIČNA KLINIKA
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

STROKOVNA DIREKTORICA
Anamarija
doc. dr. Anamarija Meglič, dr. med.
T: (01) 522 92 20
Fax: (01) 522 93 57
 
POSLOVNA DIREKTORICA
Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc.
T: (01) 522 92 50
Fax: (01) 522 25 17
 
GL. MED. SESTRA
Marinka
Marinka Purkart, dipl.m.s.
T: (01) 522 92 28
Fax: (01) 522 93 57
 
OBVESTILA OBVESTILA
BV_CerfOznake_EN15224_B