Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 
  Vodstvo UKC Ljubljana je predstavilo poudarke poslovanja v letu 2017, sanacijskega programa, programa dela ter strategije zavoda 12.4.2018

Vodstvo UKC Ljubljana je na novinarski konferenci 12. aprila 2018 predstavilo glavne poudarke poslovanja v letu 2017, izhodišča, analizo ter ukrepe Sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti zavoda od 2018 do 2021, poudarke Programa dela in finančnega načrta za leto 2018 ter petletno Strategijo UKC Ljubljana.

UKC Ljubljana je za poslovno leto 2017 izkazal pozitivni finančni izid v višini 46,4 milijona evrov, seveda z upoštevanjem dodeljenih enkratnih sredstev z naslova interventnega zakona za pokritje izgub preteklih let, v višini prb. 80 milijonov evrov. Brez teh sredstev bi poslovali negativno, in sicer v višini 33,5 milijona evrov. Skupna izguba preteklih let znaša 53,5 mio evrov.

Sanacijski program UKC Ljubljana je pripravljen v skladu z izhodišči Sanacijskega odbora. Vključuje izhodišča za pripravo sanacijskega programa, analizo stanja, analizo izvajanja zdravstvenih programov, analizo pogojev financiranja in investiranja, analizo nastankov stroškov ter načrt ukrepov in predlog sistemskih ukrepov. Ukrepi so pripravljeni za celoten UKC Ljubljana in po posameznih klinikah UKC Ljubljana kot tudi po posameznih področjih.

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 je upoštevan tudi sanacijski program. V UKC Ljubljana načrtujemo v letu 2018  realizacijo prihodkov v višini 509,1 milijona evrov, to je za 5,4 odstotka več kot lansko leto. Načrtujemo tudi, da bodo odhodki za 1,3 odstotka oziroma za 6,9 mio evrov višji, kot so bili realizirani v letu 2017. Na koncu leta načrtujemo negativni poslovni izzid v višini 15,1 milijona evrov.

Strategija UKC Ljubljana od 2018 do 2023 je strateški dokument, ki daje smer in pot nadaljnjega delovanja in razvoja UKC Ljubljana za naslednje petletno obdobje. Pri pripravi dokumenta so sodelovali vsi profili zaposlenih v celotnem UKC Ljubljana. Strategija razvoja UKCL izhaja iz SWOT analize, kjer smo analizirali ključne notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na delovanje UKC Ljubljana. Opredelili smo ključne prednosti in slabosti delovanja UKCL na področju notranjega in zunanjega okolja. Vključuje strateške izzive, usmeritve in cilje, finančne vidike, vidike procesov, učenja in rasti ter akcijski načrt izvajanja strateških ciljev po posameznih klinikah.

Poudarki Poslovnega poročila za leto 2017, sanacijskega programa in programa dela ter strategije so v predstavitvi (PDF).

BV_CerfOznake_EN15224_B