Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Omejitve obiskov

 

Koronavirusna bolezen

 

Gripa

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) izvaja predvsem naslednje naloge:

  • epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb v UKC;
  • izobraževanje osebja glede preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb;
  • priprava in posodabljanje strokovnih navodil za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
  • vodenje in pomoč pri obravnavi epidemij;
  • svetovanje, pomoč in podpora pri nabavi opreme in materiala, ki se uporablja pri diagnostičnih, terapevtskih, negovalnih in ostalih postopkih;
  • posredovanje pomembnih informacij v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem bolnišničnih okužb;
  • izvaja nadzore v zvezi z upoštevanjem standardov;
  • svetuje pri načrtovanju in izvajanju gradbenih del v UKC.

Kako lahko preprečimo širjenje okužb?

Da bi lahko zmanjšali možnost širjenja nalezljivih bolezni in tako prispevali k zdravemu okolju v ustanovah UKC Ljubljana kot tudi drugod, si preberite in upoštevajte navodila, ki so predstavljena v spodnjih dokumentih.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Japljeva 2
1000 Ljubljana
preprecevanjebolnisnicnihokuzb.jpg
Lokacija službe na Japljevi 2
VODJA
Tatjana Mrvič, dr. med.
 
Tajništo SPOBO
T: (01) 522 26 06