Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko

• Naročanje in obiski

• O nas

 

O Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko (Pediatrija)

Organizacijske enote na KOGHN:KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko je sodobni terciarni center za obravnavo bolezni prebavil, jeter in težav pri hranjenju pri otrocih in mladostnikih. Edini v Sloveniji pokrivamo celotno patologijo prebavil pri otrocih in mladostnikih.

Naš oddelek sestavljajo naslednje enote:

  • Bolnišnični oddelek
  • Subspecialistična ambulanta
  • Endoskopije in funkcionalna diagnostika
  • Center za nutricionistiko
  • RC za vodenje otrok pred in po transplantaciji jeter
  • Psihološka ambulanta

V ambulanti za bolezni prebavil izvajamo specialistične ambulantne preglede otrok z boleznimi prebavil, jeter in težav pri hranjenju. V funkcionalni diagnostiki izvajamo preiskave prebavil kot so pH-metrija, bilimetrija, impedanca, anorektalna manometrija in obremenitvene teste: dihalni test za obremenitev z laktozo in fruktozo ter krvni test obremenitev z laktozo. V Enoti za endoskopije izvajamo gastroskopije, kolonoskopije, aspiracijske biopsije in vstavljanje perkutane endoskopske gastrostome. Dejavnost opravljamo ambulanto in za potrebe bolnišnice. V Centru za vodenje otrok pred in po transplantaciji jeter pripravljamo otroke na presaditev jeter, skrbimo za uvrščanje bolnikov na čakalno listo za transplantacijo jeter in vodimo bolnike po transplantaciji.

Izvajamo tudi endoskopske interventne posege (ustavljanje krvavitev iz prebavil, odstranitev tujkov iz prebavil itd.).

Poleg klinične obravnave bolnikov naše delo obsega tudi raziskovalno, zdravstveno vzgojno in pedagoško dejavnost. Smo edina ustanova v Sloveniji, ki pokriva celotno patologijo prebavil pri otrocih in mladostnikih na terciarnem nivoju.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA GASTROENTEROLOGIJO, HEPATOLOGIJO IN NUTRICIONISTIKO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 37 00

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
prof. dr. Rok Orel, dr. med.
T: (01) 522 93 55
Fax: (01) 522 40 34
 
GL. MED. SESTRA
Erika Šmid, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 95
Fax: (01) 522 40 34