Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

Služba za pljučne bolezni

• Naročanje in obiski

• Ukrepi COVID-19

• Informacije za starše

 

Služba za pljučne bolezni (Pediatrija)

V Službi za pljučne bolezni obravnavamo otroke in mladostnike z akutnimi in kroničnimi boleznimi dihal, kot so astma, cistična fibroza, bronhopulmonalna displazija in drugimi prirojenimi okvarami pljuč, intersticIjskimi obolenji. Obravnavamo tudi otroke in mladostnike s tuberkulozo, ki jih namestimo v posebno sobo s podtlakom.

Kako se naročite, kako na obisk?

Za naročanje v naši službi lahko uporabite več načinov, vsi so predstavljeni na strani Naročanje in obiski.

Ob prihodu na kliniko 10 minut pred uro, ob kateri ste naročeni, potrdite svoj prihod na zdravkomatu, ki se nahaja v spodnjem pritličju (P2) desno ob sprejemnem pultu. Tja pridete po stopnicah navzdol ali z dvigalom na desni strani avle. Kartico zdravstvenega zavarovanja vstavite v označeno režo na zdravkomatu. Vse potrebne informacije se bodo izpisale na zaslonu.

Kje se nahajamo?

Služba za pljučne bolezni se nahaja v tretjem nadstropju nove stavbe Pediatrične klinike na Bohoričevi 20 v Ljubljani.

Kako do nas?

Glavni vhod v Pediatrično kliniko je z Bohoričeve ulice, na vogalu Bohoričeve in Korytkove.

Od železniške postaje je oddaljena približno 15 minut hoje.

Pediatrična klinika UKC Ljubljana nima na voljo parkirnih mest za bolnike. Predlagamo parkiranje v parkirni hiši tik ob Pediatrični kliniki (PH MEKSIKO) ali v parkirni hiši na vogalu Zaloške in Njegoševe ulice (PH ŠENTPETER).

Najbližje postajališče mestnega potniškega prometa je postaja Poliklinika, kjer ustavljajo avtobusi proge 9 (Štepanjsko naselje – Trnovo) in 25 (Medvode – Zadobrova). Na postajališču Kliničnega centra pa poleg tega še avtobusi prog 11 (Ježica – Zalog), 20 (Nove Stožice – Fužine), 2 (Nove Jarše – Zelena Jama).

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

Prvi izsledki anketne raziskave Evropske respiratorne skupnosti o COVID-19 pri otrocih s kroničnimi pljučnimi boleznimi 

V začetku aprila je Evropska respiratorna skupnost (European Respiratory Society – ERS) vsem članom pediatričnega združenja poslalo anketo o številu obolelih otrok s COVID-19 in poteku bolezni pri otrocih s kroničnimi boleznimi dihal. 

Podrobnejši podatki so bili dostopni za 596 otrok mlajših od 16 let s pozitivnim testom na COVID-19. Skoraj tri četrtine okuženih ni imelo kronične bolezni dihal. Dobra osmina je imela astmo, le nekaj odstotkov otrok je imelo cistično fibrozo ali bronhopulmonalno displazijo (Slika 1). 

 

 

Slika 1. Otroci s COVID-19 zajeti v anketo. Večina otrok ni imela kronične bolezni dihal, dobra osmina astmo, le nekaj odstotkov cistično fibrozo ali bronhopulmonalno dipslazijo. 

 

Večina otrok se je lahko zdravila doma. 186 otrok je potrebovalo sprejem v bolnišnico, 38 otrok v enoto intenzivne terapije. Med otroci sprejetimi v bolnišnico, je večina potrebovala dodatek kisika v vdihanem zraku. 10 otrok s kronično boleznijo dihal je potrebovala invazivno ali neinvazivno umetno ventilacijo. 1 otrok, s  pomembno soobolevnostjo, vendar brez kronične bolezni, je zaradi težke akutne prizadetosti pljuč umrl 

Večina otrok z astmo in CF je imelo znake akutne okužbe zgornjih dihal, manjšina znake okužbe spodnjih dihal (pljučnica ali poslabšanje CF). Nobeden od otrok z astmo, CF ali BPD ni umrl. Otroci z drugimi kroničnimi boleznimi so pogosteje zboleli s pljučnico ali poslabšanjem osnovne bolezni. 

Iz ankete sklepajo, da COVID-19 pri otrocih poteka v blagi obliki. COVID-19 pri bolnikih z astmo in CF zajetih v anketi ni povzročil težke oblike bolezni, medtem, ko je bil potek težji pri bolnikih z drugimi pridruženimi stanji. Edini umrli otrok je imel pomembno soobolevnost, ne pa kronične bolezni. 

Služba za pljučne bolezni
Pediatrična klinika UKCL 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI
Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

T: (01) 522 92 92

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Uroš
Uroš Krivec, dr. med.
T: (01) 522 92 88
 
GL. MED. SESTRA
Majda Oštir, dipl. m. s.
T: (01) 522 87 97