Facebook Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Služba za socialne zadeve

 

Kontakti socialnih delavcev v naši službi

 

O nas

 

služba za socialne zadeve

Namen Službe za socialne zadeve UKC Ljubljana je, da pacientu omogočimo vrnitev v domače okolje ali najdemo drugo primerno rešitev, pri tem pa upoštevamo želje in okoliščine pacienta in njegovih bližnjih.
Vizija službe je naravnana na pacienta in njegove potrebe, predvsem na spoštovanje človekovega dostojanstva in njegovih specifičnih okoliščin.

Storitve Službe za socialne zadeve so namenjene pacientom, ki so sprejeti na zdravljenje v UKC Ljubljana v naslednje klinike:

  • Interna klinika
  • Kirurška klinika
  • Nevrološka klinika (brez Kliničnega oddelka za nevrofiziologijio)
  • Pediatrična klinika
  • Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
  • Očesna klinika
  • Ortopedska klinika
  • Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja
  • Dermatovenerološka klinika
  • Klinika za nuklearno medicino

Podatke o kontaktnih podatkih Službe za socialne zadeve za ustrezno kliniko najdete na strani kontaktov.

Ginekološka klinika ima svojo socialno službo, Negovalni oddelek UKC ima svojo socialno delavko, prav tako tudi Klinični oddelek za nevrofiziologijo Nevrološke klinike. Podatke o socialnih službah in socialnih delavcih teh klinik poiščite na spletni strani ustrezne klinike.

Kako do socialnega delavca?

V proces pacientove zdravstvene obravnave socialnega delavca vključi pristojni zdravnik. Vključi ga zlasti takrat, ko je pričakovati, da bo pacient po odpustu potreboval pomoč pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih dejavnostih oziroma ko je potrebno raziskati pacientove socialne in družinske razmere. Predlog za vključitev socialnega delavca lahko zdravniku poda pacient ali njegovi bližnji.

O socialnih težavah pacienta, ki se zdravi v bolnišnici, je socialni delavec lahko obveščen tudi s strani pristojnih služb. V tem primeru obvesti pristojnega zdravnika na oddelku, ki nato odloči o nadaljnji socialni obravnavi.

Kje se nahajamo?

Služba za socialne zadeve UKCL se nahaja na dveh lokacijah in sicer  v stari stavbi Travmatološke klinike (Zaloška 2) in v stavbi Pediatrične klinike (Bohoričeva 20).

*Opomba: Vhod je s strani parka oziroma nasproti C stavbe Onkološkega inštituta. Ko vstopite v stavbo, zavijete levo, nato nadaljujete naravnost po hodniku do vrat, na katerih piše Socialna služba.

Kako do nas?

Do naše lokacije najlažje prispete z mestnim avtobusom št. 2, 9, 11, 20, 25 (postajališče Klinični center), v bližini je tudi postajališče Hrvatski trg (št. 5).

Če potujete z avtomobilom, vam svetujemo, da si olajšate iskanje parkirnega mesta z uporabo ene od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO) ali pa prosto mesto poiščete pri enem izmed mnogih zasebnih plačljivih parkirišč.

V bližini se nahaja tudi železniška postaja (Ljubljana Vodmat)

Na križišču Zaloške in Njegoševe ceste ter na križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice se nahajata postajališči za samopostrežno izposojo koles sistema BicikeLJ.

VIZITKA VIZITKA
SLUŽBA ZA SOCIALNE ZADEVE
Zaloška 2
1000 Ljubljana
stara_travma.jpg
Stavba stare Travmatološke klinike
VODJA
mag. Tanja Kotnik Grčar, univ. dipl. soc. del.