Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

Služba za kardiologijo

 

Služba za pljučne bolezni

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

 

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove

 

KO za nefrologijo

 

Klinični oddelek za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

 

KO za neonatologijo

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

 

Služba za otroško psihiatrijo

 

Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano

 

Služba za radiologijo

 

Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko

 

KO za intenzivno terapijo otrok

 

Paliativna oskrba otrok

 

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je osrednja ustanova v Republiki Sloveniji za diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Obravnava otrok v specialističnih ambulantah poteka nemoteno navkljub koronavirusni bolezni

Na Pediatrični kliniki obravnava otrok v specialističnih ambulantah poteka nemoteno, v skladu z epidemiološkimi ukrepi. Vstop na kliniko je omogočen otroku in enemu spremljevalcu, največ 10 minut pred naročenim terminom.

Otrokom, ki prihajajo na ambulantni pregled in spremljevalcem, ki v zadnjih 14 dneh niso zaznali nobenega od znakov bolezni COVID-19 (povišana telesna temperatura nad 37,5, kašelj, nahod, boleče grlo, glavobol, bruhanje/driska), v zadnjih 14 dneh niso bili v tesnem stiku z okuženo osebo in nimajo odrejene karantene, je omogočen vstop na kliniko tudi brez pogoja PCT.

Vsem otrokom in spremljevalcem, ki prihajajo v bolnišnico na sprejem (bodo sprejeti na oddelek, za več ur ali dni), in nimajo izraženih simptomov in/ali znakov, okužbe s SARS-CoV-2, pred odhodom na oddelek opravimo hitro antigensko testiranje. Obstaja nekaj izjem, ki so navedene v posodobljenih navodilih, ki jih lahko preberete na tej spletni strani.

Ustrezno zdravstveno obravnavo in pomoč otrokom lahko zagotovimo le, če imamo vse potrebne podatke. Zato vas prosimo, da nam pri tem pomagete v svojo korist ter v korist svojega in drugih otrok.

PRIHOD OTROK IN STARŠEV NA PEDIATRIČNO KLINIKO

Na Pediatrični kliniki med pandemijo novega koronavirusa bolnim otrokom zagotavljamo varno obravnavo, pri čemer sta nujna sodelovanje in pomoč staršev. Že ob vstopu zdravstveni delavci pri vseh otrocih in starših izvajajo preverjanje zdravstvenega stanja, da bi prepoznali možne bolnike z okužbo z novim koronavirusom, pri katerih so potrebni posebni previdnostni ukrepi. Ob tem, glede na nekatere slabe izkušnje iz zadnjega obdobja, vse starše in skrbnike prosimo, da pri pregledu ob vstopu navedejo resnične podatke o svojem in otrokovem zdravstvenem stanju. Navajanje neresničnih podatkov je namreč kaznivo dejanje, ki ogroža tako bolne otroke kot druge obiskovalce in zaposlene v bolnišnici.

Vsem otrokom in spremljevalcem, ki prihajajo v bolnišnico na sprejem, in nimajo izraženih simptomov in/ali znakov, okužbe s SARS-CoV-2, pred odhodom na oddelek opravimo hitro antigensko testiranje, razen v primeru izjem, ki so navedene v posodobljenih navodilih, ki jih lahko preberete na tej spletni strani.

Testiranje poteka na prostem za Pediatrično kliniko. Zdravstveno osebje na vhodu v Pediatrično kliniko vam bo vročilo dokumentacijo, ki jo potrebujete za testiranje in vas ustrezno usmerilo. Rezultat hitrega antigenskega testiranja prejmete v 20 minutah, po prejemu izvida boste v primeru negativnega testa z otrokom odšli na sprejemni pult (v etaži P2). V primeru pozitivnega rezultata antigenskega testa bomo za potrditev odvzeli PCR test, od katerega bo odvisna nadaljnja obravnava.
Zaradi zagotavljanja varne obravnave in omejitve možnost vnosa okužb, otroka, ki prihaja na obravnavo v specialistično ambulanto ali na diagnostiko, lahko spremlja ena zdrava oseba. Obiski so možni le na kliničnem oddelku intenzivne terapije otrok, in pri otrocih brez hospitaliziranega spremljevalca.

Ustrezno zdravstveno obravnavo in pomoč otrokom lahko zagotovimo le, če imamo vse potrebne podatke.

