Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Omejitve obiskov

 

Prepoved obiskov in osebnega naročanja

V UKC Ljubljana smo omejili obiske svojcev, osebno naročanje in poslovne obiske.  Bodite pozorni na obvestila pred vstopom in upoštevajte navodila zdravstvenih delavcev.

Ukrepi, ki smo jih uvedli ob pojavu SARS-CoV-2 (COVID-2019)

 • od 26. 2. 2020 so prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov,
 • omejena so srečevanja za pokretne bolnike in zbiranje v avlah,
 • od 5. 3. 2020 je ukinjeno osebno naročanje, dovoljene poti so po pošti, telefonu in elektronski pošti ter elektronsko prek e-zdravja,
 • od 16. 3. 2020 vsaj do 29. 3. 2020 se odpovedujejo vse elektivne obravnave,  ki nimajo stopnje nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,
 • osebni poslovni obiski so odsvetovani,
 • vstop v Urgenco je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo,
 • poliklinika deluje, dovoljen je največ en zdrav spremljevalec,
 • zaprtih je več vhodov v stavbe UKC, osebje in obiskovalci so usmerjeni na glavne vstopne točke,
 • zaprti so vsi vhodi v Pediatrično kliniko, razen glavnega iz Bohoričeve 20.

Porodnišnica Ljubljana

Ukrepi porodnišnice za zamejevanje COVID19

Informacije NIJZ za nosečnice

Vodnik za bodoče starše, pripravljen na Ginekološki kliniki

 • Leonišče je od 11. 3. 2020 zaprto. Izvaja se samo ambulanta za zdrave nosečnice in soba za naročanje. Patohistološki in citološki laboratorij delata normalno.
 • Od 11. 3. 2020 je prepovedana prisotnost očetov pri porodu in obiski očetov v vseh enotah porodnišnice.
 • Otroška ambulanta dela samo za potrebe kontrole bilirubina v 1. tednu po odpustu. Ostale preglede izvajajo na Pediatrični kliniki.
 • Od 6. 3. 2020 je prekinjena dostava vseh telegramov na KO za perinatologijo; ponudniki so z ukrepom seznanjeni in telegrame preusmerjajo na domač naslov.

SVETOVANJE NOSEČNICAM IN ŽENSKAM Z GINEKOLOŠKIMI TEŽAVAM
Telefonska številka: 01 522 93 93
Telefonska številka je dosegljiva 24 ur, zaradi velikega števila klicev prosimo za potrpežljivost pri vzpostavljanju zveze.

Interna klinika

Zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni v času pojava COVID-19.

Kirurška klinika

Delo KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline

Delo Oddelka za otroško kirurgijo v času epidemije

Delo KO za torakalno kirurgijo

Ukrepi KO za kirurške okužbe

Pediatrična klinika

 • Vstop na Pediatrično kliniko je poleg pacienta dovoljen le enemu zdravemu spremljevalcu. 
 • Ostalim spremljevalcem vstop na kliniko ni dovoljen, torej morajo počakati izven klinike.
 • Odpovedane so vse nenujne in redne zdravstvene  obravnave in hospitalizacije, nov termin vam bo sporočen naknadno.
 • Zaprti so vsi vhodi, razen glavnega iz Bohoričeve ulice 20.
 • Na preglede ali hospitalizacijo prihajajo le pacienti, ki ne kažejo  katerega od znakov okužbe: slabo počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj, občutek  pomanjkanja zraka – oteženo dihanje ali v zadnjih 14 dneh niso prebolevali respiratornega obolenja.

Priporočila Pediatrična klinika

Vprašanja in odgovori za starše otrok s kroničnimi pljučnimi boleznimi

Očesna klinika

 • Od 16.3.2020 se obravnavajo samo nujni primeri.
 • Od 16. 3. 2020 je omogočen E-posvet.
 • Odpovejo senačrtovane operacije katarakte, strabizma, okuloplastične operacije, operacije sprednjega segmenta, glavkomske operacije.
 • Odpovejo se splošna oftalmološka ambulanta, ambulanta za presejanje diabetične retinopatije, ambulanta za kontaktne leče, subspecialistični ambulantni pregledi napoteni pod redno in hitro, kontrolni pregledi v vseh ambulantah.

Skupni ukrepi in kontakti Očesna klinika (PDF)

Dermatovenerološka klinika

Od 13. 3. 2020 je Dermatovenerološka klinika do preklica zaprta za dermatovenerološke bolnike  zaradi epidemiološke situacije.

Urad za pritožbe

Zaradi razglašene epidemije v Republiki Sloveniji so do nadaljnjega vsi razpisani naroki ustnih obravnav v pritožbenih postopkih preklicani. O nadomestnem terminu bodo vlagatelji obveščeni takoj, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale

Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) - uporabljati se začne 31. maja 2020

Odredba o razglasitvi epidemije s SARS-CoV-2 oziroma COVID-19 na območju Slovenije >>>

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) >>>

 

BV_CerfOznake_EN15224_B