Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

• Naročanje in obiski

• Ukrepi COVID-19

• Navodila

• Zgodovina

 

Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo zdravi otroke z nevrološkimi težavami.

Poleg hospitalnega dela in ambulantnega dela v okviru našega oddelka delujejo na nivoju specialistične ambulante tudi številne specializirane ambulante: ambulanta za epilepsijo, ambulanta za otroke z motnjami spanja, ki trenutno ne deluje,  ambulanta za razvojno nevrologijo z registrom, ambulanta za obravnavo bolnikov z vsadkom vagusnega spodbujevalca. 

Pod našim okriljem delujejo tudi EEG in SEG laboratorij, laboratorij za videotelemetrijo, enota za razvojno psihologijo in nevropsihologijo ter republiški center za epilepsijo otrok in mladostnikov.Na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike informacij o zdravstvenem stanju vašega otroka in opravljenih preiskavah / izvidih po telefonu in elektronski pošti NE dajemo iz varnostnih razlogov in zaradi zakonodaje o varovanju osebnih podatkov.
 
Če ima vaš otrok težave, se obrnite na lečečega pediatra, ki ga bo po svoji strokovni presoji ustrezno obravnaval.

V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.


Kako se naročite, kako na obisk?

Za naročanje na našem kliničnem oddelku lahko uporabite več načinov, vsi so predstavljeni na strani Naročanje in obiski.

Ob prihodu na kliniko 10 minut pred uro, ob kateri ste naročeni, potrdite svoj prihod na zdravkomatu, ki se nahaja v spodnjem pritličju (P2) desno ob sprejemnem pultu. Tja pridete po stopnicah navzdol ali z dvigalom na desni strani avle. Kartico zdravstvenega zavarovanja vstavite v označeno režo na zdravkomatu. Vse potrebne informacije se bodo izpisale na zaslonu.

Kje se nahajamo?

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo se nahaja v novi stavbi Pediatrične klinike na Bohoričevi 20 v Ljubljani.

Kako do nas?

Glavni vhod v Pediatrično kliniko je z Bohoričeve ulice, na vogalu Bohoričeve in Korytkove.

Od železniške postaje je oddaljena približno 15 minut hoje.

Pediatrična klinika UKC Ljubljana nima na voljo parkirnih mest za bolnike. Predlagamo parkiranje v parkirni hiši tik ob Pediatrični kliniki (PH MEKSIKO) ali v parkirni hiši na vogalu Zaloške in Njegoševe ulice (PH ŠENTPETER).

Najbližje postajališče mestnega potniškega prometa je postaja Poliklinika, kjer ustavljajo avtobusi proge 9 (Štepanjsko naselje – Trnovo) in 25 (Medvode – Zadobrova). Na postajališču Kliničnega centra pa poleg tega še avtobusi prog 11 (Ježica – Zalog), 20 (Nove Stožice – Fužine), 2 (Nove Jarše – Zelena Jama).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.
 

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO NEVROLOGIJO

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK

izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med.,
 
GL. MED. SESTRA

Judita Kolenc, viš.med.ses., univ.dipl.org.
Fax: (01) 500 40 70