Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

KO za otroško hematologijo in onkologijo

• Naročanje in obiski

 

Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo

KO za otroško hematologijo in onkologijo je edini center  v državi, kjer izvajamo diagnostiko in zdravljenje onkoloških bolezni pri otrocih in mladostnikih do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma do zaključka srednje šole. Hkrati je edini center v državi, kjer se izvajajo zahtevnejši diagnostični in terapevtski postopki pri otrocih in mladostnikih z nemalignimi krvnimi boleznimi in motnjami strjevanja krvi. Na kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo izvajamo tudi zahtevne postopke transplantacije perifernih krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga pri bolnikih z rakom, z nekaterimi nemalignimi hematološkimi obolenji, s težkimi oblikami prirojene imunske pomanjkljivosti, ter z nekaterimi vrojenimi motnjami presnove.

Pri delu tesno sodelujemo s specializiranimi laboratoriji na pediatrični kliniki, interni kliniki in onkološkem inštitutu. Na področju obsevalnega zdravljenja tesno sodelujemo z radioterapevti onkološkega inštituta, ki izvajajo obsevalno zdravljenje otrok in mladostnikov z rakom in s protonskim centrom v Italiji. Na oddelku uvajamo nove zahtevne metode zdravljenja, kot je zdravljenje z mezenhimskimi in CAR-T celicami. Smo člani Evropske referenčne mreže za otroško onkologijo (ERN PAEDCAN).

Na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo bolnike aktivno vključujemo v mednarodne klinične študije in registre, ki jih vodijo delovne skupine delujoče v okviru mednarodnih združenj na področju otroške onkologije, kot sta SIOP in BFM. Nekatere izmed teh študij vodimo. Aktivno se vključujemo tudi v študije s področja hemostaze. Osebje kliničnega oddelka objavlja dela v uglednih mednarodnih revijah.  

Uvajamo nove zahtevne metode zdravljenja na področju otroške hematoonkologije, kot je zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi celicami in CAR-T celicami. Bolnikom z motnjami strjevanja omogočamo pristop do novih oblik zdravljenja.

Kako se naročite, kako na obisk?

Za naročanje na našem kliničnem oddelku lahko uporabite več načinov, vsi so predstavljeni na strani Naročanje in obiski.

Ob prihodu na kliniko 10 minut pred uro, ob kateri ste naročeni, potrdite svoj prihod na zdravkomatu, ki se nahaja v spodnjem pritličju (P2) desno ob sprejemnem pultu. Tja pridete po stopnicah navzdol ali z dvigalom na desni strani avle. Kartico zdravstvenega zavarovanja vstavite v označeno režo na zdravkomatu. Vse potrebne informacije se bodo izpisale na zaslonu.

Kje se nahajamo?

KO za otroško hematologijo in onkologijo se nahaja v tretjem nadstropju nove stavbe Pediatrične klinike na Bohoričevi 20 v Ljubljani.

Kako do nas?

Glavni vhod v Pediatrično kliniko je z Bohoričeve ulice, na vogalu Bohoričeve in Korytkove.

Od železniške postaje je oddaljena približno 15 minut hoje.

Pediatrična klinika UKC Ljubljana nima na voljo parkirnih mest za bolnike. Predlagamo parkiranje v parkirni hiši tik ob Pediatrični kliniki (PH MEKSIKO) ali v parkirni hiši na vogalu Zaloške in Njegoševe ulice (PH ŠENTPETER).

Najbližje postajališče mestnega potniškega prometa je postaja Poliklinika, kjer ustavljajo avtobusi proge 9 (Štepanjsko naselje – Trnovo) in 25 (Medvode – Zadobrova). Na postajališču Kliničnega centra pa poleg tega še avtobusi prog 11 (Ježica – Zalog), 20 (Nove Stožice – Fužine), 2 (Nove Jarše – Zelena Jama).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO HEMATOLOGIJO IN ONKOLOGIJO
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 15

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
doc. dr. Lidija Kitanovski, dr. med.
T: (01) 522 86 53
 
GL. MED. SESTRA
Marjanca Rožič, dipl.m.s.
T: (01) 522 87 98