Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Urgenca

 

Interna klinika

 

Pediatrična klinika

 

Nevrološka klinika

 

Kirurška klinika

 

Ginekološka klinika

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Stomatološka klinika

 

Dermatovenerološka klinika

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Negovalna bolnišnica

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Oskrbovalne službe

 

Svetovalno socialna služba

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Dispečerska služba zdravstva

 

Reševalna postaja

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) izvaja predvsem naslednje naloge:

  • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v UKC;
  • izobraževanje osebja glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
  • priprava in posodabljanje strokovnih navodil za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
  • vodenje in pomoč pri obravnavi epidemij;
  • svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih;
  • posredovanje pomembnih informacij v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb;
  • izvaja nadzore v zvezi z upoštevanjem standardov;
  • svetuje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v UKC.

Kako lahko preprečimo širjenje okužb?

Da bi lahko zmanjšali možnost širjenja nalezljivih bolezni in tako prispevali k zdravemu okolju v ustanovah UKC Ljubljana kot tudi drugod, si preberite in upoštevajte navodila, ki so predstavljena v spodnjih dokumentih.

Koordinatorice

Špela Miklavčič, viš.med.ses.
E: spela.miklavcic@kclj.si
T: (01) 522 21 56

Branka Pistotnik, dipl.san.inž.
E: branka.pistotnik@kclj.si
T: (01) 522 26 07

Marija Pšeničnik, dipl.m.s., univ.dipl.org.
E: marija.psenicnik@kclj.si
T: (01) 522 21 56

Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
E: tanja.straus@kclj.si
T: (01) 522 26 04

Suzana Vrenko, dipl. m.s.
E: suzana.vrenko@kclj.si
T: (01) 522 28 45

Benica Žnidaršič, dipl.m.s.
E: benica.znidarsic@kclj.si
T: (01) 522 26 05

 

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Japljeva 2
1000 Ljubljana
preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2
VODJA
Tatjana Mrvič, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALKA
Branka Pistotnik, dipl.san.inž.
T: 01 522 2607
 
SVETOVALKA
mag. Sergeja Gregorčič, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALEC
Blaž Pečavar, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALKA
doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALKA
Špela Miklavčič
T: 01 522 2156
 
Tajništo SPOBO
T: (01) 522 26 06
 
BV_CerfOznake_EN15224_B