Vodstvo Pediatrične klinike

Vključevanje kronično bolnih otrok v proces vzgoje in izobraževanja ob začetku šolskega leta 2021/22

Ob začetku šolskega leta je na mestu vprašanje, ali je varno, da se v proces izobraževanja vrnejo vsi otroci, ali pa obstajajo skupine otrok, ki so posebej ogrožene v primeru okužbe s SARS-CoV-2 virusom in za katere bi bilo smiselno, da zaradi zdravstvenih razlogov zaenkrat ne bi nadaljevali izobraževanja na klasičen način.

Enotnega odgovora na to vprašanje na Pediatrični kliniki nimamo, kajti izjemno težko je posplošiti odgovor glede na izrazito specifične skupine kronično bolnih otrok po posameznih področjih subspecialne pediatrije.  Vsekakor je otrok, ki je imel opravljeno uspešno presaditev parenhimskega organa pred mesecem dni in ima večtirno imunosupresivno terapijo, bolj občutljiv za virusno okužbo, kot pa otrok z juvenilnim idiopatskim artritisom v remisiji vnetja ob redni terapiji z biološkimi zdravili. Glede na objave v strokovni literature pa postaja vse bolj jasno, da so prav otroci na srečo tisti, vključno s kronično bolnimi otroci, kjer bolezen COVID-19 poteka v blagi obliki. V presečni raziskavi, kjer so pregledali medicinsko pediatrično literaturo in vključili 45 relevantnih raziskav, so zaključili, da je možnost, da bi otrok s pomembno kronično boleznijo utrpel pomembne posledice zaradi COVID-19 bolezni, izjemno majhna. Vsekakor pa so bile skupine otrok, ki so bolj ogrožene, že opredeljene pri svetovanju glede letnega cepljenja proti virusu gripe. Torej so tisti otroci, za katere je osebni pediater še posebej priporočil, da naj se vsako leto cepijo proti virusu gripe, nekoliko bolj ogroženi tudi v primeru drugih virusnih obolenj kot je COVID-19. Vsi ti otroci naj nosijo maske v šolah, držijo ustrezno razdaljo in naj se res natančno držijo predpisov, ki so veljavi pri izobraževalnem procesu v času pandemije.

Otrokom nikakor ne smemo kratiti pravice do vzgoje in izobraževanja po nepotrebnem, zato je potrebno ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji dobro premisliti, komu bomo omejili dostop do ponovnega vključevanja v vzgojno-izobraževalne procese. Ni smiselno, da vsem otrokom z določeno diagnozo prepovemo izobraževanje, kajti tudi otroci znotraj posamezne bolezni so v različnih fazah zdravljenja, se različno odzovejo na zdravljenje, skratka je njihova imunost različno okvarjena.  S tem, kakšno bolezen ima otrok in kakšen je njen potek, sta najbolj seznanjena osebni pediater in lečeči pediater subspecialist.

Zato je najbolj smiselno, da kronično bolni otroci s potencialno večjim tveganjem za težji potek COVID-19, pred vstopom v šolo opravijo individualno oceno tveganja. Oceno opravi izbrani pediater po posvetu z lečečim subspecialistom in družino. Potrdilo o tem, da lahko ostane doma pa izda osebni pediater. Vsekakor pa bo otrok, ki so posebej ogroženi, in jim bo zato izdano ustrezno potrdilo, da ne bodo šli v šolo, zelo majhno.

Subspecialisti po posameznih področjih smo sestavili seznam kroničnih bolezni, pri katerih je smiselno, glede na podatke iz literature, individualno presojati ali je za otroka varno, da vstopi v šolo. Priporočamo, da se pediatri preden podpišete potrdilo, da otrok ostane doma, posvetujete z lečečim subspecialistom pediatrom.
 

Seznam bolezni, zaradi katerih obolele otroke okužba z virusom SARS-CoV-2 močneje prizadeva 

1. Področje nevrologije: 
• Otroci, ki zaradi nevrološke bolezni (npr. epilepsija, ADEM, itd.) prejemajo visoke odmerke steroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni
• Otroci, ki zaradi nevrološke bolezni (npr. multipla skleroza, itd.) prejemajo imunomodulatorno terapijo
 
2. Področje gastroenterologije in hepatologije:
•    Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki sistemskih kortikosteroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni, ne pa tisti, ki prejemajo lokalno delujoče kortikosteroide (npr. Budezonid)
•    Otroci in mladostniki, ki prejemajo večtirno imunosupresivno zdravljenje (pri čemer aminosalicilati ne štejejo)
•    Otroci in mladostniki, ki prejemajo hkrati biološko zdravilo in imunosupresivno zdravljenje
•    Otroci in mladostniki po presaditvi jeter, če je minilo od presaditve jeter manj kot leto dni, ali potrebujejo intenzivnejšo imunosupresivno terapijo kot je monoterapija z takrolimusom 

