Twitter   
 slo 
 eng 
 
 

KLINIKE IN ODDELKI

 

PODATKI ZA PACIENTE

 

PODATKI ZA OBISKOVALCE

 

PODATKI ZA PROSTOVOLJCE

 

OBVESTILA

 

Arhiv obvestil

 

POMEMBNI KONTAKTNI PODATKI

 

PRIJAVA NEŽELENEGA UČINKA ZDRAVIL

 

POHVALE IN PRITOŽBE

 

POVEZAVE

 

STAVBE UKCL

 
  Poudarki 15. redne seje Sveta UKC Ljubljana 16.5.2018

Svet UKC Ljubljana se je na včerajšnji seji seznanil z razmerami na otroški srčni kirurgiji Kirurške klinike in otroški kardiologiji Pediatrične klinike. Svet UKC Ljubljana podpira aktivnosti in prizadevanja vodstev UKC Ljubljana, Kirurške klinike in Pediatrične klinike za optimalno ureditev razmer na področju zdravljenja srčnih bolezni pri otrocih, ki se zdravijo v UKC Ljubljana.

Svetu zavoda so predstavile svoje programe dela štiri kandidatke za glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana, ki so tudi izpolnjevale vse razpisne pogoje. Svet zavoda je za glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana imenoval Zdenko Mrak. Pred imenovanjem za glavno medicinsko sestro UKC Ljubljana se mora v skladu z 58. členom Statuta UKC Ljubljana pridobiti glede izbrane kandidatke soglasje generalnega in strokovnega direktorja UKC LJubljana.

Svet UKC Ljubljana je sprejel Finančni načrt UKC Ljubljana za leto 2018. Pripravljen je na osnovi Prvih in Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za javne zavode. Hkrati pa finančni načrt UKCL sledi tudi usmeritvam Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Ocenjujemo, da bomo tudi v letošnjem letu zaključili z negativnim poslovnim izzidom. V letošnjem letu načrtujemo skupaj 509,1 milijona evra prihodkov in 524,2 milijona evra odhodkov. V letošnjem letu načrtujemo negativni poslovni izzid v višini 15,1 milijona evrov.

Svet UKC Ljubljana je obravnaval tudi poslovanje zavoda v prvem četrtletju. UKC Ljubljana je v obdobju od januarja do marca 2018 ustvaril 121,5 milijonov evrov prihodkov in 128,9 milijonov evrov odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki znaša 7,4 milijona evra.

 

Služba za odnose z javnostmi
 

BV_CerfOznake_EN15224_B