Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

• Naročanje in obiski

• Ukrepi COVID-19

• Navodila

• Zgodovina

 

KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo

Naročanje in obiski

Tu lahko najdete podatke, ki jih boste potrebovali, ko k nam pridete na pregled, na poseg ali pa obiskujete svoje bližnje:

  • kontaktne podatke,
  • podatke o naročanju in obiskih.
BOLNIŠKI ODDELKI
 
Bolniški oddelki Naročanje in obiski

Pred obiskom svojih bližnjih vas prosimo, da si preberete pravila in nasvete za obiskovalce.

 
 
SPECIALISTIČNE AMBULANTE
 
Otroška nevrološka ambulanta Naročanje

Specialistična ambulanta otroške nevrologije na terciarni ravni, kjer delajo specialisti in specialistke otroške nevrologije in obravnavajo vsa področja otroške, mladostniške in razvojne nevrologije.

 
Funkcionalna diagnostika Naročanje

Izvajanje nevrofizioloških preiskav: EEG, SEG, EMG.

 
Psihološka ambulanta Naročanje

Klinični psihologi v okviru Psihološke ambulante KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo obravnavajo otroke in mladostnike z razvojnimi motnjami in nevrološkimi boleznimi, ki imajo pridružene duševne motnje. Klinično psihološka obravnava obsega podrobno klinično psihološko oceno za opredelitev otrokovih težav in potreb ter psihološko svetovalno in terapevtsko obravnavo.

 
Ambulanta za nevrofizioterapijo Naročanje

Nevrofizioterapevt obravnava otroke in mladostnike z motnjami v gibalnem razvoju in nevrološkimi stanji. Obravnava poteka individualno po principu celostnega pristopa.

 
Ambulanta za delovno terapijo Naročanje

Delovni terapevt obravnava otroke in mladostnike z motnjami v razvoju. Strokovna pomoč pri izvajanju vseh dnevnih aktivnosti (sesanje, hranjenje, pitje, oblačenje, igranje……), ob tem presodi kaj zmore otrok, kaj je potrebno naučiti starše ali otrok potrebuje kakšen pripomoček oziroma prilagoditev. Obravnava poteka individualno po principu celostnega pristopa, da otroci in mladostnik kljub primanjkljajem in omejitvam postanejo čim bolj samostojni in zadovoljni pri opravljanju osnovnih dnevnih aktivnosti.

 
 

Pomembne informacije

Svetujemo vam, da si pred obiskom naše enote preberete pravice in dolžnosti pacientov  ter nekaj informacij za paciente, ki pridejo k nam na pregled ali poseg  oziroma paciente, ki so pri nas hospitalizirani. Preberite tudi Navodila in priporočila za obiskovalce ter stran Otroci v bolnicah UKC Ljubljana.

Če zaradi bolezni otroka ali nepredvidljivega in neodložljivega dogodka ne morete priti na naročeni pregled, nas o tem nemudoma obvestite po telefonu T: 01 522 92 91 oziroma se v treh dneh opravičite in dodelili vam bomo drug termin, saj sicer po nepotrebnem podaljšujete čakalno dobo drugim pacientom.

VIZITKA VIZITKA
KO ZA OTROŠKO, MLADOSTNIŠKO IN RAZVOJNO NEVROLOGIJO

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

PREDSTOJNIK
izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med.,
 
GL. MED. SESTRA
Judita Kolenc, viš.med.ses., univ.dipl.org.
Fax: (01) 500 40 70