Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Pediatrična klinika

 

Služba za pljučne bolezni

• Naročanje in obiski

• Ukrepi COVID-19

• Register cistične fibroze

• Informacije za starše

 

PRIROČNIK ZA OBRAVNAVO OTROK IN MLADOSTNIKOV S CISTIČNO FIBROZO

Prirocnik_2022.pdf

Register bolnikov Evropskega združenja za cistično fibrozo 2020

Izšlo je letno poročilo Registra bolnikov Evropskega združenja za cistično fibrozo 2020.

Primerjava ključnih kazalcev bolezni:

 

Kazalec

Slovenija

Evropski register

Število bolnikov

113

52.246

Delež otroci/odrasli (%)

48,3 / 51,7

46,9 / 53,1

Delež bolnikov z vsaj eno mutacijo F508del (%)

86,9

81

Mediana starost ob postavitvi diagnoze (meseci)

7,2

3,6

Pljučna funkcija (mediani FEV1%pred*)

< 18 let

97,3

92,4

> 18 let

73,2

70

Prehranjenost (mediani ITM*)

< 18 let

-0,25 z

-0,2 z

> 18 let

21,1

21,9

Prisotnost bakterije Pseudomonas aerugionsa (%)

< 18 let

7,7

13,9

> 18 let

51,2

45,4

Delež zdravljenih oseb s CFTR modulatornimi zdravili (ELX/TEZ/IVA) (%)

< 18 let

66,7

15,7

> 18 let

77,8

30,6

 

* FEV1%pred - v odstotkih izražen za starost in spol predviden forsiran ekspiratorni volumen v 1 sekundi, ITM - indeks telesne mase

Celotno poročilo je dostopno na spletnem naslovu:
https://www.ecfs.eu/sites/default/files/ECFSPR_Report_2020_v1.0%20%2807Jun2022%29_website.pdf

Izšel je tudi "Kratek pregled" ključnih podatkov Registra 2020 za obolele in njihove svojce:
https://www.ecfs.eu/sites/default/files/ECFSPR_AtaGlance_2020_FINAL.pdf

Poglavitni podatki za posamezne države so dostopni preko interaktivnega zemljevida spletne strani Registra: https://www.ecfs.eu/ecfspr


V poročilu, objavljenem v juniju 2022, izstopa visok delež oseb s CF, ki v Sloveniji prejema specifično CFTR modulatorno zdravljenje, kar odraža visoko dostopnost zdravil za zdravljenje redkih bolezni v naši državi.

Med predstavljenimi kazalci izstopa visoka mediana starost ob postavitvi diagnoze. Z vzpostavitvijo presejanja novorojencev za CF, si v naslednjih letih obetamo postopno približevanje mediani vrednosti Registra. rednim poročanjem želimo izboljšati ozaveščenost o ključnih podatkih te redke bolezni tako pri obolelih in njihovih družinah, kot tudi v širši družbi.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti za trud in zavzetost vsem, ki se s svojimi aktivnostmi na strokovnih in laičnih področjih zavzemate za izboljšanje kakovosti življenja ljudi s to redko boleznijo, ki je v zadnjih desetletjih iz smrtne bolezni otroštva postala kronična bolezen odraslih.

Vsem želimo še uspešnejše delo v prihodnje,

dr. Uroš Krivec, dr. med
Vodja Službe za pljučne bolezni,
Pediatrična klinika UKC Ljubljana
 

 

 

 

Posodobljeno: 13.09.2022
VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PLJUČNE BOLEZNI

Bohoričeva ul. 20
1000 Ljubljana

E: pulmo.pek@kclj.si

T: (01) 522 92 92

pediatrija.jpg
Pediatrična klinika na Bohoričevi 20

VODJA
Uroš
dr. Uroš Krivec, dr. med.
 
GL. MED. SESTRA
Majda Oštir, dipl. m. s., mag. zn.