Linkedln Instagram Twitter Youtube   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 
  Na javnem razpisu za žilne opornice smo dosegli ponovno znižanje cen 9.2.2018

Zaradi neuspešnega skupnega javnega razpisa za žilne opornice ali stente na državni ravni je Univerzitetni klinični center Ljubljana, s ciljem zagotavljanja pokritosti nabav z Zakonom o javnem naročanju in ciljem zagotavljanja nemotene zdravstvene oskrbe bolnikov, 8. novembra 2017 objavil javni razpis za stente.

Razpis je obsegal pet sklopov stentov, ki ustrezajo sodobnim strokovnim kriterijem. Na razpis je prispelo deset ponudb. Sprejete so bile ponudbe v treh izbranih sklopih, v skupni količini 2400 stentov in v skupnem znesku 476.982 evrov. Dodatno k cenovnem znižanju, ki smo ga dosegli maja 2017, s katerim smo cene ključnih delovnih stentov znižali do 15 odstotkov, smo s tem razpisom dosegli še dodatna znižanja cen. Najnižja cena stenta (BioMatrix NeoFlex), ki ga je UKC Ljubljana uporabljal do sedaj, je znašala 202,57 evra z vključenim DDV. V novem javnem razpisu cena najcenejšega delovnega stenta (kakovostni stent Promus Premier, proizvajalca Boston Scientific, ponudnika PRO-GEM d. o. o.) znaša 162,06 evra z vključenim DDV (148 evrov brez DDV). Omenjeni nakup tako predstavlja najmanj dodatni 20-odstotni popust, primerljivo s prejšnjimi najcenejšimi nakupi. Sent Promus Premier pa bomo kupovali za 32 odstotkov ceneje kot do sedaj. Ponujene cene ponudnikov so nižje kot na državnem razpisu in nižje od naših dosedanjih cen. Ocenjen dodatni letni prihranek UKC Ljubljana, ki ga bomo lahko namenili za druge potrebe naših pacientov, znaša preko 300.000 evrov.


Cilji razpisa so bili:

  • pridobiti varne, sodobne žilne opornice, ki bodo omogočile strokovno in varno zdravljenje tudi najbolj zapletenih zožitev koronarnih arterij,
  • zagotoviti ekonomsko vzdržnost, katere vodilo je pridobiti ustrezno število žilnih opornic z v naprej predvideno povprečno ceno, kar bo omogočilo nakup žilnih opornic različnih lastnosti in cenovnih razredov, hkrati pa racionalno porabo javnih sredstev,
  • omogočiti preglednost pri razpisnih pogojih, katere strokovne kriterije so pripravili vodilni slovenski strokovnjaki na področju interventne kardiologije.

Rezultati razpisa so izpolnili večino pričakovanj. Razpis je bil uspešen v treh od petih sklopov. V enem sklopu so predvidena dodatna pogajanja v skladu za drugim ciljem razpisa. V enem sklopu pa bo potrebno razpis ponoviti zaradi strokovne neustreznosti enega izmed ponudnikov glede na razpisne pogoje. UKC Ljubljana je z razpisom pridobil ustrezne žilne opornice, ki bodo operaterjem omogočale še bolj učinkovito delo, in v določenih primerih skrajšanje časa postopkov zdravljenja. Postopki zdravljenja bodo varnejši in prijaznejši do bolnikov.

UKC Ljubljana je v prizadevanjih za dodatno zniževanje cen zdravstvenega materiala v celotnem slovenskem prostoru naredil pomemben korak naprej. Zaradi nižjih cen, ki jih je dosegel UKC Ljubljana, lahko pričakujemo boljša pogajalska izhodišča tudi za ostale bolnišnice, ki danes teh cen še ne dosegajo. Kljub temu so cene žal še vedno višje kot v Nemčiji in Skandinaviji, ki sta znana kot najcenejša evropska trga. Da bomo v prihodnje lahko dosegali cene kot v teh dveh državah, pa so potrebni sistemski ukrepi na nivoju države, najverjetneje pa bo potrebno tudi povezovanje z drugimi državami, ki so nižje cene že dosegle.

Kot osrednja terciarna ustanova smo se v vseh letih od 2013 do 2018 trudili dobiti kakovostne žilne opornice po optimalnih cenah v danih razmerah. Kar je rezultat prizadevanja celotnega interdisciplinarnega tima. Prihranki, ki smo jih ustvarili, so se vedno vračali na Klinični oddelek za kardiologijo Interne klinike, ki je lahko nabavil ali financiral podcenjene programe, ki jih v UKC Ljubljana izvajamo edini v državi. Primer je program TAVI. Tako se omogoča bolnikom večja dostopnost do podcenjenih programov ne glede na stopnjo financiranja, ki nam ga zagotavlja plačnik.


Služba za odnose z javnostmi UKC Ljubljana
 

BV_CerfOznake_EN15224_B