Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

KO za neonatologijo

• Naročanje in obiski

• O nas

 

O Kliničnem oddelku za neonatologijo

KO za neonatologijo je republiški referenčni oddelek za intenzivno diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnih novorojenčkov. Opravljamo transport bolnih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic. Izvajamo diagnostiko in zdravljenje različnih bolezenskih stanj pri novorojenčkih in razvijamo različna neonatalna subspecialna področja.

Bolniški oddelek je opremljen s 14 inkubatorji, ogrevanimi in navadnimi ležišči s sodobno medicinsko opremo za intenzivno obravnavo novorojenčkov. Otroci so oskrbovani po principih celostne individualizirane razvojne obravnave. Z njimi so hospitalizirane matere, ki so vključene v obravnavo svojih otrok in se pod vodstvom strokovnjakov priučijo postopkov nege otroka.

Bolnišnični oddelek: Neonatalni oddelek za intenzivno obravnavo bolnih novorojenčkov in nedonošenčkov je terciarni in sekundarni republiški referenčni oddelek za paciente iz vse Slovenije in od drugod. V zadnjih letih povprečno obravnavamo 630 otrok letno. 24 ur na dan vse dni v tednu je za bolne, življenjsko neogrožene novorojence iz področnih porodnišnic zagotovljen prevoz s transportnim inkubatorjem v spremstvu diplomirane medicinske sestre.

Diagnostične obravnave: Opredelitev bolezenskih stanj novorojenčkov (donošenih, zahiranih, nedonošenih) na vseh organskih sistemih: osrednje in periferno živčevje, pljuča, srce in obtočila, prebavila, sečila, koža, krvni organi; zlatenica; okužbe; imunske pomanjkljivosti, dismorfološka obravnava; diagnostika presnovnih motenj; motnje prehranjevanja novorojenčkov; opredelitev vedenjskih vzorcev novorojenčkov.

Funkcionalna diagnostika: UZ in Doplerska preiskava osrednjega živčevja, UZ kvantitativno merjenje mineralne kostne gostote, UZ kolkov, aEEG, NIRS, merjenje sestave telesa.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA NEONATOLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 74

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNICA
prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med.
T: (01) 522 86 51
 
GL. MED. SESTRA
Petra Požar, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 96