Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

Urgenca

 

Dermatovenerološka klinika

 

Ginekološka klinika

 

Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

 

Interna klinika

 

Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

 

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa

 

Klinični inštitut za medicinsko genetiko

 

Klinični inštitut za radiologijo

 

Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

 

Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

 

Klinika za nuklearno medicino

 

Kirurška klinika

 

Lekarna UKC Ljubljana

 

Negovalna bolnišnica

 

Nevrološka klinika

 

Očesna klinika

 

Ortopedska klinika

 

Oskrbovalne službe

 

Pediatrična klinika

 

Reševalna postaja

 

Služba bolniške prehrane in dietoterapije

 

Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

 

Stomatološka klinika

 

Svetovalno socialna služba

 

Tehnično vzdrževalne službe

 

Tehnično vzdrževalni sektor

Tehnično vzdrževalni sektor vzdržuje tehnično infrastrukturo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Poglavitne delovne naloge Tehnično vzdrževalnega sektorja so:

 • vzdrževanje in skrb za nemoteno delovanje napeljav in opreme,
 • popravila zgradb kot sprotno vzdrževanje, skrb za okolico,
 • servisiranje medicinske opreme (kurativno in preventivno vzdrževanje),
 • upravljanje in vzdrževanje elektroenergetskih virov in sistemov,
 • vzdrževanje in posodobitve strojnih napeljav, naprav in opreme,
 • vzdrževanje telekomunikacij in izvajanje multimedijskih storitev,
 • distribucija osnovnih elementov kot so voda, elektrika, medicinski plini, ipd.,
 • priprava predlogov za investicije in investicijsko vzdrževanje,
 • sodelovanje pri razpisih s pripravo tehnične dokumentacije,
 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami,
 • kontrola vode,
 • odpravljanje reklamacij.

Kje se nahajamo?

Tehnično vzdrževalne službe se nahajajo na Zaloški cesti 14.

VIZITKA VIZITKA
TEHNIČNO VZDRŽEVALNE SLUŽBE
Zaloška 14
1000 Ljubljana

T: (01) 522 85 50

tenicno_vzd_sektor.jpg
Lokacija sektorja na Zaloški 14

VODJA
Maja Mazej, univ. dipl. inž. str.
T: (01) 522 85 50
Fax: (01) 522 21 90
 
OBVESTILA OBVESTILA