Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Reševalna postaja

 

Intervencije

 

Delo reševalca

 

Heliport

 

Reševalna postaja UKC Ljubljana

Začetki reševalne dejavnosti v Ljubljani se pojavljajo že ob samem nastanku Ljubljanske prostovoljne požarne obrambe, ki je bila ustanovljena leta 1870.V sklopu Prostovoljnega gasilnega in reševalnega društva Ljubljana, je začela Reševalna postaja delovati 1. januarja 1903. Dobra organiziranost reševalne službe se je takoj pokazala z uspehi. Vsi člani društva so obiskovali pouk prve pomoči. Reševalci so opravljali svoje delo s pomočjo dveh reševalnih vozov na konjsko vprego. Na intervencijo je vedno odhajala tri članska posadka: hlapec kot kočijaž ter dva reševalca brez zdravstvene izobrazbe. Do leta 1922 so svoje delo opravljali kot prostovoljci.

Stara reševalna postaja

Leta 1922 je bil ustanovljen Mestni gasilski urad, ki je zaposloval prva dva poklicna gasilca. Prostore je imel v Mestnem domu. Dodeljena mu je bila tudi Reševalna postaja. 31. julij 1922 imamo zato za začetek poklicnega delovanja Reševalne postaje Ljubljana. Leta 1924 so kupili prvo reševalno vozilo znamke Steyr. Leta 1928 je bil kupljen drugi reševalni avtomobil in sicer znamke Avstrofiat. Ko so leta 1932 kupili še tretje reševalno vozilo – avtomobil, so dokončno prenehali opravljati reševalno službo s pomočjo konjskih vpreg. Tako je delovala Reševalna postaja do leta 1947, ko se je ločila od gasilske službe in začela samostojno delovati na današnji lokaciji, stari tramvajski remizi na Vodmatu, na Zaloški cesti 25.

Stara_resevalna-5.jpg

 

Do leta 1968 je Reševalna postaja delovala kot samostojna enota. Tega leta pa je postala del Kliničnih bolnic v Ljubljani, današnjega Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Stara_rp.jpg

Danes je Reševalna postaja sodobna reševalna služba. Trenutno zaposluje 110 delavcev različnih profilov (diplomirane zdravstvenike, zdravstvene reševalce in tehnike, avtomehanike, zdravstvene administratorje…). V voznem parku imamo 29 reševalnih vozil: 7 modularnih, 15 kombiniranih, 2 sanitetna, 3 motorje ter vozili servisa in izobraževalnega centra.

Reševalna postaja ima tri organizacijske enote: Reševalno službo, Službo nujne medicinske pomoči in Izobraževalni center. Organizacijska enota Služba nujne medicinske pomoči bo v celoti organizirana, ko bo zaključen proces pridružitve SNMP ZD Ljubljana, katerega dejavnost se bo prenesla pod organizacijo UKC Ljubljana. V reševalni službi je zaposlenih 99 reševalk in reševalcev, ter 9 delavcev v zdravstveni administraciji in na področju vzdrževanja vozil in medicinske opreme. V izobraževalnem centru sta zaposlena 2 sodelavca, v delo te enote pa se vključuje več kot 50 inštruktorjev, gasilcev, reševalcev in zdravnikov iz cele Slovenije.

Skupinska.jpg

Reševalna služba deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu in pokriva Mestno občino Ljubljana ter 14 sosednjih občin na skupni površini 1470 km2. Na tem področju prebiva in dela ob konicah tudi do 450.000 ljudi. V letu 2018 smo opravili 50.457 različno zahtevnih intervencij na terenu, od tega 26.340 nujnih. Poleg rednega dela izvajamo tudi številne sekundarne reševalne prevoze otrok in odraslih doma in v tujino ter dežurstva na javnih in protokolarnih prireditvah.

  Več informacij 

 

VIZITKA VIZITKA
REŠEVALNA POSTAJA
Zaloška cesta 25
1000 Ljubljana

T: (01) 522 22 17

resevalna.jpg
Reševalna postaja

VODJA REŠEVALNE POSTAJE
Martin
Martin Čeh, mag.zdr.- soc.manag.
T: (01) 522 22 15