3. Področje nefrologije:
•    KLB GR IV in več
•    Bolniki na hemodializi
•    Bolniki na peritonealni dializi
•    Transplantirani bolniki
•    Bolniki z nefrotskim/nefritičnim sindromom, ki so zdravljeni s kortikosteroidi ali drugimi imunosupresivi
•    Bolniki z nefrotskim sindromov/nefritičnim sindromom, ki ni odziven na terapijo, tudi če niso na imunosupresivni terapiji
•    Bolniki s HUS na vzdrževalnem zdravljenju z eculizumabom
•    Bolniki, ki imajo zaradi zdravljenja z Rituximabom zavoro CD19 celic

4. Področje pulmologije:
•    Bolniki s težko astmo (na redni terapiji s sistemskimi glukokortikoidi ali biološkimi zdravili)
•    Bolniki, ki so življenjsko odvisni od zdravljenja s kisikom na domu
•    Bolniki, ki so življenjsko odvisni od umetne ventilacije na domu
•    Bolniki, ki prejemajo redno imunosupresivno terapijo

5. Področje revmatologije/imunologije:
•    Bolniki s težko primarno imunsko pomanjkljivostjo, posebej, če imajo prizadetost s strani dihal
•    Otroci in mladostniki, ki prejemajo terapijo z visokimi odmerki kortikosteroidov (odmerek višji od 0.5 mg na kg TT/dan) več kot 14 dni
•    Otroci, ki prejemajo visoke odmerke konvencionalnih imunosupresijskih zdravil (npr. MMF, ciklofosfamid, takrolimus), večtirno imunosupresijsko zdravljenje ali kombinacijo imunosupresijske in biološke terapije
•    Otroci in mladostniki, ki prejemajo biološko terapijo usmerjeno proti T ali B celicam (npr. abatacept, rituximab), ali biološko terapijo usmerjeno proti delovanju komplementa (npr. ekulizumab)
•    Otroci in mladostniki po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo imunosupresijsko terapijo in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresijske terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni
 
6. Področje hemato-onkologije: 
• Otroci/mladostniki z maligno boleznijo na intenzivnem kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju in manj kot štiri do šest mesecev po intenzivnem kemoterapevtskem zdravljenju
• Otroci/mladostniki z nemaligno neoplazmo (npr. LGG...) na intenzivnem kemoterapevtskem zdravljenju / obsevalnem zdravljenju ali manj kot štiri do šest mesecev po intenzivnem kemoterapevtskem zdravljenju
• Otroci/mladostniki po tranplantaciji krvotvornih matičnih celic, ki prejemajo intenzivno imunosupresivno terapijo, tudi če je od transplantacije minilo več kot leto dni in otroci po transplantaciji krvotvornih matičnih celic brez imunosupresivne terapije pri katerih je od transplantacije manj kot leto dni
• Otroci/mladostniki, ki zaradi hematoloških obolenj prejemajo visoke odmerke kortikosteroidne terapije ali drugo diferentno imunosupresivno terapijo
•  Otroci/mladostniki, ki prejemajo nekatera biološka oz tarčna zdravila
•  Otroci/mladostniki, ki imajo težko okvaro organov oz organskih sistemov iz naslova osnovne bolezni ali posledic zdravljenja v obsegu, ki ga opredeljujejo druga subspecialna področja (nefropatija, kardiomiopatija, okvara pljuč, osrednjega živčevja...)
•  Izjemoma otroci/mladostniki z drugimi hematološkimi stanji ali zdravljenjem, ki ga odredi pediater hematoonkolog

6. Področje endokrinologije, diabetes in bolezni presnove:
•    Otrok s hipokorticizmom
•    Otroci s težkimi prirojenimi boleznimi presnove
•    Otroci s kompleksnimi genetskimi sindromi, ki vključujejo tudi težko imunsko pomanjkljivost
 
7. Področje kardiologije:
•    Enojni prekat (HLHS, trikuspidalna atrezija, dvojni vtok v levi prekat)
•    Pljučna hipertenzija
•    Nepopravljene prirojene kompleksne srčne napake
•    Stanje po transplantaciji srca
•    Simptomatsko srčno popuščanje
•    Simptomatske hude napake srčnih zaklopk
•    Stanje po operaciji srčnih zaklopk (do 3 mesece od operacije)
 
Sorojenci in starši otrok z večjim tveganjem, vključno z otroki, ki bodo prejeli potrdilo, lahko gredo lahko v šolo oz. službo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe.
 
