Anyflip Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Omejitve obiskov

 

Koronavirusna bolezen

 

Gripa

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) izvaja predvsem naslednje naloge:

  • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v UKC;
  • izobraževanje osebja glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
  • priprava in posodabljanje strokovnih navodil za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
  • vodenje in pomoč pri obravnavi epidemij;
  • svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih;
  • posredovanje pomembnih informacij v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb;
  • izvaja nadzore v zvezi z upoštevanjem standardov;
  • svetuje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v UKC.

Kako lahko preprečimo širjenje okužb?

Da bi lahko zmanjšali možnost širjenja nalezljivih bolezni in tako prispevali k zdravemu okolju v ustanovah UKC Ljubljana kot tudi drugod, si preberite in upoštevajte navodila, ki so predstavljena v spodnjih dokumentih.

 

Zaposleni Lokacija Japljeva 2

Tatjana Mrvič, dr.med.
 vodja

E-pošta: tatjana.mrvic@kclj.si
Telefon:  (01) 522 26 03

 

mag. Sergeja Gregorčič, dr.med. 
svetovalka

 

E-pošta: sergeja.gregorcic@kclj.si   Telefon: (01) 522 81 29

 

doc. dr. Mateja Logar, dr.med.
svetovalka

 

 

E-pošta: mateja.logar@kclj.si
Telefon:  (01) 522 72 80

 

Blaž Pečavar, dr.med.
svetovalec

 

E-pošta: blaz.pecavar@kclj.si Telefon: (01) 522 87 17

 

Tanja Avramoska, dr.med.
svetovalka

 

E-pošta: tanja.avramoska@kclj.si
Telefon:  (01) 522 94 89

 

Benica Žnidaršič, dipl.m.s.
koordinatorica za področje bolnišnične higiene

 

E-pošta: benica.znidarsic@kclj.si
Telefon:  (01) 522 26 05

 

Anita Molek Kostanjšek, mag. vzg. in men. v zdr.
koordinatorica za področje kakovosti 

 

E-pošta: anita.molek@kclj.si
Telefon: (01) 522 21 56

 

Branka Pistotnik, dipl.san.inž.
koordinatorica delovnega področja

 

E-pošta:  branka.pistotnik@kclj.si
Telefon: (01) 522 26 07

 

Špela Miklavčič, viš.med.ses.
višja medicinska sestra s specialnimi znanji

 

E-pošta: spela.miklavcic@kclj.si
Telefon: (01) 522 21 56

 

Nada Kovačević, dipl.m.s.
koordinatorica za področje bolnišnične higiene

 

E-pošta: nada.kovacevic@kclj.si
Telefon:  (01) 522 28 45

 

Sandra Mihelčič
zdravstveni administrator

 

E - pošta: sandra.mihelcic@kclj.si  Telefon: (01) 522 26 06

 

Lokacija stara Nevrološka

 

Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag. koordinatorica za področje bolnišnične higiene

 

E-pošta: tanja.straus@kclj.si 
Telefon: (01) 522 26 04

 

Melita Pangerc, viš.med.ses.
koordinatorica za področje bolnišnične higiene

 

E-pošta: melita.pangerc@kclj.si  Telefon: (01) 522 2100

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Japljeva 2
1000 Ljubljana
preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2
VODJA
Tatjana Mrvič, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALKA
Tanja Avramoska, dr. med.
T: (01) 522 94 89
 
SVETOVALKA
mag. Sergeja Gregorčič, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALKA
doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
SVETOVALEC
Blaž Pečavar, dr. med.
T: (01) 522 26 06
 
Tajništo SPOBO
T: (01) 522 26 06