Vsekakor pa bomo na Pediatrični kliniki še naprej zelo aktivno spremljali strokovno literaturo o SARS-CoV-2 virusu in epidemiološko stanje v Sloveniji in bomo ustrezno temu prilagajali naša stališča glede obravnave otrok s kroničnimi boleznimi.  

Mnenje smo v imenu specialistov Pediatrične kliniki pripravili:
izr. prof. dr. Matjaž Homan, dr. med,
prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
strokovni direktor Pediatrične klinike

Ukrepi Covid-19

  1. TESTIRANJE NA PRISOTNOST SARS-COV-2 OB SPREJEMU OTROK V UKCL IN MED HOSPITALIZACIJO (PDF)
  2. Priporočila Pediatrične klinike za obnašanje bolnikov z okrnjeno imunostjo ter kroničnimi in onkološkimi boleznimi v času pandemije COVID-19 (PDF)
  3. Navodila glede obravnave kronično bolnih otrok (PDF)
  4. Najpogostejša vprašanja staršev otrok s kroničnimi boleznimi in COVID-19 (PDF)
  5. Pogovor z otroki o COVID-19 (PDF)
  6. Mnenje o vključevanju kronično bolnih otrok v izobraževanje - za pediatre na primarnem in sekundarnem nivoju (PDF)
  7. Mnenje o vključevanju kronično bolnih otrok v vzgojo in izbraževanje (PDF)

KJE SE NAHAJAMO?

Večina oddelkov se nahaja v novi stavbi Pediatrične klinike (Bohoričeva 20), le Služba za specialno laboratorijsko dejavnost se nahaja v stari stavbi Pediatrične klinike (Vrazov trg 2) in Ambulanta za avtizem otrok v prostorih bivše Mestne otroške bolnišnice na Ulici stare pravde 4.

Redke bolezni

V Priporočilu o evropskem ukrepanju na področju redkih bolezni, ki ga je izdal Svet Evropske unije, so pozvali vse države članice EU k usmerjeni in organizirani obravnavi redkih bolezni.

redke-bolezni-pop.jpg

Ena od oblik pomoči bolnikom so informacijske kontaktne točke in linije pomoči, ki v državah EU poskušajo bolnikom, pa tudi medicinskemu osebju, družinam in drugim deležnikom pomagati z usmerjenimi informacijami na področju redkih bolezni. V Pediatrični kliniki zagotavljamo možnost telefonskega ali elektronskega stika s koordinatorjem za redke bolezni. Ustanovitev Nacionalne kontaktne točke za redke bolezni je podprlo Ministrstvo za zdravje.

Informacije in vprašanja lahko posredujete na telefonsko številko E: 080 88 45, vsak delovni dan od 11.00 do 15.00, ali po elektronski pošti redke.bolezni@kclj.si.

Kako se naročite, kako na obisk?

Način naročanja je za vsak klinični oddelek ali službo nekoliko drugačen, zato si o naročanju v ustreznem kliničnem oddelku preberite na podstraneh. Podobno velja za čase in navodila pri obiskovanju vaših bližnjih. Za obiskovalce smo pripravili zloženko s koristnimi napotki.

V bolnišnici delujeta Bolnišnična šola Ledina in bolnišnični oddelek vrtca Vodmat. Bolnišnična šola izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti za otroke in mladostnike (osnovna in srednja šola) na Pediatrični kliniki in na ostalih otroških oddelkih UKCL. Za podrobnejše informacije o Bolnišnični šoli sledite spodnji povezavi: Bolnišnična šola.

Samoplačniške storitve

Pediatrična klinika izvaja diagnostiko in zdravljenje otrok in mladostnikov od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti.

Posamezni oddelki izvajajo tudi samoplačniške storitve po predhodnem dogovoru, če to omogočajo kadrovske in prostorske zmogljivosti. Samoplačniških storitev NE izvajamo za osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Republiki Sloveniji.

E: uprava.pk@kclj.si

VIZITKA VIZITKA
STROKOVNI DIREKTOR
Marko
doc. dr. Marko Pokorn, dr. med.
T: 01 522 92 24
Fax: 01 522 93 57
 
POSLOVNI DIREKTOR
Teodor
Teodor Žepič, univ. dipl. pol.
 
GL. MED. SESTRA
Marinka
Marinka Purkart, dipl.m.s.
T: (01) 522 8644
Fax: (01) 522 93 57